KTO PO ŚMIERCI WEJDZIE DO NIEBA?

27 maja 2019
...
1 516 Views


Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam…jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (Ewangelia wg Jana 3,5)

Biblijna symbolika wody :
1. Woda może wyobrażać ludzi, szczególnie wzburzone masy ludzkie, dalekie od Boga – Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. (Objawienie Jana [Apokalipsa] 17,15)
– Bezbożni zaś są jak morze wzburzone, które się nie może uciszyć i którego fale wyrzucają muł i błoto. (Izajasz 57,20)

2. Moc niszczycielska lub śmiertelne niebezpieczeństwo
– Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję. Ugrzązłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia, trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa… Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, i z wodnej głębiny! Niechaj mnie nurt wody nie porwie, niech nie pochłonie mnie głębia, niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy! ( Psalm 69,2-3.15-16 )
– To mówi Pan: Oto się wody spiętrzą od północy i zamienią we zburzony potok. Zaleją kraj i wszystko, co go napełnia, miasta oraz ich mieszkańców. Wtedy ludzie krzyk podniosą i wyć będą wszyscy mieszkańcy ziemi (Jeremiasz 47,2)

3. Oczyszczenie z grzechów
– Aaronowi zaś i synom jego rozkażesz zbliżyć się do wejścia do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich wodą. (2 Księga Mojżeszowa [Księga Wyjścia] 29,4)
– Wyłącz lewitów spośród Izraelitów i oczyść ich. Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić: pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty, i wtedy będą czyści. (4 Księga Mojżeszowa [Księga Liczb] 8,6-7)

4. Woda życia – wszystkie środki przedsięwzięte przez Boga w celu umożliwienia ludziom zbawienia i życia wiecznego
– I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa [służą] do leczenia narodów. (Objawienie Jana [Apokalipsa] 22,1-2)
– A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie:
«Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. (Objawienie Jana [Apokalipsa] 22,17)

W powyższej wypowiedzi Jezusa woda oznacza:
ZASTĘPCZĄ OFIARĘ JEZUSA,
OCZYSZCZENIE Z GRZECHÓW,
ODDZIELENIE OD ŚWIATA,
ZNISZCZENIE DZIEŁ DIABŁA W ŻYCIU DANEGO CZŁOWIEKA.

Jezusowa wzmianka o Duchu ( czy też duchu – jak przekazują inne manuskrypty ) oznacza: POWSTANIE DO PEŁNEJ FORMY EGZYSTENCJI OBUMARŁEGO ( dotychczas ) DUCHA CZŁOWIEKA; W WYNIKU ZJEDNOCZENIA SIĘ Z DUCHEM ŚWIĘTYM (“zamieszkanie” Ducha Świętego w duchu człowieka).

“NOWE NARODZENIE” (czyli duchowe odrodzenie) TO ZJEDNOCZENIE DUCHA CZŁOWIEKA Z DUCHEM ŚWIĘTYM!

Aby do tego doszło, człowiek MUSI:
UWIERZYĆ W TO, ŻE JEZUS JEST CHRYSTUSEM – czyli ( najkrócej mówiąc ) “BOŻYM POSŁAŃCEM” KU URATOWANIU LUDZKOŚCI. Ten Posłaniec to nikt inny jak SAM BÓG W LUDZKIM CIELE,
UWIERZYĆ W TO, ŻE JEZUS ZOSTAŁ ZABITY ZA GRZECHY LUDZKOŚCI – STAŁ SIĘ OSTATECZNĄ I WYSTARCZAJĄCĄ OFIARĄ ZADOŚĆUCZYNIENIA – CO SPOWODOWAŁO W SERCU BOGA KOMPLETNE WYBACZENIE LUDZIOM ICH WSZYSTKICH GRZECHÓW,
UWIERZYĆ W TO, ŻE JEZUS WSTAŁ Z MARTWYCH W CIELE
UZNAĆ, ŻE DO TEJ PORY BYŁ GRZESZNIKIEM SKAZANYM NA PIEKŁO (bez względu na cokolwiek, co dobrego uczynił); A WYZNAWSZY BOGU SWÓJ STAN – UZNAĆ SIĘ ZA UNIEWINNIONEGO Z UWAGI NA ZASTĘPCZĄ OFIARĘ JEZUSA.
UZNAĆ JEZUSA, JAKO JEDYNEGO WŁADCĘ SWOJEGO ŻYCIA I ZADEKLAROWAĆ MU SWOJE DOZGONNE PODDANIE NA KAŻDYM POZIOMIE FUNKCJONOWANIA.

Gdy człowiek tak postąpi, to w sposób automatyczny Duch Święty “wchodzi” do jego ducha, ożywia go i zaczyna przez niego działać w życiu tego – teraz już “nowego” – człowieka.

WSZELKIEGO RODZAJU MANIPULACJE, PRZEKŁAMANIA, NIESZCZEROŚCI, LUB RELIGIA “OD PROGU” NIWELUJĄ FORMUŁĘ NOWEGO NARODZENIA (po prostu do niego nie dochodzi).

NOWE NARODZENIE TO JEDYNY “BILET” TO NIEBA!

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście WIEDZIELI, że macie żywot wieczny. (1 List Jana 5,13)

Pozdrawiając poza złudzeniami – Artur Ceroński

.

Share This