Objawienie

10 września 2015
...
2 982 Views

,, GDZIE NIE MA OBJAWIENIA , TAM SIĘ LUD ROZPRZĘGA { WYCHODZI Z BOŻEGO ,, ZAPRZĘGU ,, I IDZIE WŁASNĄ DROGĄ … ( KSIĘGA PRZYPOWIEŚCI SALOMONA { PRZYSŁÓW } 29,18 ) . Słowo hebrajskie przetłumaczone jako ,, objawienie ,, to CHAZON , oznaczające EKSTATYCZNĄ WIZJĘ , WIZJĘ NOCNĄ , lub PROROCTWO . Zaś hebrajskie słowo przetłumaczone jako ,, ROZPRZĘGA ,, to PARA , oznaczające ZANIEDBAĆ , LEKCEWAŻYĆ , STAWAĆ SIĘ NIE OKIEŁZNANYM , OKAZYWAĆ NIEPOHAMOWANIE . A zatem JEŻELI CHRZEŚCIJANIN NIE PRZYJMUJE SYSTEMATYCZNIE OD BOGA OBJAWIEŃ DOTYCZĄCYCH JEGO ŻYCIA I OTACZAJĄCEJ GO RZECZYWISTOŚCI , TO STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ PROBLEMU , A NIE NOŚNIKIEM I DAWCĄ BOŻYCH ROZWIĄZAŃ ( w myśl słów Jezusa z EWANGELII MATEUSZA 19,30 ,, … KTO ZE MNĄ NIE ZBIERA – ROZPRASZA ,, ) Jest kilka słów greckich określających Biblię . GRAFA – TO SPISANE SŁOWO , LOBOS – TO CZYTANE LUB GŁOSZONE SŁOWO ( SŁOWO ODDAJĄCE CAŁOKSZTAŁT WOLI BOGA ) , REMA – SŁOWO OBJAWIONE NASZEMU DUCHOWI PRZEZ BOŻEGO DUCHA , SŁOWO UWOLNIONE PRZEZ BOGA DO KONKRETNEJ SYTUACJI NASZEGO ŻYCIE ( BOŻA WOLA DLA NAS ) . Każde z tych greckich słów stanowi część CAŁEGO SŁOWA BOGA DLA CZŁOWIEKA . Kolejność jest taka : za pomocą GRAFA przychodzi do ciebie LOBOS , a w wyniku NASYCANIA SIĘ LOBOS , POJAWIA SIĘ REMA . Ani GRAFA ani LOBOS , NIE SĄ W STANIE DOTRZEĆ DO DUCHA CZŁOWIEKA , TAM MA WSTĘP TYLKO REMA . Zarówno GRAFA , jak i LOBOS są niezbędne , są jak drzewiec włóczni , REMA natomiast jest grotem tej włóczni . ,, DOZNAŁEM ZACHWYCENIA W DZIEŃ PAŃSKI I POSŁYSZAŁEM ZA SOBĄ POTĘŻNY GŁOS … ,, ( OBJAWIENIE JANA {APOKALIPSA } 1,10 { BIBLIA TYSIĄCLECIA } ) Słowo ZACHWYCENIE , to grecki tekst o takim brzmieniu : egenomehn ehn pneumati , i oznacza ,, BYLEM W DUCHU ,, . Bóg jest duchem i kontaktuje się TYLKO Z NASZYM DUCHEM . Jeśli chrześcijanin ma silniejszą dusze i ciało od ducha , to odbiera bardzo niewiele od Boga , chociaż na poziomie intelektu ma Pismo Święte w ,, jednym palcu ,, , a jego emocje i decyzje ,, z niejednego pieca chleb jadły ,, . Natomiast gdy rozwijamy naszego ducha i bierzemy ,, za gardło ,, naszą dusze i ciało , to przyjmujemy objawienie za objawieniem – chociaż nie jesteśmy ,, asami ,, teologi . ,, … TWOJE USZY USŁYSZĄ SŁOWO ODZYWAJĄCE SIĘ DO CIEBIE Z TYLU : TO JEST DROGA KTÓRĄ MACIE CHODZIĆ ,, ( KSIĘGA IZAJASZA 30,19-21 ) . ,, … ZJEDZ TO CO MASZ PRZED SOBĄ , ZJEDZ TEN ZWÓJ I IDZ , A MÓW … ,, ( KSIĘGA EZECHIELA 3,1-2 ) Te wersety mówią o tym że WOLĄ BOGA JEST TO , ABYŚ PRECYZYJNIE ODBIERAŁ JEGO WSKAZÓWKI ( ŻEBYŚ MIAŁ OBJAWIENIA , ŻEBYŚ WYRAZNIE SŁYSZAŁ BOGA ) . Bóg nie chce żebyś się domyślał , ON CHCE ŻEBYŚ WIDZIAŁ I SŁYSZAŁ W TWOIM DUCHU ! Drugą rzeczą na którą zwraca naszą uwagę ten fragment Słowa jest ,, ZJADANIE ,, GRAFA I LOBOS . GDY CZYTASZ LUB SŁUCHASZ BOŻEGO SŁOWA , TO NAWET NIE PRÓBUJ DOJŚĆ DO ,, ZROZUMIENIA ,, JEGO TREŚCI ZA POMOCĄ SWOJEGO INTELEKTU . POPROŚ OJCA W IMIENIU JEZUSA , ABY DUCH ŚWIĘTY OBJAWIAŁ CI CO TAM JEST NAPISANE . PAMIĘTAJ TEŻ , ABY TO CO CZYTASZ LUB SŁYSZYSZ GODZINAMI ,, PRZEŻUWAĆ ,, W TWOIM DUCHU ( ROZPAMIĘTUJ W MYŚLACH SŁOWO , ZADAWAJ BOGU PYTANIA , WYPOWIADAJ JE SAM DO SIEBIE ) . SPĘDZAJ CZAS Z BOGIEM NA UWIELBIANIU GO I ADOROWANIU , WCIĄŻ PRAGNĄC WIĘCEJ I WIĘCEJ . PROŚ Z WIARĄ O OBJAWIENIA ( ZROZUMIENIE , ŚWIATŁO , WIZJE, SNY ITD. ) BĄDZ WYKONAWCĄ TEGO , CO CI OBJAWI BÓG , PONIEWAŻ NIEPOSŁUSZEŃSTWO POWODUJE ZASTÓJ NI RUINĘ . Bierz od Ojca i wzrastaj . Szalom .

.

Share This