WIĘCEJ NIŻ TYLKO SŁOWA

3 maja 2020
...
862 Views

WIĘCEJ NIŻ TYLKO SŁOWA

W 1 Księdze Samuela 3 jest napisane, że wypełniło się wszystko co prorok powiedział. Każde jego słowo było inspirowane Duchem Świętym i wypełniało się, często w niezwykły sposób. Bóg pragnie jej działania, a diabeł jej nienawidzi. Nie powinniśmy gardzić proroctwem, mamy je badać i sądzić. Poprzez proroctwo Bóg między innymi koryguje działania zmierzające w niewłaściwym kierunku.

Powiem to jeszcze raz!

Musimy jednak umieć rozróżnić prawdziwe proroctwo od fantazji, aby Duch Święty mógł obdarzyć ludzi błogosławieństwem i przez to odbudować respekt dla prorockiej służby i namaszczenia.

Prorok

Agata Cerońska

.

Share This