Osłabiona decyzja

12 sierpnia 2015
...
3 284 Views

agata3Chciałabym się z wami podzielić objawieniem na temat osłabionej decyzyjności człowieka. W ostatnim czasie BÓG szczególnie zwrócił moja uwagę na brak wzrostu z uwagi między innymi na brak podejmowania właściwych decyzji. Jest zasada działania silniejszego i w świecie duchowym też tak jest, będzie wzrastało i żyło to co jest silniejsze czyli krótko mówiąc to co jest właściwie karmione. Jest tak, że człowiek oddaje swoje życie JEZUSOWI i pomimo byciu w miejscu dobrej nauki jest w jego życiu zastój i jak najbardziej jest wiele tego powodów ale jednym z nich jest duch czarów i to właśnie on powoduje, że ludzie nie są w stanie podejmować decyzji. Często widzę że pomimo to, że ludzie staja się nowymi stworzeniami wpływ ducha czarów na ich życie powoduje, że są sparaliżowani do granic możliwości jeśli chodzi o podjęcie jakiejś kluczowej decyzji. Czary to stary chwyt diabelski który wpłynął już na pierwszych ludzi i osłabił ich decyzje. Bycie pod jego wpływem będzie powodowało to, że prawda w twoim życiu będzie owiana pewną niewiadomą. Normalnie poznanie prawdy wyswobadza człowieka i taki jest zamysł BOGA. Natomiast w przypadku ludzi którzy są pod wpływem ducha czarów ta sama prawda staje się tylko informacją i nie idzie za tym wprowadzenie prawdy w życie gdyż decyzyjność człowieka jest osłabiona. Często spotykam ludzi u który widzę symptomy niedorozwoju, wykrzykują swoje religijne frazy o wolności ale życie ich pokazuje stagnację z uwagi na brak zdecydowania. Czary powodują lęk a ten z kolei jest organiczny i w konsekwencji to co czcimy mamy jak na tacy. Jeśli rozpoznajesz w sobie lęk przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji to jest opcja, że jesteś pod wpływem ducha czarów. Złam to diabelstwo mocą krwi Jezusa i pamiętaj, że jako nowe stworzenia możemy być tylko niewolnikami JEZUSA wszystko inne to niewola. Jeśli potrzebujesz modlitwy zadzwoń do mnie pomogę ci- tel: 5063109894.Do usłyszenia przyjaciele.

.

Share This