Wyjdź z „Trolandii” a moc „Jadi” będzie z tobą

12 kwietnia 2015
...
3 159 Views

2 list do Koryntian 6,17-18

„…wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was ; I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.”

Bóg Chce, aby każde Jego dziecko było zupełnie wolne o jakiegokolwiek wpływu grzechu (czyli wszelkich błędnych decyzji, chybiających Bożych celów), mentalności świata i diabelskich wpływów. Jednak Boża wola odnośnie życia Jego dzieci, jest zależna od woli tych że dzieci. Jeżeli Boże dziecko nie zgodzi się z doskonałą wola Boga do jego życia, to wola Boga nie ma szans na „przedarci” się i błędna wola człowieka zwycięża (ponieważ Wszechmogący Bóg, Dał ludziom wolna wolę i nigdy jej im nie odbierze – nawet kosztem ich osobistych tragedii). Dlatego też, Bóg apeluje do Jego dzieci, aby decydowały właściwie, bo od ich decyzji, zależy ich powodzenie.

List do Efezjan 4,22-24

„Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka…”

Jak widać polem walki między prawdą a fałszem jest umysł człowieka. Tam też, jest nasz ośrodek decyzyjny, czyli nasza wolna wola. To, co wprowadzamy do naszego umysłu, modzie działać na korzyść, lub nie korzyść prawdy. Ogromną rolę na przyjmowany przez nasz umysł „pokarm” ma środowisko w którym funkcjonujemy i tzw. „tekst źródłowy” który jest naszą inspiracją. Wiedząc to wszystko, musimy podejmować decyzje o tym gdzie żyjemy (w jakiej konfiguracji duchowo-społecznej), z kim poprzestajemy, oraz kogo i czego słuchamy (tez czytamy i oglądamy). TO CZYM SIĘ NAPEŁNIAMY, STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ NASZYCH DUSZ. Dlatego nasz kochający Ojciec Woła do nas : WYJDŹCIE SPOŚRÓD NICH! Spośród kogo? A no z pośród naszych chorych toków myślowych, a – co za tym idzie – i z duchowych środowisk negatywnie wpływających na owe toki myślowe. Nie wolna nam tego bagatelizować. Zechciejmy usłyszeć ten cichy szept Prawdy w naszym odrodzonym duchu i zechciejmy być Mu posłusznymi – choćbyśmy nasze dusze miały zapłacić cenę „krwi” . Szalom . Artur Ceroński .

.

Share This