Najnowsze Teksty
WIERNY PARTNER (Czerwiec 17, 2019 5:28 pm)
WIĘCEJ NIŻ TYLKO SŁOWA (Czerwiec 17, 2019 5:20 pm)
PO CO BÓG POSŁAŁ CHRYSTUSA NA ŚWIAT? (Czerwiec 17, 2019 11:34 am)
CZEGO NIGDY NIE POKONASZ? (Czerwiec 11, 2019 1:42 pm)
ZALEŻNOŚĆ ZROZUMIENIA (Czerwiec 11, 2019 1:08 pm)
MIAŁEM SEN (Czerwiec 6, 2019 10:52 am)
NA PODOBIEŃSTWO JEZUSA!!! (Czerwiec 4, 2019 12:29 pm)
ZGODNI Z SERCEM (Czerwiec 4, 2019 12:23 pm)
WEWNĘTRZNE BOGACTWO! (Czerwiec 4, 2019 12:21 pm)

Artur Ceroński-blog

DZIĘKUJĘ CI BOŻE, ŻE JESTEM BEZBRONNY

Kwi 24, 2019...

“…Pan, Bóg Izraela, walczył za Izraela.” Księga Jozuego 10,42 Gdy patrzę na swoje życie, to widzę że jednym z najgłębiej umiejscowionych lęków w mojej duszy

CZYM JEST DLA PROROKA “UKOJENIE SUMIE...

Kwi 12, 2019...

Dla proroka “ukojenie sumienia” to jedynie pruderia i ucieczka od odpowiedzialności. Znawca tematu

PRAWDZIWY BOHATER

Kwi 12, 2019...

Prawdziwy bohater unika zaczepek, ponieważ wie, że zawsze wygra walkę. Artur Ceroński

RELIGIA?

Kwi 12, 2019...

R eakcyjnyE lementL egalizmuIG łupotyI diotów A podyktycznych

CZYM JEST SPOWODOWANY STAN STAŁEGO POKOJU ...

Kwi 10, 2019...

“…myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas…kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” 1 List Jana 4,16

CO CIERPLIWOŚĆ ROBI NAJCZĘŚCIEJ?

Kwi 10, 2019...

Cierpliwość najczęściej cierpi… “…kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie.” Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 1,18 Artur Ceroński

KIM JEST PROROK?

Kwi 10, 2019...

Prorok to : 1. STRAŻNIK (Księga Ozeasza 9,8)2. SŁUGA (Księga Amosa 3,7 i Księga Jeremiasza 25,4 i 26,5)3. POSŁANIEC BOGA (Księga Aggeusza 1,13)4. PROBIERCA I

O GNIEWIE I O ZŁOŚCI

Kwi 09, 2019...

GNIEW TO JEDYNA PRAWIDŁOWA REAKCJA NA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ. “…gniewajcie się, lecz nie grzeszcie…” List do Efezjan 4:26 GNIEW TO NIE GRZECH. “Przeto odrzućcie…nadmiar złości i przyjmijcie

CO CZŁOWIEKOWI CZYNI LĘK?

Kwi 09, 2019...

Lęk zwraca człowieka przeciwko niemu samemu. Artur Ceroński

O BYCIU BEZSTRONNYM

Kwi 09, 2019...

Bycie “bezstronnym” to też wybór strony. “Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.”

BAT NA ŚMIERĆ

Kwi 09, 2019...

Najlepsi “przeganiacze śmierci” to AKTY POSŁUSZEŃSTWA wobec PRAWDY. Artur Ceroński

CHCESZ KOGOŚ ZMIENIĆ?

Kwi 09, 2019...

Chcesz zmieniać kogoś? ZMIEŃ SIEBIE A NIEKONIECZNIE BĘDZIESZ CHCIAŁ ZMIENIAĆ TEGO KOGOŚ… Artur Ceroński