UWAŻASZ, ŻE SPOTKAŁEŚ SIĘ Z JEZUSEM – SPRAWDŹ TO

1 listopada 2020
...
1 138 Views
UWAŻASZ, ŻE SPOTKAŁEŚ SIĘ JEZUSEM – SPRAWDŹ TO…
„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie
O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie;
O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;
O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.”
( Ewangelia Jana 16.8.11 )
Gdy człowiek REALNIE spotyka się z Jezusem, to zachodzą w nim „zmiany” na trzech poziomach – a zestawienie tych „zmian” doprowadza do nowego narodzenia.
Gdy owych zmian brak – to i nowego narodzenia brak…
1. Zmiana :
PRZEKONANIE O GRZECHU – CZYLI BŁĘDZIE, DOTYCZĄCYM NIE UWIERZENIA W TO, ŻE JEZUS ( ŻYWY BÓG ) ZSZEDŁ NA ZIEMIE JAKO CZŁOWIEK I UMARŁ ZAMIAST WSZYSTKICH LUDZI STAWSZY SIĘ OSTATECZNĄ I DOSKONAŁĄ ZAPŁATĄ ZA ICH WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD BOŻYCH PRAWIDEŁ – PRZEZ CO ODSTĘPSTWA LUDZI ZOSTAŁY NA ZAWSZE „WYMAZANE” Z PAMIĘCI BOGA; PO CZYM WSTAŁ Z MARTWYCH W CIELE I W CIELE WSTĄPIŁ DO NIEBA.
2. Zmiana :
PRZEKONANIE O SPRAWIEDLIWOŚCI – CZYLI ZUPEŁNE I WIECZNE USPRAWIEDLIWIENIE LUDZKOŚCI W OCZACH BOGA ( Z UWAGI NA ZASTĘPCZĄ OFIARĘ JEZUSA ) I ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY OFIARĘ JEZUSA PRZYJMIE DO SWOJEGO ŻYCIA – CZYNIĄC KAŻDEGO, WIERZĄCEGO W DZIEŁO JEZUSA RÓWNIE WARTOŚCIOWYM CO JEZUS.
3. Zmiana :
PRZEKONANIE O OSTATECZNEJ I ZUPEŁNEJ PORAŻCE SZATANA, CZYNIĄC GO ZUPEŁNIE PODLEGŁYM, WIERZĄCYM W OFIARĘ JEZUSA LUDZIOM.
GDY ZACHODZĄ TE TRZY ZMIANY – CZŁEK Z CHRYSTUSA JEST ZRADZANY !
LECZ GDY ZMIAN TYCH W ŻYCIU BRAK – TO ZWIEDZENIA JEST TO ZNAK !
Spotkanie z Jezusem to nie są emocje ani intelektualna zgoda na chrześcijańską doktrynę.
Spotkanie z Jezusem to nie rytualne działania i kulturowe dziedzictwo.
Spotkanie z Jezusem to kumulacja trzech w/w zmian.
Szalom.
Artur Ceroński

.

Share This