Mądrość

10 września 2015
...
2 835 Views

JAKUB PISZE ŻE SĄ RÓŻNE RODZAJE MĄDROŚCI . PIERWSZA Z NICH TO MĄDROŚĆ PRZYZIEMNA . MĄDROŚĆ PRZYZIEMNA OPIERA SIĘ NA LUDZKIM DOŚWIADCZENIU , TRADYCJI , PRZEKAZIE POKOLENIOWYM I NATURALNEJ ANALIZIE FAKTÓW . TA MĄDROŚĆ BAZUJE NA TYM CO WIDZI I CZEGO DOŚWIADCZA . JEST PŁYTKA I GŁĘBOKO ZAKORZENIONA W NIEZALEŻNOŚCI . MA DRUZGOCĄCY WPŁYW NA KOŚCIÓŁ , PONIEWAŻ STAJE KONTRA WIERZE ( PONIEWAŻ WIARA JEST PEWNOŚCIĄ TEGO , CZEGO NIE WIDAĆ ) I DUCHOWYM RELACJOM . NISZCZY DZIEŁA DUCHOWE I OGRABIA KOŚCIÓŁ Z MIŁOŚCI . JEST POZBAWIONA OBJAWIENIA , NICZEGO NIE WNOSI , NIC NIE ZMIENIA . NIE ,, ZBIERA ,, Z JEZUSEM I KARMI PIEKŁO . KOLEJNĄ ,, NIE BOŻĄ ,, MĄDROŚCIĄ JEST MĄDROŚĆ ZMYSŁOWA ( ORYGINAŁ MÓWI ,, DUSZEWNA ,, ) . TO MĄDROŚĆ PSYCHICZNA ( W GRECE DUSZA TO ,, PSYCHE ,, ) . NASZA DUSZA SKŁADA SIĘ Z UMYSŁU , EMOCJI I OŚRODKA DECYZYJNEGO ZWANEGO WOLĄ CZŁOWIEKA . ZWIERA ONA W SOBIE CAŁĄ MĄDROŚĆ PRZYZIEMNĄ I ,, OPRAWIA ,, JĄ W PRZEKONANIA , ŚWIATOPOGLĄDY , ODCZUCIA , TOKI MYŚLOWE I TEORIE . MĄDROŚĆ DUSZEWNA ZAKŁADA ŻE POSTRZEGALNOŚĆ NA POZIOMIE UMYSŁOWEGO POJMOWANIA I EMOCJONALNEGO ODCZUWANIA STANOWI JEDYNĄ PRAWDĘ. TA MĄDROŚĆ INTERPRETUJE BOŻE SŁOWO I MANIFESTACJE BOŻEGO DUCHA WEDLE ROZUMIENIA ŻYWCEM WZIĘTEGO Z ,, DRZEWA POZNANIA DOBRA I ZŁA ,, . COKOLWIEK WYCHODZI POZA JEJ POJMOWANIE – ODRZUCA I REAGUJE BUNTEM NA TO , CZEGO NIE POJMUJE . NASZA DUSZA JEST NAM DANA PRZEZ BOGA PO TO , ABY FUNKCJONOWAĆ W ABSOLUTNYM POSŁUSZEŃSTWIE NASZEMU ODRODZONEMU DUCHOWI , JEŚLI TAK NIE JEST , TO DUSZEWNA MĄDROŚĆ UWALNIA ŚMIERCIONOŚNY JAD DO ŻYCIA NASZEGO I LUDZI KTÓRZY NAS OTACZAJĄ . OSTATNIM STADIUM ,, NIE BOŻEJ ,, MĄDROŚCI JEST MĄDROŚĆ DEMONICZNA . PRZEJAWIA ONA WSZELKIE SYMPTOMY MĄDROŚCI PRZYZIEMNEJ I ZMYSŁOWEJ – JEDNAK IDZIE O KROK DALEJ , SIĘGAJĄC W DUCHOWĄ SFERĘ . DUCHOWA RZECZYWISTOŚĆ JEST BARDZIEJ REALNA NIŻ RZECZYWISTOŚĆ MATERIALNA .BÓG JEST DUCHEM , ANIOŁOWIE SĄ DUCHAMI , SZATAN JEST DUCHEM I BYTY DEMONICZNE SĄ DUCHAMI . BÓG NAJPIERW STWORZYŁ TO CO DUCHOWE A POTEM TO CO MATERIALNE . CZŁOWIEK TEŻ JEST DUCHOWĄ ISTOTĄ , ALE JAKO ,, DODATEK ,, OTRZYMAŁ CIAŁO I DUSZĘ ( CIAŁO STANOWI RZECZYWISTOŚĆ MATERIALNĄ . CIAŁO LUDZI , ZWIERZĄT , ROŚLIN I ,, CIAŁO ,, ZIEMI , PLANET I GWIAZD . DUSZA NADAJE OSOBOWOŚĆ CIAŁU LUDZKIEMU , I PRZEZ TO STANOWI CZĘŚĆ RZECZYWISTOŚCI MATERIALNEJ ) . A WIĘC TO CO DUCHOWE JEST O WIELE WIĘKSZE , SZERSZE I GŁĘBSZE , NIŻ TO CO MATERIALNE . DO SFERY DUCH MOŻNA DOSTAĆ SIĘ NA DWA SPOSOBY – SPOSÓB LEGALNY ( PRZEZ NOWE NARODZENIE Z BOŻEGO DUCHA ) I W SPOSÓB NIELEGALNE ( PRZEZ ŚWIADOME LUB NIEŚWIADOME PODDAWANIE SIĘ SZATANOWI ) . MĄDROŚĆ DEMONICZNA WYWODZI SIĘ OD SZATANA – CHOCIAŻ SPRAWIA WRAŻE NIEDOBREJ , ŚWIATŁEJ , MORALNEJ . JEJ CELEM JEST NISZCZENIE OWOCÓW BOŻEGO DUCHA I ZATRZYMANIE DZIAŁANIA MOCY BOŻEGO DUCHA . JEST ALBO BARDZO HUMANISTYCZNA , ALBO BARDZO RELIGIJNA , ALBO BARDZO ATEISTYCZNA . WYPACZA BOŻE SŁOWO , KRYTYKUJE BOŻE NAMASZCZENIE I PODWAŻA BOŻE DZIAŁANIE . JEST INTELIGENTNA I SŁODKA – ALE POD TYM P[ŁASZCZYKIEM KRYJE SIĘ ŚMIERĆ I JEJ OWOCE . ,, MĄDROŚĆ KTÓRA PRZYCHODZI Z GÓRY JEST PRZEDE WSZYSTKIM CZYSTA , SKŁONNA DO ZGODY , WYROZUMIAŁA , ULEGŁA , PEŁNA MIŁOSIERDZIA I DZIEŁ DOBRYCH , WOLNA ZAŚ OD WZGLĘDÓW LUDZKICH I WSZELKIEJ OBŁUDY ,, ( LIST JAKUBA 3,17 ) ( BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA ) . JEST I CZWARTA MĄDROŚĆ , MĄDROŚĆ PRAWDZIWA ,MĄDROŚĆ BOŻA . TA MĄDROŚĆ JEST CZYSTA , OPARTA NA OBJAWIANIACH BOŻEGO DUCHA . NIE MA W NIEJ DOMIESZEK ,, ZIEMI ,, ,, DUSZY ,, I ,, DIABŁA ,, . JEJ FUNDAMENTEM JEST PRAWDA A PIERWSZYM OWOCEM BOŻY SZALOM . ONA SIĘ NIE KŁÓCI , NIE SPIERA , NIE UDOWADNIA SWOICH RACJI , NIEMĄDRZY SIĘ I NIE ANALIZUJE W NATURALNY SPOSÓB . ROZUMIE SŁABOŚCI INNYCH I NIE PRÓBUJE ICH NA SIŁĘ ZMIENIĆ . POZWALA ,, ZBŁĄDZIĆ ,, I PILNUJE ZBŁĄDZONYCH WE WSTAWIENNICTWIE . NIE PRZEKOMARZA SIĘ , NIE DROCZY , NIE DOKUCZA I NIE DOMINUJE ( CHOĆ WCIĄŻ UŻYWA AUTORYTETU SAMEGO JEZUSA ) . W NIEJ MIŁOSIERDZIE GÓRUJE NAD SĄDEM , A ŁASKA NAD KARĄ . WCIĄŻ ZABIEGA O DOBRO INNYCH , LECZ NIE DOBRO Z DRZEWA POZNANIA DOBRA I ZŁA , ALE O DOBRO Z DRZEWA ŻYCIA . NIE INTERESUJĄ JEJ POGLĄDY INNE NIŻ BOŻE . NIE SZUKA AKCEPTACJI U CZŁOWIEKA . NIE TROSKA SIĘ CO O NIEJ MYŚLI STWORZENIE ,ONA SZUKA SERCA STWÓRCY . BOŻA MĄDROŚĆ JEST PROSTOLINIJNA , UPRZEJMA I NIE MA ,, DRUGIEGO DNA ,, . TYLKO ONA OTWIERA PRZED NAMI DRZWI DO BOŻYCH SKARBÓW .JEDYNIE ONA OBNAŻA I NOKAUTUJE DIABŁA . ,, A JEŚLI KOMU Z WAS BRAK MĄDROŚCI ( a komu nie brak ? ) NIECH PROSI BOGA , KTÓRY WSZYSTKICH OBDARZA CHĘTNIE I BEZ WYPOMINANIA , A BĘDZIE MU DANA ,, ( LIST JAKUBA 1,5 ) . BÓG CHCE ABYŚMY KORZYSTALI Z JEGO MĄDROŚCI .ON NIE MA WYBRAŃCÓW ( 1 LIST DO TYMOTEUSZA 2,4 ) , JEGO PRAGNIENIEM JEST MIEĆ WIELU SYNÓW I WIELE CÓREK , KTÓRE BĘDĄ TAK MĄDRE JAK SAM JEZUS . ABY PRZYJMOWAĆ OD BOGA JEGO MĄDROŚĆ MUSIMY PO PROSTU POPROSIĆ I PRZYJĄĆ PRZEZ WIARĘ . PRZY TYM MUSIMY ZROBIĆ DWIE RZECZY : 1-PODIĄĆ DECYZJĘ ŻE PORZUCAMY KAŻDY INNY KANAŁ MĄDROŚCI , 2-POKORNIE ZGODZIĆ SIĘ Z BOGIEM CO DO JEGO OPCJI I ROZWIĄZAŃ . GDY ZACZNIEMY USTAWICZNIE PRZYJMOWAĆ DAWKI BOŻEJ MĄDROŚCI , TO OTWORZĄ SIĘ NASZE USZY I OCZY . SZALOM .

.

Share This