PROBLEMEM JEST WYBIÓRCZOŚĆ

5 maja 2020
...
1 045 Views

Wybiórczość to reagowanie tylko na określone bodźce i tylko na niektóre elementy jakiejś całości.

Nadstaw ucha na WSZYSTKIE moje słowa! (Księga Hioba 33.1)

Abyście pamiętali i wypełniali WSZYSTKIE moje przykazania…byli świętymi Boga waszego. (4 Księga Mojżeszowa 15.40)

BÓG JEST KOMPLETNY I JEGO PRAWDA DZIAŁA TYLKO WTEDY, GDY JEST REALIZOWANA KOMPLETNIE.

Wielu ludzi uważa, że może sobie pozwolić na wybieranie pewnych Bożych Prawideł, odrzucając jednocześnie te z nich, które są niewygodne dla ich dusz. Ten kardynalny błąd otwiera bramy piekła w życiu ludzi.

TO BOŻA PRAWDA JEST SĘDZIĄ NAD ZACHCIANKAMI DUSZY.

Relatywizm to pogląd, wedle którego prawdziwość wypowiedzi można oceniać wyłącznie w kontekście systemu, w którym są one wypowiadane. Tym samym relatywizm stwierdza, że nie istnieją poglądy niosące absolutną prawdę.

WYBIÓRCZE PODEJŚCIE DO BOŻYCH PRAWD, JEST WYNIKIEM RELATYWNEGO PODEJŚCIA DO SAMEGO BOGA.

REALNY POZIOM POWIERZENIA SIĘ BOGU JEST MIERZONY SKALĄ REALIZACJI BOŻYCH PRAWD.

Duchowa wybiórczość niesie ze sobą przekleństwo. Niekompletne chrześcijaństwo jest słabe i pozbawione należytego wpływu.
Relatywizm rodzi kompromisy, a te sprowadzają śmierć…

Uzdrowienie z wybiórczego przyjmowania Prawd Bożych odbywa się na drodze pokuty.

Człowiek musi zechcieć POSŁUCHAĆ i POOBSERWOWAĆ…

Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi!
Siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła; a kto pracuje by zarobić, pracuje dla dziurawego worka.
Tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi!
Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale – mówi Pan:
Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? – mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu.
Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony.
Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, i na wszelką pracę rąk.
( Księga Aggeusza 1.6-11 )

W/w fragment, to prorocza informacja o życiu człowieka Bożego, który wybiórczo podchodzi do “sprawy Bożej”.

…wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. (1 Księga Kronik 4.10)

TRZEBA RACJONALNIE SPOJRZEĆ NA POZIOM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W SWOIM ŻYCIU. JEŚLI ODSTAJE ON OD STANDARDU “KRZYŻA GOLGOTY”, TO NALEŻY WYTOCZYĆ WOJNĘ RELATYWIZMOWI.

Przyjacielu, jeżeli dostrzegasz rozdźwięk w swoim życiu na poziomie duchowej jakości (a ta ZAWSZE przekuwa się na osobisty sukces), to czas pokutować z wybiórczości…

Szalom.

.

Share This