O GNIEWIE I O ZŁOŚCI

9 kwietnia 2019
...
1 813 Views

GNIEW TO JEDYNA PRAWIDŁOWA REAKCJA NA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ.

“…gniewajcie się, lecz nie grzeszcie…” List do Efezjan 4:26

GNIEW TO NIE GRZECH.

„Przeto odrzućcie…nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.” List Jakuba 1:21

ZŁOŚĆ TO GRZECH.

Gniew to zabarwiona agresją reakcja emocjonalna na manifest symptomów śmierci. Pomimo jej siły, posiada funkcje kontrolujące. Gniew zatem ma swój początek i swój koniec, a jego uwolnienie i zatrzymanie jest w zupełności zależne od gniewającego się.

GNIEW TO REAKCJA KONTROLOWANA.

Zadaniem gniewu jest zamanifestowanie niezadowolenia z powodu niesprawiedliwości oraz zareklamowanie sprawiedliwego sądu.

ŻEBY SIĘ GNIEWAĆ TRZEBA BYĆ SPRAWIEDLIWYM.

Gniew opiera się na Prawdzie i na Jej zasadach.

ŻEBY SIĘ GNIEWAĆ, TO TRZEBA „STAĆ NA PRAWDZIE”.

Gniewu nie trzeba się bać, ponieważ jest on zawarty w Miłości ( a w Niej nie ma miejsca na lęk ). I tak jak cała Miłość – „GNIEW BLIŹNIEMU ZŁA NIE WYRZĄDZA”. Jego manifest jest dotkliwy i pozostawia bolesne ślady – ale ten ból „NIE JEST NA ŚMIERĆ”. Gniew jest swoistą „niezapominajką”, która wysyła impulsy ostrzegawcze do dusz i ciał nierozważnych…

GNIEW zatem JEST DOBRY I ŚWIĘTY.

Patologią grzechu jest złość.

Złość to powodowana strachem reakcja emocjonalna, która pojawia się gdy zablokowane jest jakieś dążenie i następuje utrata poczucia kontroli.
Złość jest często związana z powtarzającym się oddziaływaniem czynników stresogennych. Osoba narażona na działanie bodźców stresogennych, bez poczucia możliwości reakcji na nie, może zacząć reagować złością. Złość jest swoistą UCIECZKĄ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI. Uwalnia się wówczas gdy człowiekowi wydaje się, że jest NIEZDOLNY do rozwiązania problemu lub wyjścia z jakiejś trudności. Złość manifestuje się również wtedy, gdy człowiek nie MA PEWNOŚCI CO DO SŁUSZNOŚCI SWOICH POGLĄDÓW, ale jednocześnie BRONI TYCH POGLĄDÓW.

W PRZECIWIEŃSTWIE DO GNIEWU, ZŁOŚĆ JEST NIE DO SKONTROLOWANIA. MA NATURĘ DEMONICZNĄ.

Życząc wszystkim prawidłowych reakcji,

Artur Ceroński

.

Share This