Chrzest w duchu świętym

10 września 2015
...
3 348 Views
,, … PO NIEWIELU DNIACH BĘDZIECIE OCHRZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM ,, ( DZIEJE APOSTOLSKIE 1,5 ) Gdy człowiek rodzi się na nowo , zaczyna mieszkać w nim Duch Święty . Od tej pory człowiek ten należy do Boga i – jeśli sam świadomie nie porzuci zbawienia – spędzi wieczność z Bogiem . Człowiek taki , jest już wyposażony przez Boga w moc , potrzebną do przeciwstawiania się grzechowi i zajmuje legalną pozycję władcy w Imieniu Jezusa . Ale to wcale nie oznacza że Bóg nie ma nic więcej dla takiego człowieka . Bóg chce , aby narodzony na nowo człowiek był skuteczny w eliminowaniu działań diabła i w szerzeniu Bożego Królestwa . Władza należna narodzonemu na nowo jest ZUPEŁNA ( należy jedynie ją poznawać i korzystać z niej ) , jednak władza to poziom USTAWODAWCZY , a do realnego działanie potrzeba też poziomu WYKONAWCZEGO a tym jest MOC . Moc dana nam w momencie nowego narodzenia jest wystarczająca aby przeciwstawiać się diabłu na poziomie naszej osobistej czystości , ale nie jest wystarczająca do wypierania szatana na gruncie globalnym . Dla tego też Bóg uruchamia ,, drugi bieg ,, – CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM . ,, … LECZ GDY PRZYJDZIE ON , DUCH PRAWDY , WPROWADZI WAS WE WSZELKĄ PRAWDĘ … ,, ( EWANGELIA JANA 16,13 ) . Chrzest w Duchu Świętym to otworzenie w naszym duchu ogromnej ,, rury ,, przez którą zaczyna płynąć nie tylko potężna boża moc, ale i mądrość , rozum , rada , poznanie i bojaźń boża ( KSIĘGA ZACHARIASZA 4,12 i KSIĘGA IZAJASZA 11,2 ) . Chrzest w Duchu Świętym ma na celu uzdolnić nas do życia w sposób nadprzyrodzony i uwalniania nadprzyrodzonego życia w rzeczywistość która nas otacza . ,, … WSTĄPIWSZY NA WYSOKOŚĆ POWIÓDŁ ZA SOBĄ JEŃCÓW I LUDZI DARAMI OBDARZYŁ … ,, ( LIST DO EFEZJAN 4,8 ) W wyniku chrztu w Duchu Świętym człowiek nabywa możliwość przyjęcia bożych darów ( słowo mądrości – czyli wgląd w przyszłość , słowo wiedzy – czyli wgląd w to co niejawne w czasie terażniejszym , możliwość dokonywania nadprzyrodzonych rzeczy , prorokowanie – czyli podnoszenie , zachęcanie i korygowanie innych z nadprzyrodzoną skutecznością przekazu , uzdrawianie chorych , natchnione wypowiedzi w nieznanych językach < ludzkich i anielskich > , interpretację tychże wypowiedz , rozpoznawanie duchów i wiele innych ) . Dary te , są jak oręż na polu walki , i jak narzędzia używane podczas budowy i napraw . Bez nich , narodzony na nowo człowiek , będzie jedynie częściowo skuteczny i częściowo bezpieczny . ,, … PRZEZ LUDZI OBCEGO JĘZYKA I PRZEZ USTA OBCYCH MÓWIĆ BĘDĘ DO LUDU TEGO … ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 14,21 ) Dar wypowiedzi w innych językach jest dwojaki : 1 – NATCHNIONA WYPOWIEDŻ DO OSOBY LUB ZGROMADZENIA ( POJAWIAJĄCA SIĘ Z INSPIRACJI BOŻEGO DUCHA – TAKA WYPOWIDŻ MA BYĆ PRZETŁUMACZONA ZA POMOCĄ DARU INTERPRETACJI , CZYLI WYKŁADU ) , 2 – JĘZYK MODLITEWNY ( TO NIM BEZ KOŃCA MOŻESZ UWIELBIAĆ I DZIĘKOWAĆ . TO NIM WYPOWIADASZ SŁOWA OD BOGA DO SWOJEGO DUCHA – BUDUJĄC GO . ) – ten język jest dany tobie na stale , używasz go kiedy chcesz . On też jest widzialnym dowodem chrztu w Duchu Świętym . ,, … OJCIEC NIEBIESKI DA DUCHA ŚWIĘTEGO TYM , KTÓRZY GO PROSZĄ ,, ( EWANGELIA ŁUKASZA 11,13 ) . Chrzest w Duchu Świętym otrzymuje się tak jak zbawienie ZA DERMO , Z ŁASKI . Nie musisz na niego zasłużyć . Jest on dla KAŻDEGO NARODZONEGO NA NOWO CZŁOWIEKA . Tak jak wszystko w Bożym Królestwie , jest on do wzięcia przez ciebie PRZEZ WIARĘ . Nie musisz też o niego błagać Ojca , po prosty POPROŚ I PRZYJMIJ PRZEZ WIARĘ . Nie muszą temu towarzyszyć żadne uczucia ( choć oczywiście mogą ) . Weż to co Ojciec ma dla ciebie i żyj pełnią bożego życia . Szalom .

 

Czuję się w obowiązku dodać w tym temacie jeszcze dwie sprawy . Pamiętajcie ukochani że to WY MÓWICIE INNYMI JĘZYKAMI , A NIE DUCH ŚWIĘTY . Nie dajcie się oszukać diabłu . PRZYJMIJCIE DAR PRZEZ WIARĘ I ZACZNIJCIE MÓWIĆ , A BOŻY DUCH BĘDZIE WAM PODDAWAŁ SŁOWA I ZDANIA . I sprawa ostatnia , WIEDZCIE ŻE BÓG NIE POTRZEBUJE RZESZ LUDZI DO SZERZENIA JEGO KRÓLESTWA , ON POTRZEBUJE JEDNEGO CZŁOWIEKA WYPEŁNIONEGO JEGO DUCHEM I PODDANEGO JEGO DUCHOWI – TO MOŻESZ BYĆ TY . SZALOM.

.

Share This