PROROKUJĄCY WROGOWIE

9 lutego 2019
...
1 468 Views

Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.
Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród.
A jeden z nich, Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie,
I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął.
A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. 
Ewangelia Jana 11:47-52

Bądź czujny na przekazy duchowe, które mogą przejawiać się przez środowisko w którym żyjesz. Jeżeli będziesz skupiony na Bogu, to nawet twoi wrogowie mogą stać się doraźnymi kanałami proroczej informacji, którą twój duch odpowiednio oczyści i poda ci jako dyrektywę Bożą.

Artur Ceroński

.

Share This