Boża wiara

6 lutego 2015
3 955 Views

artur 4„… MIEJCIE WIARĘ W BOGA” (Ewangelia Marka 11,22). Oryginał grecki brzmi tak: MIEJCIE WIARĘ BOŻĄ. A więc jest wiara boża i wiara nie boża. Przeczytajmy LIST JAKUBA 2,19: „TY WIERZYSZ ŻE BÓG JEST JEDEN? DOBRZE CZYNISZ, WSZAK DEMONY RÓWNIEŻ WIERZĄ I DRŻĄ”. Wiedza o Bogu plus przynależność religijna (i zawarta w niej praktyka) jest nazywana wiarą, ale to nie jest WIARA BOŻA. CZYM ZATEM JEST WIARA BOŻA?

Przeczytajmy EWANGELIĘ JANA 7,38: „KTO WIERZY WE MNIE (W JEZUSA), JAK POWIADA PISMO, Z WNĘTRZA JEGO POPŁYNĄ WODY RZEKI ŻYWEJ” (oryginalny tekst mówi „TAK, JAK POWIADA PISMO”) – A więc BOŻA WIARA, to wiara W TAKIEGO BOGA I W TAKI SPOSÓB, JAK MÓWI PISMO ŚWIĘTE. „BEZ WIARY ZAŚ NIE MOŻNA PODOBAĆ SIĘ BOGU, KTO BOWIEM PRZYSTĘPUJE DO BOGA, MUSI UWIERZYĆ ŻE ON ISTNIEJ, I ŻE NAGRADZA TYCH, KTÓRZY GO SZUKAJĄ” ( List do Hebrajczyków 11,6 ). Brat Beny Hin powiedział ważną rzecz „BÓG JEST TYLKO DOBRY A DIABEŁ TYLKO ZŁY I NIE MYLMY TYCH DWÓCH KWESTII”. Boża wiara to wiara w dobrego Boga o którym mówi biblia. Ta wiara nie zatrzymuje się jedynie na istnieniu Boga, ale idzie dalej i wierzy nie tylko w Boga ale i WIERZY TEMU BOGU. Wierzy w każde słowo wypowiedziane na kartach biblii. „ … WIARA JEST PEWNOŚCIĄ TEGO, CZEGO SIĘ SPODZIEWAMY, PRZEŚWIADCZENIEM O TYM, CZEGO NIE WIDZIMY” (List do Hebrajczyków 11,1). Boża wiara, to BYCIE PEWNYM W 100 % – TAK, ŻE BÓG CIĘ KOCHA I MA DLA CIEBIE TYLKO NAJLEPSZE RZECZY. Skąd ta pewność? – BO TAK JEST NAPISANE – „ALBOWIEM JA WIEM JAKIE MYŚLI MAM O WAS – MÓWI PAN – MYŚLI O POKOJU A NIE O NIEDOLI, ABY WAM ZGOTOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ I NATCHNĄĆ NADZIEJĄ” ( Księga Jeremiasza 29,11). Boża wiara czyta pismo i mówi: „TO JEST MOJE DZIŚ”. Boża wiara spodziewa się TYLKO TEGO CO MÓWI BÓG W SWOICH OBIETNICACH I NA KAŻDĄ Z NICH MÓWI: „WYKONAŁO SIĘ TO DZIŚ DLA MNIE”. „ … W WIERZE, A NIE W OGLĄDANIU PIELGRZYMUJEMY” (2 List do Koryntian 5,7). Boża wiara mówi „MAM TO DZIŚ” zanim jeszcze zobaczy efekty. Ona mówi „MAM” i czeka spokojnie. Jest zupełnie pochłonięta zaufaniem do dobrego Boga. Śmieją się z niej, straszą ją, próbują ją „nawrócić” na „porządne chrześcijaństwo” – a ona cierpliwie powtarza „MAM TO, BO BÓG TAK POWIEDZIAŁ”. „ … KAŻDEMU Z NAS DANA ZOSTAŁA ŁASKA WEDŁUG MIARY DARU CHRYSTUSOWEGO” ( List do Efezjan 4,7). Każdy człowiek ma od urodzenia wszczepione przez Boga ziarno wiary w swoim duchu. Gdy potem słyszy ewangelię, może użyć to ziarno i narodzić się na nowo z Ducha Świętego. Gdy tak zrobi, a potem słucha bożego słowa to ziarno bożej wiary rośnie i rozwija się. Dlatego nikt nie może zarzucić Bogu „faworyzacji”. Drodzy przyjaciele, uruchomcie boży skarb który jest w was. Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to sięgnij ziarnem bożej wiary po twój ratunek przed piekłem. Jeśli już narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to podlewaj Słowem Bożym wiarę w twoim duchu i sięgaj nią po obietnice twojego dobrego Ojca. W ten sposób uszczęśliwisz Boga i siebie (Ewangelia Jana 15,7-8).

Szalom.

Leave A Comment

Share This