SUKCES W KRYZYSIE

14 sierpnia 2020
...
916 Views

…począł Piotr mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by OPUŚCIŁ dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i DLA EWANGELII, który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w DOCZESNYM życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć WŚRÓD PRZEŚLADOWAŃ, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. (Ewangelia Marka 28.30)

BRAMĄ DO ODEBRANIA SUKCESU OD BOGA JEST POŚWIĘCENIE SIĘ NA RZECZ SZERZENIA KRÓLESTWA.

Niemniej jednak, możemy być tego pewni, że nasze poświęcenie na rzecz Królestwa okupimy prześladowaniami. Nie oznacza to natomiast, że prześladowania mogą – choćby w najdrobniejszym stopniu – wpłynąć na obiecany nam przez Jezusa sukces.

…rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem, i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie! Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! (Księga Izajasza 8.11-13)

To, że wokół życia Bożego człowieka trwa “kataklizm”, to nie oznacza, że ma na tym się skupić, podważać swój sukces i wycofywać się w porażkę.
Trzeba nauczyć się odseparowywać swoją duszę i ciało od ginącego świata i koncentrować się na Bogu i Jego obietnicach.

Nasz sukces zależy od tego, na czym się skupimy.

Życzę każdemu z was, aby dogłębnie pojął słowa Jezusa: To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. (Ewangelia Jana 16.33)

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This