PROWADZENIE W UCZNIOSTWIE

5 października 2020
...
861 Views
PROWADZENIE W UCZNIOSTWIE
( Dzieje Apostolskie 8,5-8)
” A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.
Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie, co Filip mówił, gdy to słyszeli i widzieli cuda, które czynił.
Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych.
I było wiele radości w owym mieście”.
Widzimy tutaj ewangelistę Filipa, jak wykonuje swoją pracę z niesamowitą mocą.
Choć Filip był związany z kościołem w Jerozolimie, miał dużą swobodę działania na polu żniwa.
W pozostałej części rozdziału widzimy coś nader interesującego i niezwykłego w porównaniu z tym jak dzisiaj wygląda prowadzenie w UCZNIOSTWIE.
Z powyższego fragmentu wynika, że praca ewangelizacyjna Filipa zakończyła się sukcesem i ludzie przyjmowali jego przesłanie.
Wówczas by prowadzić nowonarodzonych w UCZNIOSTWIE, do Samarii przybyli apostołowie.
Nie posłano tam duchowych ” słabeuszy”, lecz osoby silne.
( używając terminu słaby i silny, nikogo nie chcę poniżyć)
Pragnę jedynie zaznaczyć, że Filip nie zaprosił pierwszego lepszego kaznodziei, który akurat nie miał nic innego do roboty, żeby posłać go do Samarii w celu zachęcania wierzących!
Przybyli tam apostołowie.
PONIEWAŻ RZECZYWISTA PRACA ROZPOCZYNA SIĘ PO ZAKOŃCZENIU KAMPANII EWANGELIZACYJNEJ I WYMAGA SIŁY.
Agata Cerońska

.

Share This