Duch Izebel

10 września 2015
...
4 948 Views

,, LECZ MAM CI ZA ZŁE , ŻE POZWALASZ NIEWIEŚCIE IZEBEL , KTÓRA PODAJE SIĘ ZA PROROKINIĘ , I NAUCZA , I ZWODZI MOJE SŁUGI UPRAWIA WSZETECZEŃSTWO I SPOŻYWAĆ RZECZY OFIAROWANE BAŁWANOM ,, ( OBJAWIENIE { APOKALIPSA } JANA 2,20 ) . Mam przekonanie , że powinienem napisać kilka zdań na temat demonicznej zwierzchności o imieniu IZEBEL . Najpierw jednak postaram się wyjaśnić pewna kwestię : CZY NOWO NARODZONY CZŁOWIEK MOŻE BYĆ POD WPŁYWEM DEMONÓW ? Odpowiedź brzmi – TAK . Człowiek został stworzony na obraz trój jedynego Boga – więc człowiek jest TRÓJ JEDYNY . Człowiek ,, składa ,, się z DUCHA ( ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SPOŁECZNOŚĆ Z BOGIEM – MIESZKANIA BOGA NA ZIEMI , SUMIENIA – CZYLI CENTRALNEGO OŚRODKA ROZPOZNAWCZEGO , ODPOWIEDZIALNEGO ZA ROZDZIELENIE DOBRA POD ZŁA , I INTUICJI – CZYLI ,, TELEŁĄCZA ,, Z WIECZNOŚCIĄ , ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBJAWIENIA I PROROCZE WGLĄD ) , DUSZY ( UMYSŁY , EMOCJI I OŚRODKA DECYZYJNEGO – WOLI ) , I CIAŁA ( ZMYSŁÓW ) . Gdy człowiek rodzi się fizycznie , jest martwy w jednej trzeciej a żywy w dwóch trzecich . Żywa ( w sensie egzystencji ziemskiej ) jest jego dusza i żywe jest jego ciało , ale dych jest martwy ( a ściśle mówiąc obumarły , społeczność z Bogiem jest zupełnie nieżywa , sumienie jest niedorozwinięte a intuicja ma patologiczne skrzywienia ) . Ten stan teologia nazywa ,, stanem grzechu pierworodnego ,, . Gdy człowiek spotyka Jezusa i rodzi się na nowo z Ducha Świętego , to odrodzeniu ulega ówcześnie martwy duch człowieka . Jako że duch człowieka jest integralną częścią człowieka , jego odrodzenie predysponuje człowieka do życia wiecznego z Bogiem . Nowe narodzenie sprawia że duch człowieka ożywa , ponieważ zaczyna w nim mieszkać ŻYWY BÓG i jednoczy się z duchem człowieka . W tym też momencie odrodzony duch człowieka zajmuje przyznaną mu przez Boga pozycję zarządcy i władcy ( LIST DO EFEZJAN 1 I 2 ROZDZIAŁ ) i jest OD TEJ PORY NIETYKALNY DLA SZATANA ( z wyjątkiem sytuacji zaistnienia grzechu śmiertelnego – ale o tym innym razem ) . Nieco inaczej ma się sprawa z duszą i ciałem . Zniszczone przez grzech i absolutnie niezdolne do samo egzystencji – gdyż stworzone jako poddane ducha , potrzebują odnowy , uleczenia i uwolnienia , czyli UŚWIĘCENIA . Ich wchodzenie w stan nowego życia jest rozłożony w czasie i zależny od POSŁUSZEŃSTWU BOŻEMU SŁOWU , OTWIERAJĄCEMU DRZWI DO UWOLNIENIA UZDROWIEŃCZEJ MOCY BOGA . Jako że dusza i ciało są w procesie odnowy i nie są mieszkaniem Boga , SĄ WCIĄŻ OTWORZONE NA DEMONICZNE ATAKI , I TO ONE ULEGAJĄ ( W TAKI CZY W INNYM STOPNIU ) DEMONICZNYM WPŁYWOM . A zatem nowo narodzony człowiek może być pod takim czy inny wpływem demonów , oczywiście na poziomi duszy lub ciała . Są różne powody i sytuacje przez które demony mogą zacząć wpływać na człowieka narodzonego na nowo . Wymienię tylko te główne : GRZECH ( EWANGELIA JANA 5,14 ) , NIE NAPEŁNIANIE SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM ( NIE NALEŻYTE PRZEBYWANIE Z BOGIEM ) ( EWANGELIE ŁUKASZA 11,24-26 ) , NIE ODNAWIANIE UMYSŁU BOŻYM SŁOWEM ( TRWANIE PRZY CIELESNYM I ŚWIATOWYM MYŚLENIU ) ( LIST DO EFEZJAN 4,23 ) , LĘK ( KSIĘGA JOZUEGO 1,9 ) , BUNT ( 1 KSIĘGA SAMUELA 15,23 ) , NIEWIARA ( EWANGELIA MATEUSZA 17,19-20 ) , AROGANCJA NA POZNANIE DUCHOWEJ RZECZYWISTOŚCI ( KSIĘGA OZEASZA 4,6 ) . Nie będę teraz rozpisywał się o tym więcej , bo zależy mi jedynie na położeniu gruntu pod temat przewodni – DUCH IZEBEL . DUCH IZEBEL to demoniczna zwierzchność będąca dość wysoko w hierarchii . Jej zapędy rozpoczynają się od władania mężem , po władanie religijnymi wspólnotami , społecznościami , regionami , a nawet państwami . Izebel MUSI RZĄDZIĆ , GDY NIE RZĄDZI , TO NIE ZAZNAJE UKOJENIA . W jej centrum zainteresowań jest MĄŻ , LOKALNA WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA ( CHOĆ NIE TYLKO CHRZEŚCIJAŃSKA ) I LOKALNY SYSTEM WŁADZY SPOŁECZNO- POLITYCZNEJ .Choć zazwyczaj działa przez kobiety , to są znane przypadki działań przez mężczyzn ( w takich przypadkach definiuje się ją jako DUCHA ABSALOMA ) . Główne jej zadanie to WYWRZEĆ TAKI WPŁYW , ABY NA DANYM TERENIE NASTĄPIŁA TAKA KONIUNKCJA RELIGIJNO-SPOŁECZNO-POLITYCZNA , KTÓRA UNIEMOŻLIWI PRAWIDŁOWY ROZWÓJ BOŻEGO KRÓLESTWA . Izebel potrzebuje ,, nośnika ,, – czyli osoby przez którą będzie mogła wywierać wpływ . Nie każda osoba nadaje się ( mówię o tych osobach które dają przystęp jej działaniom ) . Najlepszy kandydat to KOBIETA ( Z UWAGI NA ASPEKT SEKSUALNY ) , CHRZEŚCIJANKA , INTELIGENTNA , TWÓRCZA , POSIADAJĄCA PREDYSPOZYCJE KU ZARZĄDZANIU , DOBRZE GDY W STARYM ŻYCIU ZAJMOWAŁA SIĘ OKULTYZMEM I MIAŁA PROBLEMY Z ODRZUCENIEM , KOMPLEKSAMI I NIEDOWARTOŚCIOWANIEM . Izebel jest ograniczona otwartością ,, nośnika ,, . W jedne osoby wejdzie głębiej , w inne płycej . Zawsze jednak symptomy jej działań są takie same – ale o tym jutro – chyba że wcześniej wróci Pan . Ponieważ Izabel ma na celu wywiera destrukcyjnego wpływu na rozwój Królestwa Bożego , jej głównym narzędziem jest KONTROLA . Kontrola jest normalną sprawą w życiu każdego społeczeństwa , ale jej diabelska wersja jest głównym narzędziem Izebel i sprawowana jest przez demony niższego rzędu , których imię to CZARY . Główne symptomy czarów to : MANIPULACJA ( Izebel często stosuje tutaj metody psychologi i nauk jej pokrewnych . Manipuluje również sferą dotyczącą seksualności ) , AGRESJA ( zwłaszcza krzyk ) , OBRAŻANIE SIĘ , POTWARZ ( rozmowy o negatywnych cechach człowieka pod jego nieobecność , mając na celu ,, wyrysowanie ,, ,, odpowiedniego ,, obrazu tegoż człowieka ) , ,, CICHE ,, PONIŻANIE AUTORYTETÓW , DWULICOW0Ś , MODLITWY ZANOSZONE DO ,, BOGA ,, KTÓRYCH TREŚĆ JEST ,, KONTRA ,, KIERUNKOWI WYTYCZONYMI PRZEZ LIDERA . To oczywiście tylko zarys , ale ma on zobrazować sposób jej działań . IZEBEL WIE , ŻE WPŁYW NA GRUPĘ ZACZYNA SIĘ OD WPŁYWU NA PRZYWÓDZTWO . Jej głównym celem jest 1- MĄŻ , 2-LIDER LOKALNEGO KOŚCIOŁA , 3-LIDER LOKALNEJ GRYPY SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ . Niewiele mogę napisać o działaniach Izebel na arenie politycznej – bo nie miałem do czynienia z taki jej przejawem , jednak trzykrotnie miałem możliwość obserwować jak działa Izebel w kościele , i na tym się skupię . Izebel chce tak wpływa na lokalny kościół , aby NIE ROZWIJAŁ SIĘ ON DUCHOWO , ALE ZACHOWAŁ OTOCZKĘ DUCHOWOŚCI ( ABY BYŁ DUCHOWO MARTWY , LECZ SPOWITY GĘSTĄ SIECIĄ RELIGIJNOŚCI ) . Aby do tego doszło , Izebel zaczyna wpływać na liderów poszczególnych służb w kościele ( zwłaszcza na GRUPĘ UWIELBIENIA I NA SFERĘ PROROCZĄ ) , A POTEM NA PASTORA ( ZAZWYCZAJ ZACZYNA OD ,, ZAPRZYJAŹNIANIA ,, SIĘ Z ŻONĄ PASTORA , JEŚLI ÓW PASTOR POSIADA ŻONĘ ) . Izebel jest wyćwiczona w manipulacjach ,, głowami ,, , ponieważ jako pierwszym manipuluje swoim mężem . Izebel zazwyczaj ma męża ( albo jest na dobrej drodze aby go mieć ) , i jest to człowiek słaby duchowo , będący zazwyczaj pod wpływem demona znanego pod nazwą DUCH ACHABA ( DUCH IZEBEL I DUCH ACHABA TO ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJĄCE DUCHY ) .Będąc zatem ,, wytrenowaną ,, na swoim mężu , Izebel zaczyna manipulować pastorem . Chce za pomocą pastora unicestwi duchowy rozwój kościoła , jeśli sie jej to uda , to tworzy kolejną ,, skamieniałą , wspólnotę , zupełnie nieskuteczną w działaniach n a bożej niwie . Jeśli nie daje rady , to chce UNICESTWIC PASTORA . Można by wiele pisać o naturze IZEBEL , ALE NIE TAKI JEST NASZ CEL . Naszym celem jest NAMIERZYĆ , ROZPOZNAĆ I UNICESTWIĆ DZIAŁANIE . ,, … WIDZIAŁEM JAK SZATAN , NIBY BŁYSKAWICA , SPADŁ Z NIEBA ,, ( EWANGELIA ŁUKASZA 10,18 ) ,, OTO DAŁEM WAM MOC ABYŚCIE DEPTALI PO WĘŻACH I SKORPIONACH , I PO WSZELKIEJ POTĘDZE NIEPRZYJACIELA , A NIC WAM NIE ZASZKODZI ,, ( EWANGELIA ŁUKASZ 10,19 ) . ,, … COKOLWIEK BYŚCIE ZWIĄZALI NA ZIEMI , BĘDZIE ZWIĄZANE W NIEBIE … ( EWANGELIA MATEUSZA 18,18 ) . Te wersety mówią o tym , że szatan został pokonany i Bóg dał NAM , BOŻEMU LUDOWI , ABSOLUTNĄ WŁADZĘ NAD SZATANEM ( OCZYWIŚCIE DO WYKORZYSTYWANIA POD INSPIRACJĄ BOŻEGO DUCHA ) . A zatem , gdy rozpoznamy działanie ducha Izebel , powinniśmy podjąć następujące kroki : 1- ROZPOCZĄĆ CYKL MODLITW WSTAWIENNICZYCH , PROSZĄC O OBJAWIENIE DOTYCZĄCE OSÓB I SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA . 2-GDY NAMIERZYMY ,, NOŚNIK , PAMIĘTAJMY ŻE WALCZYMY Z DUCHEM A NIE Z CZŁOWIEKIEM ( LIST DO EFEZJAN 6,12 ) , UDERZMY W DUCHA I MÓDLMY SIĘ O ŁASKĘ DLA ZACHOWANIA CZŁOWIEKA ( OSOBA BĘDĄCA POD WPŁYWEM DUCHA IZEBEL , MOŻE BYĆ ZAINFEKOWANA NA RÓŻNYCH ,, GŁĘBOKOŚCIACH ,, . SĄ OSOBY KTÓRA W OGÓLE NIE SĄ ŚWIADOME ŻE DZIAŁAJĄ POD WPŁYWEM DEMONA , SĄ I TAKIE , KTÓRE ROBIĄ TO NA JAKIMŚ PUŁAPIE ŚWIADOMOŚCI – Z KAŻDĄ Z TAKICH OSÓB TRZEBA POSTĘPOWAĆ WEDŁUG INDYWIDUALNEGO OBJAWIENIA ( LIST JUDY 22-23 ) . 3-OSOBĘ ZAINFEKOWANĄ ODSUWAMY OD TAKICH SŁUŻ JAK – SŁUŻBA UWIELBIENIA , SŁUŻBA PROROCZA , NAUCZANIE I WSZELKIE LIDEROWANIE . 4-GDY SYTUACJA ZACZNIE SIĘ KLAROWAĆ , PODEJMUJEMY ROZMOWY Z OSOBĄ ZAINFEKOWANĄ W CELU OSOBISTEGO UWOLNIENIA I ZAMKNIĘCIA DRÓG DEMONOWI . Przypominam , że wszystkie nasze działania muszą wynikać z INDYWIDUALNEGO PROWADZENIA BOŻEGO DUCHA . Podczas naszych działań możemy się spotkać z różnymi reakcjami w duchowej rzeczywistości ( które bezpośrednio będą dla nas odczuwalne w naszej codzienności . Przede wszystkim WZMOGĄ SIĘ ATAKI NA NAS . Na porządku dziennym mogą być ATAKI DEPRESJI , ZŁOŚCI , STAGNACJI DUCHOWEJ , KŁÓTNIE MAŁŻEŃSTW ( ZWŁASZCZA LIDERÓW ) , INWAZJA PORNOGRAFII , ATAKI NA UMYSŁ PASTORA PODCZAS SNU ( ZWŁASZCZA W POSTACI AKTÓW SEKSUALNYCH Z OSOBĄ BĘDĄCĄ POD WPŁYWEM DUCHA IZEBEL ) , BULE BRZUCHA ITP. Jednak gdy będziemy stosowali biblijne zasady walki duchowej ( oparte na łasce , prawdzie , wierze , odwadze i cierpliwości ) , to zwycięsko przejdziemy te serie ataków . Jeśli wiernie wytrwamy na posterunku to duch Izebel ustąpi . Nie zawsze jednak będzie to takie zwycięstwo , jak sobie wyobrażaliśmy , ale na pewno będzie to zwycięstwo . Oto kilka przykładów form zwycięstwa nad duchem Izebel : 1-DUCH ODCHODZI , CZŁOWIEK ZOSTAJE , 2- DUCH ODCHODZI RAZEM Z CZŁOWIEKIEM , 3- ODCHODZI DUCH WRAZ Z CZŁOWIEKIEM I GRUPKĄ ZAINFEKOWANYCH LUDZI , 4-ODCHODZI PASTOR – BUDUJE SŁUŻBĘ W INNYM MIEJSCU . DUCH WRAZ Z CZŁOWIEKIEM I GRUPKĄ ZAINFEKOWANYCH LUDZI ZOSTAJE NA MIEJSCU – W KONSEKWENCJI MIEJSCE STAJE SIĘ PUSTYNIĄ I DUCH TRACI MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA . Każde z tych rozwiązań to klęska ducha Izabel ( choć ja pragnę zawsze rozwiązania nr. 1 ) . Ukochani napisałem ten artykuł , aby obnażyć działanie diabła . Kieruję go każdego bożego dziecka , ale przede wszystkim do braci i sióstr którzy są liderami w Bożym Królestwie . Proszę was kochani pastorzy abyście nie bagatelizowali działań diabła i odważnie je tępili . BĄDŹCIE CZUJNI ! NIE POZWALAJCIE ZBLIŻAĆ SIĘ ZA NADTO DO WAS SIOSTROM KTÓRE SĄ NIE POSŁUSZNE SWOIM MĘŻOM . ( I BRACIOM , KTÓRZY UWAŻAJĄ SWOJE ŻONY ZA GORSZY ,,GATUNEK ,, CZŁOWIECZY ) . NIE POZWALAJCIE ZARZĄDZAĆ W WASZYCH WSPÓLNOTACH LUDZIOM BUNTOWNICZYM , KRNĄBRNYM I I NIE POPIERAJĄCYM WAS . Proszę was bracia , którzy jesteście mężami : KOCHAJCIE SWOJE ŻONY , ALE NIE UCIEKAJCIE OD BYCIA ICH LIDERAMI ( GŁOWAMI ) – ZARZĄDZAJCIE NIMI W MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ . Proszę was siostry NIE WYNOŚCIE SIĘ NAD SWOICH MĘŻÓW I DUCHOWYCH ZWIERZCHNIKÓW . MOŻECIE BYĆ PASTORAMI ., PROROKINIAMI , NAUCZYCIELAMI , EWANGELISTAMI I APOSTOŁAMI – ALE NIE POZWÓLCIE ABY WYNIOSŁOŚĆ PRZYPROWADZIŁA WAS DO NIEWOLI DUCHA IZEBEL . Szalom.

.

Share This