KIM JEST PROROK?

10 kwietnia 2019
...
1 977 Views

Prorok to :

1. STRAŻNIK (Księga Ozeasza 9,8)
2. SŁUGA (Księga Amosa 3,7 i Księga Jeremiasza 25,4 i 26,5)
3. POSŁANIEC BOGA (Księga Aggeusza 1,13)
4. PROBIERCA I BADACZ DRÓG LUDU (Księga Jeremiasza 6,27)
5. HEROLD BOŻEGO SĄDU (Księga Ezdrasza 3,17)

Znawca tematu

.

Share This