Kościół

7 lutego 2015
4 300 Views

artur„Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. – Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (Ewangelia Mateusza 16,16-19)

Kościół to nie organizacja, religia , budynek, czy styl życia – KOŚCIÓŁ TO NARODZENI NA NOWO Z BOŻEGO DUCHA LUDZIE. LUDZIE, KTÓRZY UWIERZYLI W ZASTĘPCZĄ OFIARĘ JEZUSA ORAZ W JEGO Z MARTWYCHWSTANIE I ODDALI JEZUSOWI PANOWANIE NAD SWOIM ŻYCIEM (w wyniku czego Boży Duch zamieszkał w nich, zradzając ich do nowego, nieśmiertelnego, wiecznego i zwycięskiego życia . Do Kościoła nie można wstąpić, czy się zapisać. Nie można też urodzić się w kościele . Kościół to CIAŁO JEZUSA NA ZIEMI I JEDYNIE OSOBISTE POZNANIE JEZUSA I POZWOLENIE MU, ABY CIĘ „WCHŁONĄŁ”, CZYNI CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA. Szymon PRZYJMUJE OBJAWIENIE OD BOGA NA TEMAT CHRYSTUSA – JEZUS NATYCHMIAST ZMIENIA MU IMIĘ (miał na imię Szymon, co oznacza „chwiejny” i nazywa go Piotr – gr. petros – czyli „kamyk, odłamek skalny”) BO PRZYJĘCIE OBJAWIENIA O CHRYSTUSIE (czyli Bożym Pomazańcu, Bożym wysłanniku, Bożej odpowiedzi na problem grzechu człowieka) POWODUJE ŚMIERĆ STAREGO CZŁOWIEKA (wraz z jego imieniem – czyli wizytówką jego życia i usposobienia) I POWSTANIE DO ŻYCIA NOWEGO, BOŻEGO CZŁOWIEKA.

Jezus używa tu specyficznej dla Żydów gry słów. Słowo przetłumaczone jako „opoka” oznacza SKAŁĘ (greckie słowo „Petra”). Cała więc wypowiedź Jezusa ma oddać taki sens: OTRZYMAŁEŚ WIELKIE SZCZĘŚCIE, CHWIEJNY, BO PRZYJĄŁEŚ OD BOGA OBJAWIENIE NA TEMAT MOJEJ OSOBY: ŻE JESTEM BOŻĄ ODPOWIEDZIĄ NA GRZECH TWÓJ I RESZTY LUDZKOŚCI. W ZWIĄZKU Z TYM TWOJE ŻYCIE ZOSTAŁO ZMIENIONE NA ZAWSZE. ZMIENIAM WIĘC TEŻ TWOJE IMIĘ, KTÓRE DO TEJ PORY OKREŚLAŁO TWÓJ CHARAKTER I TWOJE MIEJSCE W WIECZNOŚCI. OBJAWIENIE KTÓRE PRZYJĄŁEŚ JEST JAK SKAŁA (petra), JAK FUNDAMENT DLA NOWEGO ŻYCIA –I TERAZ JESTEŚ JUŻ CZĘŚCIĄ TEJ SKAŁY, WIĘC NADAJĘ CI IMIĘ PIOTR (petros). I TAKICH JAK TY BĘDZIE WIELU, A NA OBJAWIENIU NA MÓJ TEMAT, KTÓRE PRZYJMĄ OD OJCA W NIEBIE – ZBUDUJĘ MÓJ KOŚCIÓŁ – MOJE CIAŁO NA ZIEMI. I SZATAN I CAŁA JEGO ARMIA NIE BĘDĄ MOGLI POWALIĆ TEJ BUDOWLI Z NARODZONYCH DO NOWEGO ŻYCIA BOŻYCH LUDZI.

Kościół to greckie słowo eklesia, oznaczające RZĄD (organ rządzący).

KOŚCIÓŁ JEST BOŻYM ZARZĄDCĄ NA ZIEMI!

KOŚCIÓŁ TO LUDZIE PRZENIESIENI (w wyniku przyjęcia Bożego objawienia o Chrystusie) Z CIEMNOŚCI GRZESZNEGO ŻYCIA DO ŚWIATŁOŚCI ŻYCIA Z BOGIEM. KOŚCIÓŁ TO LUDZIE NIOSĄCY BOŻĄ ŚWIATŁOŚĆ ZACIEMNIONEMU ŚWIATU! KOŚCIÓŁ TO ZBROJNE RAMIĘ BOGA, WYKONUJĄCE WYROKI BOŻE NA DIABELSKICH DZIEŁACH! KOŚCIÓŁ MA NADANĄ PRZEZ BOGA WŁADZĘ, TAKĄ SAMĄ JAK SAM CHRYSTUS

(obyśmy wszyscy przyjęli nareszcie to objawienie)! Kościół jest JEDEN. Kościół nie dzieli się na denominacje, ruchy religijne i frakcje wyznaniowe – JEST JEDNOLITY (tak jak ciało jest jednolite). Ludzi narodzonych na nowo z Bożego Ducha spotkasz wśród katolików, prawosławnych, baptystów, zielonoświątkowców itp. W tych samych denominacjach spotkasz całe mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie poznali Jezusa, a wiec nie są Jego ciałem ( choć na pewno są świetnymi zborownikami lub parafianami).

Bóg widzi Kościół jako JEDNOŚĆ! Wszelkie walki i przepychanki w Kościele sprawiają Jezusowi ból. Kościół nie jest powołany do krytykowania siebie i do rywalizowania wewnątrz siebie – ale do WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEJ DBAŁOŚCI O SIEBIE. Jestem przekonany o tym, że gdyby cały (obecnie będący na ziemi) Kościół przestał się kłócić i zjednoczył się – to przyjście naszego drogiego Jezusa potężnie by się przybliżyło, a diabeł załamałby się nerwowo. Ukochani, złapmy to objawienie: W SPRAWACH PIERWSZORZĘDNYCH –JEDNOŚĆ, W SPRAWACH DRUGORZĘDNYCH – WOLNOŚĆ, WE WSZYSTKIM – MIŁOŚĆ.

Pozdrawiam z serca

Leave A Comment

Share This