PUBLICZNIE NAZWAŁEM CZŁOWIEKA IDIOTĄ

29 maja 2019
...
1 268 Views

Idiota – osoba upośledzona umysłowo (termin medyczny).

Podczas ulicznego nabożeństwa naszego Kościoła, znalazła się tam pewna pijana, nie odrodzona z Bożego Ducha kobieta. Nic nie robiłem dopóki zachowywała się w sposób nie wprowadzający zamieszania. Jednak w pewnym momencie jej zachowanie zaczęło być kłopotliwe. Rozpoznałem działanie demona. Jednak nie robiłem nic, dopóki jej wypowiedzi nie zaczęły przeszkadzać innym uczestnikom. Nie zareagowała na moje napomnienie i wywiązała się między nami słowna “przepychanka”.
W pewnym momencie powiedziałem do niej – publicznie – (parafrazuję) że jest idiotką, ponieważ nie tylko nie chce przyjąć pomocy, ale “kozaczy” i “pajacuje”, a tak na prawdę jej upadły stan jest wyraźnie widoczny. Po czym podszedłem do niej, dotknąłem jej czoła i zgromiłem demona. Po paru chwilach kobieta uspokoiła się, wstała i odeszła nieco dalej. Potem podszedłem do niej na osobności, powiedziałem jej prostą ewangelię i dałem trochę pieniędzy. Podziękowała mi, odwróciła się i poszła.

Zachowanie moje wzbudziło różne emocje u ludzi. Następnego dnia, rozmawiałem o tym z dwiema osobami z naszego Kościoła, które zarzuciły mi nieodpowiednie zachowanie wobec tej kobiety.

Ten artykuł, ma na celu duchowe zobrazowanie zajścia.
Otóż:

– Gdy jestem za coś odpowiedzialny, to dbam o to “coś”.
LIDER MA OBOWIĄZEK USUNĄĆ KAŻĄ PRZESZKODĘ (gdy od niego to zależy), STOJĄCĄ NA DRODZE PRZEPŁYWU BOŻEGO DUCHA. Nie można pozwalać na to, aby ktoś zakłócał ludziom słuchanie Bożego Poselstwa.

…ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie – mówi Pan. (Księga Jeremiasz 23,4)

– DEMON JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANY Z CZŁOWIEKIEM W KTÓRYM SIEDZI.
Częstokroć bywa tak, że dopóki człowiek nie jest “spacyfikowany”, to demon nawet nie drgnie.

I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał… (Ewangelia Jana 2,15)

…co mówi Pismo? wypędź niewolnicę i syna jej; nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. (List do Galacjan 4,30)

– Nazwanie człowiek, zgodnie z jego faktycznym stanem ( wynikającym z jego wyborów ) nie jest poniżaniem go.

Cić są, którzy się sami odłączają, BYDLĘCY, ducha Chrystusowego nie mający. (List Judy 1,19 – Biblia Gdańska)

Ale rzekł mu Bóg: GŁUPCZE, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? (Ewangelia Łukasza 12,20)

– MIŁOŚĆ, TO NIE TYLKO UPRZEJMOŚĆ – ALE TEŻ PRAWIDŁOWA REAKCJA NA SYMPTOMY ŚMIERCI.

…wytępisz zło spośród siebie. (5 Księga Mojżeszowa 24,7)

Rozumiem ludzi, którzy nie rozumieją mojego zachowania. Ich emocje biorą górę i bum… Jednak fakty pozostają faktami…

Przebudzenie ma to do siebie, że rozrywa na strzępy utarte – przez religię i humanizm – schematy myślowe (a – co za tym idzie i emocjonalne).

Taka to moja “obrona”…

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This