Wreszcie jaka jest ta Miłośc ?

16 kwietnia 2015
...
3 658 Views

artur10Miłość, to najpotężniejsza siła we wszechświecie, a jednocześnie najbardziej wypaczone pojęcie (PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI 8,6 . Gdy człowiek odradza się z Bożego Ducha, to automatycznie cała miłość Boga (bo przecież Bóg Jest Miłością) zaczyna mieszkać w naszym odrodzonym duchu (LIST DO RZYMIAN 5,5 i 1 LIST JANA 4,16). Jednak to wcale nie oznacza, że człowiek Boży jest w stanie tak od razu „przetransferować” te miłość do swojej duszy (czyli psychiki) i zacząć ją uwalniać do tego zgubionego świata. Uświęcenie duszy – czyli „przerabianie” jej na obraz Boga – to nic innego jak zgadzanie się naszych myśli i emocji z Bożymi myślami i emocjami (czyli , po prostu Prawdą), które są opisane w Biblii i ulokowane w naszym odrodzonym duchu (LIST DO RZYMIAN 12,2). A zatem dusza uświęcona, to dusza zgadzająca się z odrodzonym duchem (i jego „zawartością”, czyli z Bogiem). Żeby się z kimś zgadzać, to należy poznawać tego kogoś i zapoznawać się z parametrami jego funkcjonowania. Bóg złożył swoją cała miłość w naszym odrodzonym duchu i opisał ją w Biblii – a naszym zadaniem jest poznać ją i wydobyć (PRZYPOWIEŚCI SALOMONA {PRZYSŁÓW}25,2). Jakiś czas temu, Duch Święty Zainspirował mnie, abym zbadał dokładnie, jak „wygląda” miłość Boża w moim duchu. Gdy to zrobiłem, to oniemiałem… Okazało się, że do tej pory widziałem tylko „wierzchołek góry lodowej”. Gdy jednak posiadłem ten „materiał dowodowy” , to moje życie modlitewne zyskało nowy wymiar pracy – PRACY NAD WYDOBYCIEM MIŁOŚCI W JEJ PEŁNYM WYMIARZE. Dzięki temu objawieniu, sięgnąłem po Łaskę i Moc do „wydobywania”, a przez to, jestem dziś w zupełnie innym miejscu (i to dużo szybciej, niż gdybym nie wziął tego objawienia). Kochani, poniżej przedstawię Wam 16 elementów miłości Bożej, które mi pomogły zrobić „milowy krok” w duchu. Będę pisał na podstawie 1 LISTU DO KORYNTIAN 1,4-8 :

1 – Miłość , to DŁUGOTRWAŁE ZARZYNANIE NA OFIARĘ SWOJEJ PSYCHOFIZYCZNOŚCI ( czyli „krzyżowanie ciała”) .

2 – Miłość , to obchodzenie się z kimś na sposób ŁAGODNY, MIŁY, ŁASKAWY, WSPÓŁCZUJĄCY, LITOŚCIWY, POŻYTECZNY I ZBAWIENNY .

3 – Miłość NIE WSPÓŁZAWODNICZY, NIE ZAZDROŚCI, NIE JEST ZAWISTNA, NIE UBIEGA SIĘ GWAŁTOWNIE O COS DLA SIEBIE .

4 – Miłość NIE JEST PRÓŻNA (czyli NIE CHWALI SIEBIE, NIE „PRZEBIJA SIĘ” BY OGLĄDAĆ CHWAŁĘ DLA SIEBIE).

5 – Miłość NIE NAPEŁNIA SIĘ PYCHĄ ( czyli UMIEJĘTNOŚCIAMI, ZDOLNOŚCIAMI I OSIĄGNIĘCIAMI NATURALNYMI CZŁOWIEKA INNEGO STWORZENIA) .

6 – Miłość NIE ZACHOWUJE SIĘ NIEWŁAŚCIWIE I NIEPRZYZWOICIE ( czyli RONIĄCA {według Bożych standardów}). NIE ZACHOWUJE SIĘ „SZPETNIE” I NIE MA NIC PRZECIW DRUGIEJ OSOBIE .

7 – Miłość NIE POSZUKUJE „SIEBIE”. NIE BADA I NIE DOCIEKA SWOICH SPRAW. NIE ŻĄDA I NIE WYMAGA DLA SIEBIE. NIE PRAGNIE I NIE STARA SIĘ O SIEBIE .

8 – Miłość NIE ULEGA NEGATYWNYM POBUDZENIOM EMOCJONALNYM. NIE OBURZA SIĘ. NIE „ZŻYMA” SIĘ. NIE JEST „OSTRA” W RELACJACH .

9 – Miłość NIE MA ZŁEGO ZDANIA. NIE „LICZY” ZŁA. NIE ROZWAŻA ZŁA. NIE WNIOSKUJE NA PODSTAWIE NIESZCZĘŚĆ, PODŁOŚCI I OBELŻYWOŚCI .

10 – Miłość NIE REAGUJE WESOŁO NA COŚ, CO PROWADZI DO „ŚMIERCI” (czyli – UMNIEJSZANIA DZIEŁA JEZUSA, ODRZUCENIA DZIEŁA JEZUSA, GRZECHU, ZŁA, KRZYWDY I PRZESTĘPSTWA).

11 – Miłość CIESZY SIĘ RAZEM Z OBJAWIENIEM PRAWDY .

12 – Miłość WSZYSTKO ZATRZYMA. WSZYSTKO ODEPRZE. WSZYSTKO ZASŁONI. CAŁKOWICIE OCHRONI.

13 – Miłość CAŁKOWICIE WIERZY .

14 – Miłość KAŻDEGO NAPAWA NADZIEJĄ .

15 – Miłość WSZYSTKO WYTRZYMA i KAŻDEMU „STAWI CZOŁA”.

16 – Miłość NIGDY NIE ODCHODZI (czyli NIE WYCOFUJE SIE PIERWSZA) .

Kochani , niech to wam pomoże w Waszej drodze i walce. Szalom.

Artur Ceroński .

 

.

Share This