Życie w prawdzie

14 sierpnia 2015
...
3 607 Views

Tak ostatnio rozmyślam sobie nad tym, że życie JEZUSA było do dotknięcia. Powiedział o sobie JA JESTEM DROGA, PRAWDA I ŻYCIE. I tak samo przyjaciele musi być w naszym życiu. Dzisiaj Jezus już nie głosi, ale działa przez swój kościół. Dlatego tak bardzo ważne jest abyśmy byli prawdziwi dla ludzi. Za naszym głoszeniem musi iść standard naszego życia inaczej nie pociągniemy tym ludzi. Dzisiaj my w miejsce Jezusa sprawujemy poselstwo, więc nie na miejscu jest robić sobie z tego zabawę. Uważam, że bardzo dużo wiemy ale jest pytanie, gdzie słowo znajdzie dobrą glebę aby mogło stać się ciałem i być widocznym dla ludzi. Jeśli narodziłeś się z BOŻEGO DUCHA ty stajesz się drogą dla ludzi. Te sformułowania patrz na JEZUSA, to religijne wymówki gdy nie możemy pokazać patrz na mnie. Tu kochani chodzi o prawdę. Stań się człowiekiem prawdy tylko tu jest moc. Podzielę się z wami czymś osobistym. W zeszłym roku nasz syn zapalił sobie dopalacza prawie umarł, kiedyś wam opisze więcej i teraz jest pytanie zataić to
czy mówić prawdę. Ale pamiętając, że prawda nas wyswobadza postanowiliśmy z mężem, że nie będziemy tego ukrywać. Pamiętam jak DUCH ŚWIĘTY powiedział do mnie że całe niebo i piekło wie, że Wiktor zapalił dopalacz a więc dlaczego mamy to ukrywać. Nie jeden był zgorszony a my wiemy, że kiedy ukrywamy rzeczy w odpowiednim czasie diabeł to wyciągnie. Pomyśl o tym jakie to płytkie. Jest zasada kiedy jesteś prawdziwy przed BOGIEM nie masz problemu być prawdziwym przed ludźmi. Jezus powiedział, że jego jarzmo jest lekkie a więc kiedy chodzisz w obciążeniu to czas zdjąć to z siebie, nie możemy błądzić na drodze z JEZUSEM BO on powiedział, że głupi na tej drodze nie zbłądzi. Żyj w prawdzie i bądź prawdziwy. Do usłyszenia przyjaciele.

.

Share This