Władza wierzącego

10 września 2015
...
3 032 Views

,, … JAK NADZWYCZAJNA JEST WIELKOŚĆ MOCY JEGO WOBEC NAS , KTÓRZY WIERZYMY DZIĘKI DZIAŁANIU PRZEMOŻNEJ SIŁY JEGO , JAKĄ OKAZAŁ W CHRYSTUSIE JEZUSIE GDY WZBUDZIŁ GO Z MARTWYCH , I POSADZIŁ PO PRAWICY SWOJEJ W NIEBIE PONAD WSZELKĄ NADZIEMSKĄ WŁADZĄ , I ZWIERZCHNOŚCIĄ , I MOCĄ , I PANOWANIEM , I WSZELKIM IMIENIEM , JAKIE MOŻE BYĆ WYMIENIONE NIE TYLKO W TYM WIEKU , ALE I W PRZYSZŁYM … I NAS, KTÓRZY UMARLIŚMY PRZEZ UPADKI OŻYWIŁ WRAZ Z CHRYSTUSEM – ŁASKĄ ZBAWIENI JESTEŚCIE – I WRAZ Z NIM WZBUDZIŁ , I WRAZ Z NIM POSADZIŁ W OKRĘGACH NIEBIESKICH W CHRYSTUSIE JEZUSIE , ABY OKAZAĆ W PRZYSZŁYCH WIEKACH NADZWYCZAJNE BOGACTWO ŁASKI SWOJEJ W DOBROCI WOBEC NAS W CHRYSTUSIE JEZUSIE … ABY TERAZ NADZIEMSKIE WŁADZE I ZWIERZCHNOŚCI W OKRĘGACH NIEBIESKICH POZNAŁY PRZEZ KOŚCIÓŁ , RÓŻNORODNĄ MĄDROŚĆ BOŻĄ … ,, ( LIST DO EFEZJAN 1,19-21 i 2,5-7 , 3,10 ) . Te wersety obrazują nam POZYCJĄ CZŁOWIEKA NARODZONEGO NA NOWO Z BOŻEGO DUCHA . Jezus Chrystus żyje . Jest Bogiem i posiada wszelką władzę . Szatan i demony ( a , co za tym idzie , wszelkie diabelskie plany ) są pokonani i SĄ NIELEGALNIE NA ZIEMI . Gdyby miały trochę oleju w głowie sam zgłosiłby się do gehenny i oszczędził by sobie upokorzeń . Ale ponieważ jest niereformowalny m egocentrykiem , chce nachapać się na maksa – co nie zmienia postaci rzeczy , że jego sytuacja jest przesądzona . Gdzie zatem leży problem ? Czemu pokonany rebeliant potrafi przysparzać tyle kłopotów bożym wybrańcom ? Czemu bandyta udaje króla a miliony ludzi łapie się na te kłamstwo ? Odpowiedz brzmi : PONIEWAŻ KOŚCIÓŁ NIE WIE KIM JEST , GDZIE JEST I CO POSIADA ! Słowo Boże mówi że w momencie nowego narodzenia ZOSTAŁEŚ OŻYWIONY I POSADZONY WRAZ Z CHRYSTUSEM JEZUSEM NA TRONIE W NIEBIE !!! Czy masz tego świadomość ? Gdy diabeł patrzy na ciebie to widzi KRÓLA , ale wie doskonale że ty w sobie króla nie widzisz , więc wykorzystuje twoją niewiedzę i jedzie w ciebie jak w konia pociągowego . BRACIE I SIOSTRO , ZOBACZ KIM JESTEŚ !!! ZABIERZ DIABŁU LEJCE Z JEGO ŁAP I PRZYWAL MU ŚWIĘTYM BATEM PO KARKU , NIECH POCZUJE RĘKĘ ELOHIM ( jedno ze znaczeń słowa ELOHIM to sędzia ) ( PSALM 82,6 ) . Słowo Boże mówi że JEST CI DANA WŁADZA NAD SZATANEM , CZY UWIERZYSZ SŁOWU BOGA ??? CO OZNACZA W PRAKTYCE TWOJA POZYCJA W CHRYSTUSIE JEZUSIE ? Masz władzę nad : GRZECHEM ( NIE MUSISZ ULEGAĆ GRZECHOM I ZŁYM POŻĄDLIWOŚCIOM TWOJEJ DUSZY I TWOJEGO CIAŁA ) , ŚWIATEM ( NIE MUSISZ ULEGAĆ MENTALNOŚCI I SYSTEMOWI TERAŹNIEJSZEGO WIEKU ) , SZATANEM ( NIE MUSISZ ULEGAĆ POKUSOM I MOŻESZ ODEPRZEĆ KAŻDY ATAK ) , CHOROBAMI ( MOŻESZ NIGDY NIE CHOROWAĆ I MOŻESZ BYĆ UZDROWIONY Z KAŻDEJ CHOROBY ) , BIEDĄ ( MOŻESZ ŻYĆ DOSTATNIM ŻYCIEM ) , NIESZCZĘŚCIAMI ( JESTEŚ W STANIE OMIJAĆ WIELE NIESZCZĘŚĆ I ZOSTAĆ URATOWANYM Z KAŻDEGO ) .

Gdy zaczniesz korzystać z należnej ci pozycji , staniesz się realnym zagrożeniem dla szatana i zaczniesz prowadzić realnie zwycięskie życie . Ukochani , gdy zaczynamy sprawować władzę w Imieniu Jezusa , to przynosimy Bogu chwałę i chlubę . Pamiętajmy też, że w każdą , nową sferę poznania wprowadza nas Boży Duch , przebywajmy więc w Jego obecności i pozwólmy uczuć nas władania w Jego Królestwie .Szalom .

.

Share This