Najnowsze Teksty
WIEDZĄ TYLKO SŁUDZY… (Maj 17, 2019 10:07 am)
DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM… (Maj 16, 2019 2:06 pm)
MASZ WYBÓR (Maj 15, 2019 11:45 am)
PROFILAKTYKA D/S ZACHOWAŃ RYZYK (Maj 15, 2019 11:42 am)
SŁUŻBA PROROKA (Maj 15, 2019 11:38 am)
PRAWDZIWA WARTOŚĆ (Maj 15, 2019 11:35 am)
KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA! (Maj 15, 2019 11:32 am)
WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK (Maj 14, 2019 6:38 pm)
CO SPOWODUJE REALNE POŚWIĘCENIE ? (Maj 7, 2019 11:01 am)


Lęk prowadzi do bałwochwalstwa

12 kwietnia 2015
...
2 314 Views

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKs. Sędziów 6,7-10

„A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: Jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie; lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu.”
Bóg ustawicznie Wołał do Swoich ludzi, aby nie bali się i nie lękali. W Biblii są setki przykładów takich wypowiedzi. W podanym przeze mnie powyżej fragmencie z Księgi Sędziów, widzimy jak Bóg „naciska” na zrozumienie duchowej zasady, mówiącej o tym, że LĘK JEST DEMONICZNY, PONIEWAŻ U JEGO PODSTAWY LEŻY TOK MYŚLOWY, NADAJĄCY RANGĘ SIŁY I MOC.

Ks. Izajasza 8,12-13

,,Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem, i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie! Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!”
Bóg pokazuje nam, że On jedynie Jest Bogiem – a JEDYNIE BOGU NALEŻY SIĘ BOJAŹŃ. A zatem, jeżeli człowiek boi się czegoś lub kogoś(oprócz Boga Samego ) to mamy do czynienia z czystym bałwochwalstwem. Zasada duchowa jest taka: CZEGO SIĘ LĘKASZ – TO CZCISZ. Jeżeli zatem jesteś atakowany przez jakiekolwiek fobie, lęki czy strachy a jesteś dzieckiem Boga Żywego – to jeszcze dzisiaj pokutuj z tego i zaufaj Jezusowi w sprawie Twojej ochrony. Badaj Pismo Święte pod kontem odwagi i odpieraj Słowem ataki demonicznych sił lęku, bo ich zamysłem jest wpakować cię w bałwochwalstwo. Pamiętaj -WIĘKSZY JEST TEN, KTÓRY JEST W TOBIE, NIŻ TEN, KTÓRY JEST W ŚWIECIE .

Szalom. Artur Ceroński .

 

.

Share This