Prawda

6 lutego 2015
3 585 Views

artur10„ … ODPOWIEDZIAŁ MU JEZUS: JA JESTEM … PRAWDA …” (Ewangelia Jana 14,6).

Miałem pisać dziś o czymś zupełnie innym, ale Duch Święty zachęca mnie do tego, abym napisał to poselstwo o prawdzie. Przyjacielu, kimkolwiek jesteś wiedz, że JEDYNIE JEZUS JEST PRAWDĄ! I nie chodzi tu o to, że Jezus znał prawdę, czy że żył w prawdzie, czy że głosił prawdę, lub że był częścią prawdy. JEZUS JEST JEDYNĄ I OSTATECZNĄ PRAWDĄ SAM W SOBIE. JEZUS JEST BOGIEM, A NIE CZĘŚCIĄ BOŻEGO PLANU. JEZUS JEST KRÓLEM A NIE CZĘŚCIĄ KRÓLESTWA. ON JEST STWORZYCIELEM A NIE CZĘŚCIĄ STWORZENIA. Jego wcielenie w niczym nie zachwiało jego Boskości. A skoro JEZUS JEST PRAWDĄ, TO WSZYSTKO – KAŻDA RELIGIA, POGLĄD, NAUKA ITD. – KTÓRE STOJĄ W OPOZYCJI WOBEC JEZUSA SĄ KŁAMSTWEM I POCHODZĄ OD SZATANA. KAŻDY SYSTEM MYŚLOWY, EMOCJONALNY, DECYZYJNY, SPOŁECZNY CZY POLITYCZNY, KTÓRY STAWIA JEZUSA W INNYM MIEJSCU NIŻ BOGA, KRÓLA, PANA I JEDYNĄ DROGĘ DO ŻYCIA WIECZNEGO Z BOGIEM – JEST DIABELSKIM KŁAMSTWEM I W KONSEKWENCJI, ZGINIE. Przyjacielu, skoro Jezus jest prawdą, to WSZYSTKO CO POWIEDZIAŁ JEST PRAWDĄ. KAŻDA OSOBA, KTÓRA NAZYWA SIĘ CHRZEŚCIJANINEM (CZYLI CHRYSTUSOWCEM. UCZNIEM I NAŚLADOWCĄ JEZUSA) I PODWAŻA (PRZEZ SWOJE SŁOWA LUB CZYNY) SŁOWA JEZUSA – JEST W ZWIEDZENIU I MUSI SIĘ NAWRÓCIĆ.

Ukochani, jest teraz czas POWROTU DO ŹRÓDŁA PRAWDY – DO JEZUSA. POZOSTAW ROZWAŻANIA TWOJEJ DUSZY I PRAGNIENIA TWOJEGO CIAŁA I SKONTAKTUJ SIĘ TWOIM DUCHEM Z PRAWDĄ. PODEJMIJ DECYZJĘ ODNOWY I DUCHOWEGO RADYKALIZMU. WEŹ BOŻE SŁOWO I ZACZNIJ NIM ZMIENIAĆ SWÓJ UMYSŁ A SIĘGNIESZ PRAWDY. ZAPRAGNIJ PRAWDY I WEZWIJ JĄ Z DETERMINACJA TONĄCEGO – A POCHWYCISZ SWÓJ CUD.

Szalom

Leave A Comment

Share This