Najnowsze Teksty
UMYSŁ SKIEROWANY NA JEZUSA (Wrzesień 20, 2019 7:42 am)
IDĘ I ZWYCIĘŻAM (Wrzesień 20, 2019 7:36 am)
OD RANA NAJARANA NA JEZUSA! (Wrzesień 19, 2019 7:13 am)
ROZPOCZĘŁAM Z JEZUSEM I ZAKOŃCZĘ Z JEZUSEM (Wrzesień 19, 2019 7:09 am)
JEZUS jest drzwiami (Wrzesień 19, 2019 7:05 am)
JEZUS SĘDZIA (Wrzesień 15, 2019 9:30 am)
CZYM PRZYJMUJE SIĘ OBJAWIENIE (Wrzesień 15, 2019 9:10 am)
WAŻNY CZYN BOŻEJ MIŁOŚCI (Wrzesień 15, 2019 8:08 am)
PRAKTYCZNE DOŚWIADCZANIE SYNOSTWA (Wrzesień 11, 2019 6:27 pm)
ZA CO (na pewno) BĘDĄ CHCIELI CIĘ ZABIĆ? (Wrzesień 9, 2019 2:23 pm)


Lęk prowadzi do bałwochwalstwa

12 kwietnia 2015
...
2 470 Views

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKs. Sędziów 6,7-10

„A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: Jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie; lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu.”
Bóg ustawicznie Wołał do Swoich ludzi, aby nie bali się i nie lękali. W Biblii są setki przykładów takich wypowiedzi. W podanym przeze mnie powyżej fragmencie z Księgi Sędziów, widzimy jak Bóg „naciska” na zrozumienie duchowej zasady, mówiącej o tym, że LĘK JEST DEMONICZNY, PONIEWAŻ U JEGO PODSTAWY LEŻY TOK MYŚLOWY, NADAJĄCY RANGĘ SIŁY I MOC.

Ks. Izajasza 8,12-13

,,Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem, i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie! Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!”
Bóg pokazuje nam, że On jedynie Jest Bogiem – a JEDYNIE BOGU NALEŻY SIĘ BOJAŹŃ. A zatem, jeżeli człowiek boi się czegoś lub kogoś(oprócz Boga Samego ) to mamy do czynienia z czystym bałwochwalstwem. Zasada duchowa jest taka: CZEGO SIĘ LĘKASZ – TO CZCISZ. Jeżeli zatem jesteś atakowany przez jakiekolwiek fobie, lęki czy strachy a jesteś dzieckiem Boga Żywego – to jeszcze dzisiaj pokutuj z tego i zaufaj Jezusowi w sprawie Twojej ochrony. Badaj Pismo Święte pod kontem odwagi i odpieraj Słowem ataki demonicznych sił lęku, bo ich zamysłem jest wpakować cię w bałwochwalstwo. Pamiętaj -WIĘKSZY JEST TEN, KTÓRY JEST W TOBIE, NIŻ TEN, KTÓRY JEST W ŚWIECIE .

Szalom. Artur Ceroński .

 

.

Share This