GDY CIĘ STRASZĄ, TO NIE BÓJ SIĘ

14 sierpnia 2020
...
1 018 Views

…nie bój się…gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził… (5 Księga Mojżeszowa 20.1)

„Zastraszenie” – wywołanie w kimś uczucia silnego i ciągłego zagrożenia.

FILOZOFIA ZASTRASZENIA POLEGA NA TYM, ABY WPROWADZIĆ DO PODŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA ŻE NIE MA Z NIM BOGA.

W przypadku ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha jest to o tyle proste, że mają oni swoją świadomość przepełnioną informacją o nieistnieniu Boga, lub o braku realnej obecności Boga.

Z ludźmi Bożymi jest nieco inaczej – trzeba ich przekonać, że Bóg jest słaby lub nie zainteresowany swoim człowiekiem. Wbrew pozorom, nabranie tego rodzaju przekonania jest dość łatwe. Diabelski majstersztyk polega na tym, aby PRZEKIEROWAĆ DUSZĘ BOŻEGO CZŁOWIEKA Z WIERZENIA NA ODCZUWANIE.

Lęk zawsze był bardzo silną bronią diabła. Wystarczy uruchomić symptomy zagrożenia w umyśle człowieka i można go już kontrolować.

Od lat badam temat lęku. Przez wiele lat byłem jego ofiarą i wiele przezeń wycierpiałem. Gdy wyzwoliłem się z jego szponów, postanowiłem zdyskredytować demony stojące za nim i obnażyć jego iluzyjną siłę.

Jak wcześniej wspomniałem lęk jest diabelską fałszywką komunikująca człowiekowi, że Boga nie ma ( w jakiejkolwiek konfiguracji ) lub że Bóg Jest słaby.

Lęk podnosi do granic możliwości dramat problemów otaczających codzienne życie człowieka. Gloryfikuje je, powiększa i kamufluje ich rozwiązania. Ze wszystkich stron bombarduje negatywną stroną rzeczywistości.

Lęk ukrywa Boga, Jego moc i Jego rozwiązania. Skupia uwagę jedynie na ludzkich umiejętnościach i to na poziomie ich absolutnej małości.

REALNE poznawanie Boga wywołuje w człowieku WZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA – a co za tym idzie – WZROST PRAWDZIWEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. Gdy poznawanie Boga jest nieobecne, zatrzymane lub cząstkowe, to wtedy PRAWDZIWE dowartościowanie w człowieku nie istnieje. Oczywiście zastępują go szeregi różnorakich iluzji, ale żadna z nich nie jest w stanie dać rzeczywistego, wysokiego poczucia własnej wartości.

A więc IM CZŁOWIEK BARDZIEJ NIEDOWARTOŚCIOWANY, TYM BARDZIEJ LĘKLIWY. Ludzie niedowartościowani rozsiewają lęki (chcąc czy nie chcąc).
Powodem jest stan ich dusz – SAMI SIĘ BOJĄ I LĘKIEM CZĘSTUJĄ INNYCH. ZASTRASZAJĄ! Nieważne czy robią to na poziomie agresji czy też depresji – są mali więc się boją a bojąc się machinalnie rozsiewają lęk w swoim środowisku.

LĘK TO CHARAKTER DIABŁA. TO NIEDOWARTOŚCIOWANE STWORZENIE UDZIELA GO LUDZIOM OTWARTYM NA JEGO SUGESTIE.

Aby człowiek Boży skutecznie przeciwstawiał się systemowi zastraszenia, MUSI czuć się „kimś”. Wysokie poczucie własnej wartości jest kluczem do życia poza otaczającymi nas lękami. TYLKO LUDZIE „WIELKIEGO WNĘTRZA” NIE ULEGAJĄ ZASTRASZENIOM.

Gdy człowiek wie:
1.KIM JEST
2. SKĄD POCHODZI
3. DOKĄD IDZIE
to przestaje się bać (na poziomie świadomości i podświadomości). To wysokie poczucie własnej wartości czyni człowieka Bożego niezależnym od opinii z zewnątrz. Niestety, tego dowartościowania nie można się intelektualnie nauczyć oraz nabyć go drogą duchowego udzielenia.

WYSOKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI PRZYCHODZI DROGĄ:
1. POZNANIA BOŻYCH PRAWD CO DO JEGO PRZYCHYLNOŚCI I UDZIELANIA JEGO ZDOLNOŚCI OSOBIE ODRODZONEJ Z DUCHA ŚWIĘTEGO.
2. WIARY W ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM W JEZUSIE CHRYSTUSIE
3. WIARY W ABSOLUTNĄ AKCEPTACJĘ BOŻĄ ZJEDNOCZONEGO Z NIM CZŁOWIEKA.
4. PRZEBYWANIA W BOŻEJ OBECNOŚCI.
5. DOGŁĘBNEGO ROZPRAWIENIA SIĘ Z PRZYCZYNAMI ZANIŻONEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI – KORZYSTAJĄC Z BOŻYCH METOD ULECZENIA.
6. SYSTEMATYCZNEGO ŁADOWANIA WŁASNEJ DUSZY ODPOWIEDNIMI PRAWDAMI BOŻYMI, OKREŚLAJĄCYMI JEGO POGLĄDY NA TEMAT WARTOŚCI CZŁOWIEKA W CHRYSTUSIE JEZUSIE.

Czy człowiek Boży jest dowartościowany, czy też nie, to widać w jego codziennym życiu. Nie można tego ani ukryć ani wygenerować. Człowiek dowartościowany jest ODWAŻNY, TWÓRCZY, SAMODZIELNY, SILNY, STABILNY EMOCJONALNIE, NIE MANIPULUJĄCY i NIE ULEGAJĄCY MANIPULACJOM itp. NIE JEST MIOTANY, TYLKO SAM MIOTA. Zastraszenie przestaje mieć na niego jakikolwiek wpływ, ponieważ jest ZA SŁABE w stosunku do jego życiowej siły. WIE KIM JEST I JUŻ NIE BOI SIĘ.

Uważam, że każdy człowiek Boży powinien rozprawić się z zastraszeniem, czyli stać się człowiekiem dowartościowanym.

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This