CO CIERPLIWOŚĆ ROBI NAJCZĘŚCIEJ?

10 kwietnia 2019
...
1 256 Views

Cierpliwość najczęściej cierpi…

“…kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie.” Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 1,18

Artur Ceroński

.

Share This