Rozważanie – szatan pokonany

9 września 2015
...
3 170 Views

Mk 3, 20-35 Szatan został pokonany

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak z bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».
Odpowiedział im:«Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Na pierwszy rzut oka widzę tu potężny paradoks . Oto Boży Syn nazwany zostaje szatanem . I kto tak go nazywa ? Czy to są ludzie z marginesu społecznego ? – NIE . A może to wojujący ateiści ? – TEŻ NIE . Ci cudowni sędziowie , to porządni , religijni i poukładani społecznie ,,wyznawcy Boga,, . Czemu to robią ? Co ich napędza ? Czy Jezus daje im powody do takich stwierdzeń ? Otóż postępują tak , ponieważ ich skażone religijnym humanizmem umysły nie są w stanie pojąć potęgi Mocy i Miłości . Szatan jest przerażony tym , co robi Jezus i używa religii , chcąc Go zatrzymać . Myśli że zniesławianie i potwarz są w stanie zahamować Moc – ale jego zabiegi są bezskuteczne . Jezus szybko prostuje religijnych prześmiewców informując otaczających Go ludzi o totalnej klęsce szatana . Nie poddaje się szatańskim atakom i poucza ludzi o tym , że ich panowanie na d mocami ciemności nie jest zakorzenione ani w religii , ani w czynieniu dobra , ani tez w koniugacjach rodzinnych – ale tylko w posłuszeństwie Bożemu sercu i Jego zasadom . A gdzie Ty jesteś drogi przyjacielu ? Czy pokładasz swoją ufność w Twoim naturalnym rozumieniu rzeczy lub jakiejś sakralnej przynależności ? Czy dostrzegasz klęskę szatana i triumf Chrystusa ? Nie pozwólmy się zwieść ! Nie przypisujmy diabłu wszystkiego , czego nasz umysł nie pojmuje . Czuwajmy i bądźmy otwarci na Jego Mądrość , Miłość i Moc . Szalom. A. Ceroński.

.

Share This