WIZJA

5 października 2020
...
919 Views
WIZJA
Często używa się tego słowa:)
Wizja jest tym co widzisz.
Ludzki umysł został stworzony w taki sposób, by szukać obrazów, myśli i pomysłów, które mają znaczenie i porządek, co sprawia, że mogą organizować nasze życie i motywować do działania.
Słowo ” wizja” posiada wiele znaczeń: wgląd, objawienie,odkryty sekret, proroctwo, sen.
W niej zawierają się plany na przyszłość, cele i zadania.
Na podstawie wizji ludzie bezbożni mogli motywować się do wielkich poświęceń, kiedy zaplanowali zbudować wieżę Babel ( czytamy o tym w 1 Księdze Mojż 11, 6)
Ci ludzie coś zobaczyli-była to wizja, która zmotywowała ich do działania.
Jeśli to wydarzenie niesie za sobą prawdę dla ludzi nieduchowych, pragnących zbuntować się przeciwko Bogu,to o ile więcej będzie znaczyć dla ludzi wierzących, którzy kochają Jezusa i chcą Go w posłuszeństwie naśladować.
Człowiekowi który posiada wizję udało się polecieć na Księżyc, zdobyć najwyższe szczyty, odkryć kontynenty, rozszczepić atom i stworzyć przestrzeń cybernetyczną.
Jednak między tym wszystkim a objawieniem od Boga istnieje wielka różnica.
Co w takim razie odróżnia duchową wizję?
Zawiera wszystkie w/w elementy, jednak nie pochodzi z ludzkiego umysłu, ale od Boga.
W Księdze Habakuka 2, 1-3 prorok mówi:
” Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę,muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moja skargę.
I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to co widziałeś i wyryj na tablicach, aby to można było przeczytać.
Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie.
Jeżeli się odwleka, wyczekuj to,gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się”.
Słowo ” objawienie” oznacza , że prawda, która była wcześniej zakryta, wyszła na jaw.
Objawienie i wizja nie są tym samym.
Termin ” objawienie” odnosi się do ZAWARTOŚCI, do samego przesłania, podczas gdy ” wizja” dotyczy bardziej ŚRODKÓW, SPOSOBU,,w jaki przychodzi objawienie oraz tego,jak widzimy rzeczy.
Od początku do końca Biblii obserwujemy ludzi , którzy słyszą głos Boga.
Ten fakt zmienia ich ŻYCIE, poznają swoją misję i CAŁKOWICIE ODDAJĄ SIĘ TEMU CO WIDZIELI.
Wizja jest najważniejszym i fundamentalnym składnikiem wszelkiej duchowej pracy.
Agata Cerońska

.

Share This