Ratunku! Co ja mam głosić?

21 września 2015
...
2 953 Views

Wiele rzeczy ,które ludzie nawróceni głoszą światu , nie jest ewangelią, więc po prostu nie działa . Bóg Powołał nas do głoszenia ewangelii ( i to pełnej ewangelii ) i TYLKO TEJŻE EWANGELII BĘDĘ TOWARZYSZYĆ ZNAKI I CUDA , i TYLKO ,, TA ,, EWANGELIA SPROWADZI DUCHA ŚWIĘTEGO , i TYLKO PRZEZ TĘ WŁAŚNIE EWANGELIĘ LUDZIE MOGĄ POZNAĆ BOGA I SPĘDZIĆ Z NIM WIECZNOŚĆ . Z tego to powodu , musimy zaprzestać naszych ,,religijnych ,, przekonywań i religijnych ,, projektów ,, i zacząć GŁOSIĆ LUDZIOM PRAWDZIWĄ EWANGELIĘ . Ewangelia to DOBRA WIADOMOŚĆ , dobra wiadomość o tym , że JEZUS JEST SYNEM BOGA ( CZYLI BOGIEM W CIELE LUDZKIM ) , ŻE UMARŁ ZAMIAST CZŁOWIEKA , ŻE ZMARTWYCHWSTAŁ W CIELE , ŻE BÓG JUŻ NIE MA ŻALU DO LUDZI BO UKARAŁ ZAMIAST LUDZKOŚCI JEZUSA , ŻE BÓG KOCHA LUDZI DO SZALEŃSTWA I ŻE – W ZWIĄZKU Z TYM – CHCE ABY LUDZIE UWIERZYLI W ZASTĘPCZĄ OFIARĘ JEZUSA I BYLI ZUPEŁNIE ZASPOKOJENI ( W DUCHU , DUSZY I CIELE ) . Ewangelia do wieść o MOŻLIWOŚCI ŻYCIA WIECZNEGO Z BOGIEM I SPĘDZENIA RESZTY SWEGO ŻYCIA NA ZIEMI W ZUPEŁNYM ZDROWIU ( PSYCHICZNYM I FIZYCZNYM ) , OBFITOŚCI MATERIALNEJ I ZASPOKOJENIU KAŻDEJ POTRZEBY PRZEZ BOGA . Ewangelia to informacja , że BÓG JEST DOBRY I TYLKO DOBRY ! Ewangelia to zaproszenie do OSOBISTEJ I INTYMNEJ RELACJI Z BOGIEM – TATUSIEM , KTÓRY PRZYTULA I OCHRANIA . Gdy głosimy taką ewangelię , to nie musimy się martwić o efekty . Jeżeli taka ewangelia jest przekazywana , to sam Bóg wyrusza na podbój ludzkości a jako moc manifestuje się obficie i rzetelnie . Obyśmy pojęli że ewangelia to nie OSĄDZANIE , KRYTYKOWANIE , KŁÓCENIE SIĘ , PRZEKONYWANIE , NAPRAWIANIE , POLITYKOWANIE , KOŚCIELNICTWO ,  STRASZENIE SĄDEM I NĘKANIE TEOLOGIĄ . Obyśmy przyjęli ten prosty zarys … Pamiętaj : JEŻELI BĘDZIESZ PRZESIĄKNIĘTY BOGIEM I ODWAŻNY W WYSTĄPIENIU , I BĘDZIESZ UWALNIAŁ TO , CO MASZ W SWOIM DUCHU , TO NIC NIE ZATRZYMA EWANGELICZNEGO PRZEKAZU WYPŁYWAJĄCEGO Z CIEBIE , I BĘDZIESZ WIDZIAŁ EFEKTY . Szalom .

.

Share This