Najnowsze Teksty
WIEDZĄ TYLKO SŁUDZY… (Maj 17, 2019 10:07 am)
DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM… (Maj 16, 2019 2:06 pm)
MASZ WYBÓR (Maj 15, 2019 11:45 am)
PROFILAKTYKA D/S ZACHOWAŃ RYZYK (Maj 15, 2019 11:42 am)
SŁUŻBA PROROKA (Maj 15, 2019 11:38 am)
PRAWDZIWA WARTOŚĆ (Maj 15, 2019 11:35 am)
KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA! (Maj 15, 2019 11:32 am)
WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK (Maj 14, 2019 6:38 pm)
CO SPOWODUJE REALNE POŚWIĘCENIE ? (Maj 7, 2019 11:01 am)

Artur Ceroński-blog

Duch błędu

Wrz 11, 2015...

,, MY Z BOGA JESTEŚMY . KTO ZNA BOGA , SŁUCHA NAS , KTO NIE ZNA BOGA , NIE SŁUCHA NAS . PO TYM POZNAJEMY

Mężowie i żony

Wrz 11, 2015...

„Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem” (Gen 2,24). Małżeństwo to nie instytucja,

Znasz Jezusa czy tylko Biblię?

Wrz 11, 2015...

,, BADACIE PISMA , BO SĄDZICIE ŻE MACIE W NICH ŻYWOT WIECZNY , A ONE SKŁADAJĄ ŚWIADECTWO O MNIE , ALE MIMO TO ,DO MNIE

Czy masz pokój?

Wrz 11, 2015...

,, …ZAMYSŁ CIAŁA TO ŚMIERĆ , A ZAMYSŁ DUCHA TO ŻYCIE I POKÓJ ,, ( LIST DO RZYMIAN 8,6 ) Greckie IRENE i hebrajskie SHALOM

Relacja czy religia?

Wrz 11, 2015...

,, KRÓL ASYRYJSKI …SPROWADZIŁ Z BABILONU…LUDZI , I OSIEDLIŁ ICH ZAMIAST SYNÓW IZRAELSKICH W MIASTACH SAMARYTAŃSKICH . I OBIELI ONI W POSIADANIE SAMARIĘ … ,,

A co z kobietami?

Wrz 10, 2015...

,, … W PANU KOBIETA JEST RÓWNIE WAŻNA DLA MĘŻCZYZNY JAK MĘŻCZYZNA DLA KOBIETY ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 11,11 ) . Wiele osób

Działanie Bożego Ducha

Wrz 10, 2015...

,, A RÓŻNE SĄ DARY ŁASKI , LECZ DUCH TAN SAM . I RÓŻNE SĄ POSŁUGI , LECZ PAN TEN SAM . I RÓŻNE SĄ

Pokuta

Wrz 10, 2015...

,, OPAMIĘTAJCIE SIĘ NA RESZCIE I NIE GRZESZCIE … ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 15,34 ) ABY PRZESTAĆ GRZESZYĆ , TRZEBA SIĘ NAJPIERW OPAMIĘTAĆ

Mądrość

Wrz 10, 2015...

JAKUB PISZE ŻE SĄ RÓŻNE RODZAJE MĄDROŚCI . PIERWSZA Z NICH TO MĄDROŚĆ PRZYZIEMNA . MĄDROŚĆ PRZYZIEMNA OPIERA SIĘ NA LUDZKIM DOŚWIADCZENIU , TRADYCJI ,

Objawienie

Wrz 10, 2015...

,, GDZIE NIE MA OBJAWIENIA , TAM SIĘ LUD ROZPRZĘGA { WYCHODZI Z BOŻEGO ,, ZAPRZĘGU ,, I IDZIE WŁASNĄ DROGĄ … ( KSIĘGA PRZYPOWIEŚCI

Chrzest w duchu świętym

Wrz 10, 2015...

,, … PO NIEWIELU DNIACH BĘDZIECIE OCHRZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM ,, ( DZIEJE APOSTOLSKIE 1,5 ) Gdy człowiek rodzi się na nowo , zaczyna mieszkać w

Władza wierzącego

Wrz 10, 2015...

,, … JAK NADZWYCZAJNA JEST WIELKOŚĆ MOCY JEGO WOBEC NAS , KTÓRZY WIERZYMY DZIĘKI DZIAŁANIU PRZEMOŻNEJ SIŁY JEGO , JAKĄ OKAZAŁ W CHRYSTUSIE JEZUSIE GDY