ZACZNIJ LICZYĆ NA JEZUSA…

2 grudnia 2018
...
1 571 Views


ZACZNIJ LICZYĆ NA JEZUSA…

“ …jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem; trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie… Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.”

(Ewangelia Jana 15.2-8 )

Niejednokrotnie, w ferworze życiowych walk, człowiek Boży-który już dobrze porusza się w realiach duchowych-doświadczając silnych napięć emocjonalnych i opresji demonicznych; zapomina o jego największej spuściźnie…
Korzystając z należnej mu władzy, gromi, wiąże i ustanawia; częstokroć gubiąc swój największy dar…

“…Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął…”

( Ewangelia Jana 17.11-12 )

NASZĄ NAJWIĘKSZĄ BRONIĄ JEST ŚWIADOMOŚĆ ZJEDNOCZENIA Z JEZUSEM I USTAWICZNEGO WSTAWIENNICTWA JEZUSA W NASZYCH SPRAWACH !!!

Gdy wszystko zawodzi; gdy nie widać nieba a piekło niemiłosiernie atakuje; gdy potępienie wdziera się do twojej duszy niczym krwawy zombi; gdy z minuty na minutę słabniesz-przygnieciony grzechem lub jego konsekwencjami – to wtedy, WŁAŚNIE WTEDY, zacznij desperacko skupiać się na twoim zjednoczeniu z Jezusem.
Stojąc na granicy kryzysu; zakrzykiwany przez demony i krwawiący na duszy – zacznij przywracać w twojej pamięci doskonałe dzieło krzyża, prezentujące BEZWZGLĘDNĄ MIŁOŚĆ Boga do Ciebie.
Mimo braku adekwatnych odczuć; przebijając się przez poniżenie i ból – zacznij dziękować Jezusowi za to że JESTEŚ JEDNO Z NIM.

NIEWINNY JAK ON.
MOCNY JAK ON.
MĄDRY JAK ON.

“ JESTEM W JEZUSIE !!! “- KRZYCZ I PODNOŚ SIĘ KOLAN.
“ JESTEM JAK JEZUS !!! “ – WRZESZCZ I STAWAJ DO WALKI.

NIC I NIK NIE PRZEMOŻE TWOJEGO ZJEDNOCZENIA Z JEZUSEM.

TO TWOJA BROŃ I TWÓJ NAJWIĘKSZY SKARB.

WIĘC TERAZ STAŃ PROSTO I ŻYJ !!!

Artur Ceroński 

.

Share This