Wiara mówi

10 września 2015
...
2 916 Views

,, … UWIERZYŁEM PRZETO POWIEDZIAŁEM , I MY WIERZYMY I DLA TEGO TEŻ MÓWIMY ,, ( 2 LIST DO KORYNTIAN 4,13 ) . Nie wypowiadana wiara jest nieaktywna , bezbronna i nieskuteczna . ,, … SERCEM WIERZY SIĘ KU USPRAWIEDLIWIENIU , A USTAMI WYZNAJE SIĘ KU ZBAWIENIU ( czyli REALNEMU RATUNKOWI ) ( LIST DO RZYMIAN 10,10 ) . Wierzysz sercem i to jest podstawa – to jest jak zatankowanie paliwa , ale wyznajesz ustami – i to jest jak przekręcenie kluczyka w stacyjce . Jeśli uwierzyłeś a le nie wyznajesz , to na pewno pójdziesz do nieba , ale tu , ziemi diabeł zadba o to żeby zafundować ci piekło . ,,… BARDZO BLISKO JEST SŁOWO , NA TWOICH USTACH I W TWOIM SERCU , ABYŚ JE CZYNIŁ . ,, ( KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA { 5 MOJŻESZOWA } 30,14 ) . Duchowe prawo jest takie : 1-UWIERZYĆ SERCEM , 2-WYZNAĆ USTAMI , 3-UWALNIA SIĘ BOŻA MOC STWÓRCZA ( ŁASKA W AKCJI ) . Gdy wypowiadasz z wiarą Słowa Boga , to On sam mówi przez twoje usta i STWARZA RZECZYWISTOŚĆ . ,, ŚMIERĆ I ŻYCIE SĄ W MOCY JĘZYKA … ,, ( PRZYPOWIEŚCI SALOMONA { KSIĘGA PRZYSŁÓW } 18,21 ) . To , co mówimy ma zasadnicze znaczenie dla naszego rozwoju duchowego , psychicznego i fizycznego . Nasz język ma również ogromny wpływ na nasze otoczenie . TWOJA POBOŻNOŚĆ , TWOJE ŻYCIE ZAWODOWE , TWOJE RELACJE Z LUDŻMI , TWOJA SŁUŻBA , TWOJE ZDROWIE , TWOJE EMOCJE ITD. – NOSZĄ ZNAMIONA ALBO ŻYCIA , ALBO ŚMIERCI . TO JAK MÓWISZ – TAK MASZ I TAKI JESTEŚ !!! TY I TWOJE ŻYCIE , JESTEŚCIE SUMĄ WYPOWIADANYCH PRZEZ CIEBIE SŁÓW ( LUB SŁÓW WYPOWIADANYCH DO CIEBIE LUB O TOBIE PRZEZ AUTORYTETY KTÓRYM SIĘ PODDAJESZ ) . ,, NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO , A SŁOWO BYŁO U BOGA , A BOGIEM BYŁO SŁOWO … WSZYSTKO PRZEZ NIE POWSTAŁ A BEZ NIEGO NIC NIE POWSTAŁO … ,, ( EWANGELIA JANA 1,1 i 3 ) . Zawsze na początku wszelkiego tworzenia ( zaistnienia czegoś ) , jest wypowiedziane słowo . BEZ SŁOWA NIE DZIEJE SIĘ NIC ! Jakkolwiek każde słowo niesie za sobą potencjał mocy ( … Z KAŻDEGO NIEUŻYTECZNEGO { nie przynoszącego korzyści dla rozwoju bożego Królestwa } SŁOWA KTÓRE LUDZIE WYRZEKNĄ , ZDADZĄ SPRAWĘ W DZIEŃ SĄDU . { EWANGELIA 12,36 } ) – jednak fundamentem naszego wyznania jest Słowo Boga . ,, … TAK JEST ZE SŁOWEM KTÓRE WYCHODZI Z MOICH UST , NIE WRACA DO MNIE PUSTE , LECZ WYKONUJE MOJĄ WOLĘ I SPEŁNIA POMYŚLNIE TO , Z CZYM JE WYSŁAŁEM ,, ( KSIĘGA IZAJASZA 55,11 ) . ,, NIECH NIE ODDALA SIĘ KSIĘGA TEGO ZAKONU OD TWOICH UST … ,, ( KSIĘGA JOZUEGO 1,8 ) . Wypowiedziane boże Słowo jest jak taran który burzy dzieła diabła i buduje Królestwo Boże . Gdy ty uwalniasz przez swoje usta Słowa Boga , to sam Bóg wkracza do akcji , by burzyć i stwarzać . ,, … JEZUS…BYŁ…KUSZONY PRZEZ DIABŁA…I RZEKŁ DO NIEGO DIABEŁ…A JEZUS MU ODPOWIEDZIAŁ : NAPISANO …A…DIABEŁ…ODSTĄPIŁ OD NIEGO…I POWRÓCIŁ JEZUS W MOCY DUCHA… ,, ( EWANGELIA ŁUKASZA 4,1-14 ) . Diabeł liczy się tylko z uwalnianym w wierze Słowem Boga . Wypowiadane przez ciebie Słowo Boga nie tylko unicestwi działania diabła ale też automatycznie spowoduje twój wzrost w mocy Boga . ,, … GDYBYŚCIE I TEJ GÓRZE RZEKLI : WZNIEŚ SIĘ I RZUĆ DO MORZA , STANIE SIĘ TAK . ,, ( EWANGELIA MATEUSZA 21,21 ) . Słowa posiadają moc stwórczą . Możesz nimi zmieniać i kreować rzeczywistość . Możesz się nimi bronic i unicestwiać zamysły diabła . Możesz nimi budować i czynić cuda . Możesz nimi dawać życie i leczyć . WIERZ I MÓW !!! Szalom .

.

Share This