Pełna ewangelia

10 września 2015
...
3 814 Views

,, ON TEGO , KTÓRY NIE ZNAŁ GRZECHU , ZA NAS GRZECHEM UCZYNIŁ , ABYŚMY W NIM STALI SIĘ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ BOŻĄ ,, ( 2 LIST DO KORYNTIAN 5,21 ) Pełna ewangelia , to głoszenie ( i ŻYCIE WEDŁUG TEGO GŁOSZENIA ) o tym , co Jezus dokonał dla nas . Pełna od niepełnej różni się tym , że niepełna nie głosi wszystkiego , co zrobił Jezus, głosi tylko część , która mówi o tym co przyszłe , zaniedbując to , co teraźniejsze . Jezus stał się grzechem zamiast nas a my staliśmy się przez to sprawiedliwi – nastąpiła zamiana . On nie zasłużył na grzeszność , my nie zasłużyliśmy na sprawiedliwość – na tym polega działanie ŁASKI . Przez Jego czyn , Bóg przestał mieć do nas pretensję . Od czasu krzyża Bóg nie patrzy na nas jak na grzeszników , ale jak na sprawiedliwych . Od czasu krzyża , KAŻDY człowiek może śmiało przyjść do Boga i przeprosić za grzech życia bez Niego , powołując się na to , że wierzy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i uzyska przebaczenie i usprawiedliwienie . ,, … WYDAŁ SAMEGO SIEBIE ZA GRZECHY NASZE , ABY NAS WYZWOLIĆ Z TERAŹNIEJSZEGO WIEKU ZŁEGO … ( LIST DO GALACJAN 1,4 ) Krzyż uderzył nie tylko w nasz grzech , ale i w całą konsekwencję grzechu . Uwolnił nas do życia z Bogiem w przyszłości i w teraźniejszości . Krzyż doprowadził do tego , że dziś , tu na ziemi , chodząc w ziemskich ciałach , MOŻEMY STANĄĆ JAKO ZWYCIĘSCY PONAD KAŻDYM PROBLEMEM SFERY NASZEGO DUCHA , DUSZY I CIAŁA . ,, CHRYSTUS WYKUPIŁ NAS OD PRZEKLEŃSTWA ZAKONU , STAWSZY SIĘ ZA NAS PRZEKLEŃSTWEM …ABY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ABRAHAMOWE PRZESZŁO NA POGAN … ( LIST DO GALACJAN 3,13-14 ) Krzyż uwolnił cię od wszelkiego przekleństwa . Bóg ma dla ciebie tylko dobre rzeczy . ,, … ON NASZE CHOROBY NOSIŁ , NASZE CIERPIENIA WZIĄŁ NA SIEBIE … ( KSIĘGA IZAJASZA 53,4 ) Jako nowe stworzenie nie musisz wcale chorować , a jeśli zachorujesz , to możesz byc uzdrowiony z każdej choroby , bólu , nałogu czy cierpienie ( duchowego , psychicznego i fizycznego ) . ,, … BĘDĄC BOGATYM , STAŁ SIĘ DLA WAS UBOGIM , ABYŚCIE UBÓSTWEM JEGO UBOGACENI ZOSTALI ( 2 LIST DO KORYNTIAN 8,9 ) Krzyż uwolnił cię od biedy , bezrobocia i ,, wiązania końca z końcem ,, . Masz prawo do obfitości w życiu i służbie . ,, … ZAWOŁAŁ JEZUS DONOŚNYM GŁOSEM : … BOŻE , MÓJ BOŻE , CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ . ( EWANGELIA MATEUSZA 27,46 ) Jezus został odrzucony , ABYŚ TY , MÓGŁ BYĆ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ BOGA JEKO SYN ( LUB CÓRKA ) . Zobacz jakim jesteś szczęściarzem , ofiara Jezusa zapewniła ci życie wieczne z Bogiem i 120 lat życia tu , na ziemi w zdrowiu , obfitości i zadowoleniu . Ponad to ( JAK MÓWI 1 I 2 ROZDZIAŁ LISTU DO EFEZJAN ) masz w swoim życiu absolutną władzę nad szatanem i ( JAK MÓWI LIST DO RZYMIAN 6 ROZDZIAŁ ) nad grzechem . Mając takie dziedzictwo , nie trzeba grzebać w śmietnikach tego świata , tylko trzeba żyć pełnią życia i służyć Bogu na maxa . Wierz pełnej ewangelii i ciesz się synostwem . Szalom .

.

Share This