Cierpienie

21 września 2015
...
2 964 Views

,, TEN TO DUCH ŚWIADCZY WESPÓŁ Z DUCHEM NASZYM , ŻE DZIEĆMI BOŻYMI9 JESTEŚMY . A JEŚLI DZIEĆMI , TO I DZIEDZICAMI , DZIEDZICAMI BOŻYMI , WSPÓŁDZIEDZICAMI CHRYSTUSA , JEŚLI TYLKO RAZEM Z NIM CIERPIMY , ABYŚMY TAKŻE Z NIM RAZEM UWIELBIENI BYLI ,, ( LIST DO RZYMIAN 8,16-17 ) . Te fragment Biblii jest przez wielu nauczycieli brany za podstawę teologi o POTRZEBIE CIERPIENIA W KRÓLESTWIE BOŻYM . Niestety nie jest to dobry przekład , oryginał mówi : ,, … WSPÓŁDZIEDZICAMI CHRYSTUSA , NAWET JEŚLI TAK JAK ON CIERPIMY … ,, A więc CIERPIENIE NIE JEST KONIECZNE , ABY ŻYĆ POBOŻNYM I NAMASZCZONYM ŻYCIEM . Jeżeli czytamy dokładnie Boże Słowo , to widzimy wyraźnie , że TO JEZUS WYCIERPIAŁ ZA NAS JUŻ WSZYSTKO ! A zatem Bóg nie używa cierpienia , aby nas czegokolwiek nauczyć , ponieważ takie działanie zubażało by Krzyż ( KSIĘGA IZAJASZA 53,3-6 ) W związku z tym , CIERPIENIA Z POWODU CHORÓB , BIEDY , OSAMOTNIENIA , ROZPADU RELACJI , UTRATY CZEGOŚ ITP. NIE POCHODZĄ OD BOGA I SĄ WYNIKIEM DZIAŁAŃ DIABŁA ( KTÓRY ZNALAZŁ W NASZYM ŻYCIU JAKĄŚ ,, LUKĘ ,, , PRZEZ KTÓRĄ WSZEDŁ I NAS UDERZYŁ CIERPIENIEM ) . Należy więc pokutować z mentalności ,, Bożego cierpiętnika ,, i przyjąć pełne światło miłości Boga Do człowieka i zupełnej ofierze Jezusa . Jedyne cierpienie , którego możemy nie uniknąć ( a wręcz na pewno się z nim zetkniemy , jeżeli będziemy chodzić w Duchu Świętym i służyć w tymże Duchu na rzecz Bożego Królestwa ) , to CIERPIENIE Z UWAGI NA ODDANIE SŁUŻBĘ BOGU , czyli po prostu PRZEŚLADOWANIA ZE STRONY WROGÓW BOGA ( EWANGELIA JANA 15,20 ) . W takim wypadku nasza postawa musi być postawą DZIĘKCZYNIENIA , CIERPLIWOŚCI , MĄDROŚCI I PODDANIA SIĘ BOGU – MAJĄC PRZEŚWIADCZENIE O BOŻEJ OBECNOŚCI W TYCH SYTUACJACH I O BOŻYM ,, PROJEKCIE KOŃCA ,, TYCH ŻE SYTUACJI ( 2 LIST DO KORYNTIAN 12,9 i 1,10 , PSALM 116,15 ) . Jeżeli więc cierpisz z innego powodu niż służba Bogu , to zgrom diabła i nie daj się więcej oszukiwać . Jeżeli zaś cierpisz z uwagi na Królestwo – to ciesz się i ni panikuj , Bóg Jest z Tobą . Szalom .

.

Share This