Nowe przymierze.

4 kwietnia 2015
...
3 301 Views

Kochani jesteśmy dziećmi Nowego Przymierza! Ta informacja jeśli połączy się z naszą wiarą,całkowicie zmieni nasze chodzenie z BOGIEM. List do Hebrajczyków 8, 10-13″ Takie zaś jest przymierze, które zawre z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi PAN: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypisze je,i będę im BOGIEM,a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka,ani tez swego brata,mówiąc:poznaj Pana!Bo wszyscy mnie znać będą,od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi: NOWE, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Nowe Przymierze unieważnia Stare, musimy to sobie zakodować i już nigdy nie patrzeć na siebie inaczej jak tylko przez pryzmat NOWEGO PRZYMIERZA,czyli tego co JEZUS dokonał na krzyżu.Masz najlepszego arcykapłana List Do Hebrajczyków 7, 22-25″ O ileż lepszego przymierza Jezus stał się poręczycielem…” Niech twoje wyznanie będzie w oparciu o dzieło na krzyżu, nie zanoś innego wyznania, gdyż Jezus wtedy nie ma z czym iść przed OJCA. Pamiętam, że jak zostałam wypełniona Duchem Świętym,to przyszło do mnie objawienie, że Bóg jest nie zmienny. Wyobrażasz to sobie? To stało się jedna z fundamentalnych prawd w moim życiu. Zastanów się nad tym, zawsze kiedy zbłądzisz (zgrzeszysz) przychodzisz śmiało do Niego, bo wierzysz, że On jest niezmienny, że przebacza, że nie wspomina, że nie jest skory do gniewu, że zawsze jest w Tobie i nigdzie się nie wybiera itd. Informacja o tym, że Bóg nas widzi w Jezusie pozwala nam trwać w wierze. Jezus na krzyżu powiedział „WYKONAŁO SIĘ” Śmierć nie odwołała Go z urzędu, Jezus żyje i dalej wstawia się za nami! Zatrzymaj się i pomyśl jak jest u ciebie. Pomyśl nad swoim wyznaniem, pamiętając o tym, że życie i śmierć jest w mocy języka.

.

Share This