Najnowsze Teksty
WIEDZĄ TYLKO SŁUDZY… (Maj 17, 2019 10:07 am)
DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM… (Maj 16, 2019 2:06 pm)
MASZ WYBÓR (Maj 15, 2019 11:45 am)
PROFILAKTYKA D/S ZACHOWAŃ RYZYK (Maj 15, 2019 11:42 am)
SŁUŻBA PROROKA (Maj 15, 2019 11:38 am)
PRAWDZIWA WARTOŚĆ (Maj 15, 2019 11:35 am)
KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA! (Maj 15, 2019 11:32 am)
WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK (Maj 14, 2019 6:38 pm)
CO SPOWODUJE REALNE POŚWIĘCENIE ? (Maj 7, 2019 11:01 am)


Miłość

10 września 2015
...
1 417 Views

,, … BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ,, ( 1 LIST JANA 4,8 ) . Bóg to miłość , to jego imię . Bóg nie potrafi nie kochać i nie można go inaczej poznać jak tylko za pomocą miłości . Bóg nie objawia się inaczej , jak tylko w miłości , nawet jeśli my widzimy sąd , to w rzeczywistości duchowej ( a ona jest podstawą wszelkiej rzeczywistości , gdyż Bóg jest duchem { EWANGELIA JANA 4,24 } ) mamy do czynienia z manifestacją miłości . ,, ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT . ŻE SYNA SWEGO JEDYNEGO DAŁ … ( EWANGELIE JANA 3,16 ) . Miłość ma jedną kluczową cechę : DAJE . Wielu chrześcijan modli się do Boga o miłość lub więcej miłości , ale to nie są modlitwy z Bożego ucha . ,, … MIŁOŚĆ BOŻA ROZLANA JEST W SERCACH NASZYCH … ,, ( LIST DO RZYMIAN 5,5 ) – od momentu nowego narodzenia , cała miłość Boga jest w twoim sercu , bo Bóg tam zamieszkał . A więc nie brak nam miłości – brak nam objawienia jak miłość uwolnić . Powiedz teraz głośno : MIŁOŚĆ DAJE !!! Miłość ,, daje ,, Bogu i człowiekowi . ,, MIŁOŚĆ JEST CIERPLIWA ( DAJE SWÓJ CZAS ) , MIŁOŚĆ JEST DOBROTLIWA ( DAJE SWOJE EMOCJE ) , NIE ZAZDROŚCI ( DAJE SWOJE OCZEKIWANIA ) , MIŁOŚĆ NIE JEST CHEŁPLIWA ( DAJE SWOJE AMBICJE ) , NIE NADYMA SIĘ ( DAJE SWOJĄ GODNOŚĆ ) , NIE POSTĘPUJE NIEPRZYSTOJNIE ( DAJE SWOJE POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI ) , NIE SZUKA SWEGO ( DAJE SWOJĄ WŁASNOŚĆ ) , NIE UNOSI SIĘ ( DAJE SWÓJ SPOKÓJ ) , NIE MYŚLI NIC ZŁEGO ( DAJE SWOJĄ PAMIĘĆ ) , NIE RADUJE SIĘ Z NIESPRAWIEDLIWOŚCI ALE RADUJE SIĘ Z PRAWDY ( DAJE SWOJE POGLĄDY ) , WSZYSTKO ZAKRYWA ( DAJE MIŁOSIERDZIE ) , WSZYSTKIEMU WIERZY ( DAJE ZAUFANIE ) , WSZYSTKIEGO SIĘ SPODZIEWA ( DAJE NADZIEJĘ ) , WSZYSTKO ZNOSI ( DAJE SWOJĄ FIZYCZNOŚĆ ) . Jeśli chcesz uwalniać tę miłość , to zacznij dawać . Diabeł nienawidzi gdy dajemy , a więc spodziewaj się ataków i opresji . Ale jeśli zaczniesz systematycznie dawać , to UZALEŻNISZ SIĘ OD TEGO i stanie się to integralną częścią twojej duszy . Bóg chce , aby jego miłość w tobie , stała się ogólnie dostępna .GŁĘBIA PRZYZYWA GŁĘBIĘ , tak też uwalniana miłość sprowadzi do ciebie miłość – ot taka tajemnica wiary . Szalom .

.

Share This