Rozbrojenie systemu iluzji zaprzeczeń

9 września 2015
...
2 830 Views

Ew. Jana 8.31-32

„Mówił więc Jezus do …(tych)…, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. „

Kłamstwo to ,,natura,, duszy . Musi zostać rozbrojone i wyrzucone. Nie wolno z nim flirtować i litować się nad nim . Kłamstwo stwarza iluzoryczny świat i przekonuje duszę o prawdziwości tych iluzji. Zaprzecza prawdom oczywistym i zamienia odczucia bólu na odczucia szczęścia.

Ks. Izajasza 5.20-21

,,Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. (21)Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych!,,

Każdy , odrodzony z Bożego Ducha człowiek , ma obowiązek rozbroić ten szatański system iluzji zaprzeczeń . W naszych nowych naturach jest Prawda Chrystusowa , i to w pełnym wymiarze . Nie musimy się martwić ogromem pracy nad wprowadzaniem tych Prawd – wystarczy że zdecydujemy się ,,obnażyć,, kłamstwa naszych dusz , a Prawdy Boże same zaczną wypływać z naszych odrodzonych duchów i wypełniać nasze dusze. NIE BÓJMY SIĘ PRAWDY ! Ona nas kocha i chce dla nas jak najlepiej . Nasze chwilowe ,,nagości,, nie ujmą nam niczego a chwilowe ,,chłody,, jedynie spowoduje pragnienia ciepła Ojcowskiego serca . Szalom . Artur Ceroński .

.

Share This