Artykuły

MARIONETKA

Maj 06, 2021...

NA SZUBIENICĘ NAJŁATWIEJ WYSŁAĆ MARIONETKĘ, PONIEWAŻ MA JUŻ WŁASNE SZNURKI Mędrzec

NIE NARZEKAJ

Maj 06, 2021...

NARZEKASZ NA TO, ŻE MASZ WROGÓW? MOGŁO BYĆ GORZEJ – TWOI WROGOWIE MOGLIBY BYĆ TWOIMI PRZYJACÓŁMI Mędrzec

NIE BŁĄDŹCIE

Maj 06, 2021...

GDY KTOŚ JEST GŁUPCEM, TO NAWET W JEGO MILCZENIU SĄ BŁEDY JĘZYKOWE Mędrzec

CZYSTOŚĆ

Maj 06, 2021...

NIE CZEKAJ Z UMYCIEM NÓG NA POTOP Mędrzec

WYBRANY

Maj 06, 2021...

PRAWDZIWY WYBRANIEC NIE MA WYBORU… Mędrzec

CZEŚĆ

Maj 06, 2021...

NIE ODDAWAJ CZCI TYM, KTÓRZY CHCĄ CI JĄ ZABRAĆ Mędrzec

NIEWOLNIK

Maj 06, 2021...

Gdy ktoś staje się niewolnikiem, tym samym przestaje być ŻYJĄCYM CZŁOWIEKIEM, a staje się ŻYJĄCYM NARZĘDZIEM Mędrzec

PROROKUJĄCY WROGOWIE

lt. 09, 2019...

Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą

NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

lt. 09, 2019...

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. 1 List do Koryntian 6:20 Oryginalny tekst grecki brzmi w ten sposób: ALBOWIEMEŚCIE DROGO KUPIENI. WYSŁAWIAJCIEŻ

UKRZYŻUJ KRÓLA

lt. 08, 2019...

…Piłat im odpowiedział: JEŚLI CHCECIE, UWOLNIĘ WAM KRÓLA żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im RACZEJ

ROZMOWA Z BOGIEM

lt. 06, 2019...

…Zapytałem: ”Panie, czy mogę…”,– Zapomniałem że On Jest Żydem…Odpowiedział: ”A czego pragniesz,Królu życia, znawco Prawideł?”. Rzekłem: ”Mistrzu, a co świat na to,Przecież tego nikt nie

JUDASZ ZDRADZIŁ, BO POSZŁO O POŚWIĘCENI...

lt. 06, 2019...

…Judasza Iskariotę, tego, który go wydał… I znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. Ewangelia Marka 3:19-20 Judasz posiadał wiele koncepcji