Najnowsze Teksty
UMYSŁ SKIEROWANY NA JEZUSA (Wrzesień 20, 2019 7:42 am)
IDĘ I ZWYCIĘŻAM (Wrzesień 20, 2019 7:36 am)
OD RANA NAJARANA NA JEZUSA! (Wrzesień 19, 2019 7:13 am)
ROZPOCZĘŁAM Z JEZUSEM I ZAKOŃCZĘ Z JEZUSEM (Wrzesień 19, 2019 7:09 am)
JEZUS jest drzwiami (Wrzesień 19, 2019 7:05 am)
JEZUS SĘDZIA (Wrzesień 15, 2019 9:30 am)
CZYM PRZYJMUJE SIĘ OBJAWIENIE (Wrzesień 15, 2019 9:10 am)
WAŻNY CZYN BOŻEJ MIŁOŚCI (Wrzesień 15, 2019 8:08 am)
PRAKTYCZNE DOŚWIADCZANIE SYNOSTWA (Wrzesień 11, 2019 6:27 pm)
ZA CO (na pewno) BĘDĄ CHCIELI CIĘ ZABIĆ? (Wrzesień 9, 2019 2:23 pm)


Ojciec

4 lutego 2015
2 331 Views

artur 4„ … MÓDL SIĘ DO OJCA SWEGO … „ (Ewangelia Mateusza 6,6) OJCIEC – te słowa dźwięczą mi w sercu. Jezus znał doskonale największy problem świata – BRAK OJCOSTWA. JEZUS PRZYSZEDŁ PO TO, ABY OBJAWIĆ NAM OJCA!!! Używał aramejskiego słowa „ABBA” – co oznacza TATUŚ. Religijni Żydzi nie mogli tego znieść – JAK MOŻNA WIELKIEGO I STRASZNEGO JHWH NAZYWAĆ TATUSIEM – to się nie mieściło w ich, zawładniętych religią umysłach. Nie rozumieli tego bo DIABEŁ, KTÓRY WPŁYWAŁ NA NICH, TEŻ TEGO NIE ROZUMIE. Diabeł został sierotą na własne życzenie. Odrzucił Boga Ojca i rana – która w związku z tym w nim powstała – spowodowała jego zupełne zaciemnienie na ojcostwo Boga. Diabeł od tysięcy lat porusza się po ziemi jako SIEROTA i infekuje DUCHEM SIEROCTWA wszelkie stworzenie. Cała ludzkość uwierzyła kłamstwu diabła i odwróciła swoje oczy od Ojca – i dla tego Ojciec postanowił zaingerować i przywrócić NORMALNY stan rzeczy, posyłając SYNA, ABY ZAŚWIADCZYŁ O OJCU. „ … WSTĘPUJĘ DO OJCA MEGO, I OJCA WASZEGO … „ (Ewangelia Jana 20,17) Prawna definicja ojca brzmi: – OJCIEC, TO KREWNY PIERWSZEGO STOPNIA W LINI PROSTEJ, OD KTÓREGO DZIECKO POCHODZI BEZ POŚREDNIO. A takie ma brzmienie definicja słowa brat: KREWNY DRUGIEGO STOPNIA W LINI BOCZNEJ NALEŻĄCY DO RODZEŃSTWA, MAJĄCY PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO, WSPÓLNEGO RODZICA. JEZUS – BOŻY SYN, ZSTĄPIŁ Z NIEBA I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM – TAKIM SAMYM JAK TY I JA – ABY PRZEDSTAWIĆ NAM DOWÓD, NA NASZĄ PRZYNALEŻNOŚĆ DO BOŻEJ RODZINY! JEZUS JEST NASZYM BRATEM A BÓG JEST NASZYM OJCEM! BÓG TO TWÓJ TATUŚ!!! „ … STARALI SIĘ O TO, ABY GO ZABIĆ…(ponieważ) BOGA NAZYWAŁ WŁASNYM OJCEM (TATUSIEM) … „(Ewangelia Jana 5,18) Poznanie Boga jako Ojca, jest kluczem do zwycięskiego życia, a więc diabeł w potężny sposób represjonuje tę dziedzinę. On wie, że jeśli Ty poznasz Boga jako TWOJEGO Ojca, to staniesz się „NIE DO RUSZENIA”. Staniesz się też bardzo niebezpieczny dla szatana i jego działań. Nie dziw się więc, że Twoje poszukiwania Ojca są pod ostrzałem. Nie przestawaj szturmować Nieba i badać Pism Świętych w celu poznania Ojca, mimo że wszystko i wszyscy mogą być przeciwko Tobie. Bądź wytrwały, a na pewno chwycisz rękę Twojego Tatusia. „JAK SIĘ LITUJE OJCIEC NAD DZIEĆMI, TAK (tak samo) SIĘ LITUJE PAN … „ (Psalm 103,13). Początkiem poznawania Boga jako Ojca, jest zrozumienie że fundamentem ojcostwa jest MIŁOŚĆ (1 List Jana 4,8), która przejawia się przez ODPOWIEDZIALNOŚĆ i WIERNOŚĆ{1Księga Mojżeszowa{Księga Rodzaju} 28,15), które ZACZYNAJĄ objawiać się nam za pomocą LITOŚCI. OJCIEC OBJAWIA SIĘ TOBIE JAKO BÓG LITOŚCI! ZANIM ZACZNIESZ POZNAWAĆ GO DALEJ I GŁĘBIEJ, MUSISZ POZNAĆ GO JAKO BOGA LITOŚCI (jeżeli będziesz próbował „zajść” temat z innej strony, to grozi ci zwiedzenie)! Przeczytajmy przypowieść o SYNU MARNOTRAWNYM (choć uważam że jej tytuł powinien brzmieć „O MIŁOSIERNYM OJCU”) (Ewangelia Łukasza 15,11-32) i poprośmy Boga o objawienie nam Jego LITOŚCI. Gdy zaczniemy WIERZYĆ w LITOŚCIWEGO OJCA, MODLIĆ SIĘ DO LITOŚCIWEGO OJCA I „PRAKTYKOWAĆ” LITOŚĆ OJCA (poprzez śmiałe przychodzenie przed Jego oblicze wtedy, gdy upadniemy i zawiedziemy) – to rozpocznie w naszym życiu niekończący się etap obcowania z naszym ukochanym Tatusiem, a nasze szczęście będzie wciąż wzrastać.

Szalom

Leave A Comment

Share This