Jak kochać człowieka

10 września 2015
...
3 206 Views

,, … BARDZIEJ BŁOGOSŁAWIONĄ RZECZĄ JEST DAWAĆ NIŻ BRAĆ ,, ( DZIEJE APOSTOLSKIE 20,35 ) . Gdy uwalniamy miłość do Boga , to – W SKUTEK TEGO – otwiera się przed nami droga do kochania człowieka . FUNDAMENTEM UWALNIANIA MIŁOŚCI DO CZŁOWIEKA JEST DAWANIE !!! GDY DAJEMY , UWALNIA SIĘ BOŻA MOC KU OBJAWIENIU SIĘ POWROZÓW MIŁOŚCI ( KSIĘGA OZEASZA 11,4 ) I ZACZYNAJĄ ISTNIEĆ W REALU DUCHOWE WIĘZY POBRANE Z SERCA SAMEGO JHWH. ,, MIŁOŚĆ … NIE SZUKA SWEGO ,, ( 1 LIST DO KORYNTIAN 13,4-5 ) . Kochanie człowieka to ZORIENTOWANIE NA JEGO POTRZEBY . Gdy masz głęboką i osobista relacje z Bogiem ( uwalniasz miłość ku Bogu ) , zaczynasz jasno widzieć potrzeby człowieka . Bywa tak , że ludzie nie odczytują prawidłowo swoich potrzeb , a ty je widzisz – bo masz objawienie . Teraz stajesz przed wyborem : ROZWIJAĆ SIĘ W ZASPOKAJANIU POTRZEB LUDZI , CZY SWOICH ? Gdy wybierzesz zaspokajanie swoich potrzeb , to zaczniesz pełnić wolę szatana ( ponieważ ulegniesz podwójnemu oszustwu : 1- OSZUSTWO ŻE TY { TWOJE EGO } ŻYJESZ , A LIST DO GALACJAN 2,20 MÓWI ŻE ,, TY NIE ŻYJESZ ,, , 2- OSZUSTWO ŻE TO TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE ZAOPATRZENIE { DUCHOWE , PSYCHICZNE I MATERIALNE } , A – JAK MÓWI 1 KSIĘGA MOJŻESZOWA { KSIĘGA RODZAJU } 22,14 – TO BÓG JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TWOJE ZAOPATRZENIE ) . Gdy wybierzesz zaspokajanie potrzeb innych ludzi , to wejdziesz w doskonałą wolę Boga , WEJDZIESZ W MIŁOŚĆ . Tam , w miłości , Bóg będzie ci błogosławił . Tam , w miłości sięgniesz po łaskę , moc , cuda i chwałę .  ,, MIŁOŚĆ NIECH BĘDZIE NIEOBŁUDNA … ,, ( LIST DO RZYMIAN 12,9 ) Kochanie człowieka to realny stan serca . Czasami wymaga to pogwałcania własnych uczuć , ale zawsze jest to prawdziwy stan . Obłuda , to FAŁSZYWE STANY MYŚLI I EMOCJI UJAWNIANE W ZACHOWANIACH . Boga nie można oszukać . GDY PRAWDZIWIE KOCHASZ BOGA , TO BĘDZIESZ PRAWDZIWIE KOCHAŁ CZŁOWIEKA , GDY JESTEŚ FAŁSZYWY WOBEC BOGA , TO ODBIJE SIĘ TO FAŁSZEM WOBEC CZŁOWIEKA !!! Stań dziś przed Bogiem i zdecyduj się na miłość . ,, ZARŻNIJ NA OFIARĘ STAREGO CZŁOWIEKA ” ( to definicja cierpliwości ) i pozwól eksponować się przez ciebie bożej miłości . I choć wielu ludzi skrytykuje cię za to że ich kochasz ( bo ich obecny stan , jest stanem diabelskiego zaciemnienia i myślą że najlepsze dla nich jest to ,co oni uważają za najlepsze , a nie to co ty im proponujesz ) – to ty będziesz wywoływał uśmiech na twarzy Ojca , a ludzie i tek – z czasem – powiedzą że PROROK BYŁ WŚRÓD NICH ( KSIĘGA EZECHIELA 2,5 ) .Szalom .

.

Share This