Jak stosować Bożą moc w codziennym życiu?

8 września 2015
...
4 251 Views

,, … KTO WIERZY WE MNIE , TEN TAKŻE BĘDZIE DOKONYWAĆ UCZYNKÓW KTÓRE JA CZYNIE , I WIĘKSZE NAD TE , CZYNIĆ BĘDZIE … ,, ( EWANGELIA JANA 14,12 ) , ,, … CZY WIERZYSZ W TO ? ,, ( EWANGELIA JANA 11,26 ) . FUNDAMENTEM DO PRZYJMOWANIA BOŻEJ MOCY , JEST WIARA W TO , CO BÓG ZROBIŁ DLA NAS W CHRYSTUSIE JEZUSIE ! Gdy już posiadasz wiedzę z Pisma Świętego , na temat tego , co Bóg zrobił dla Ciebie w Chrystusie ( a – w związku z tym – i KIM JESTEŚ W CHRYSTUSIE { jaka jest Twoja nowa tożsamość, jakie masz prawa i obowiązki , co do Ciebie należy itp } I CO W NIM MOŻESZ ) – TO TERAZ MUSISZ W TO UWIERZYĆ . Wiara to PEWNOŚĆ ( LIST DO HEBRAJCZYKÓW 11,1 ) – MUSISZ BYĆ PEWNY , ŻE TO CO PRZECZYTAŁEŚ JEST PRAWDĄ , DOTYCZY CIEBIE I JUŻ SIĘ WYDARZYŁO W DUCHOWEJ RZECZYWISTOŚCI ( MIMO ŻE JESZCZE TEGO NIE ,, WIDZISZ ,, LUB NIE DOŚWIADCZASZ ) Nie możesz pozwalać sobie na rozważanie wątpiących myśli . Każdą powątpiewającą myśl musisz potraktować jak demoniczny atak i nie zastanawiać się nad nią ani przez sekundę . Musisz rozważać ustawicznie przeczytane prawdy , rozmyślać o nich , i TYLKO O NICH – a wtedy Boży Duch , będzie osobiście potwierdzał przeczytane przez Ciebie słowa . Gdy będziesz w ten sposób postępował , wtedy – krok po kroku – WIEDZA ZAMIENI SIĘ W WIARĘ . Drugim , strategicznym krokiem jest MÓWIENIE TAK , JAK WIERZYSZ ! ,, … USTAMI WYZNAJE SIĘ KU ZBAWIENIU ( LIST DO RZYMIAN 10,10 ) Jeżeli UWIERZYŁEŚ, TO TERAZ MÓW TEK , JAK UWIERZYŁEŚ ( 2 LIST DO KORYNTIAN 4,13 ) – A BOŻA MOC PŁYNĄCA Z DANEJ OBIETNICY LUB BOŻEGO STWIERDZENIA , ZACZNIE MANIFESTOWAĆ SIĘ W TWOIM ŻYCIU ! TWÓJ JĘZYK JEST ,, KOŃCÓWKĄ BOŻEJ MOCY ,, !!! Twoje wyznanie nie ma być uwalniane tylko podczas nabożeństw , modlitw , czy podczas innych , podobnych zdarzeń , ty po prostu masz USTAWICZNIE MÓWIĆ TAK , JAK WIERZYSZ ! MÓW TAK , JAK WIERZYSZ GDY ROZMAWIASZ Z INNYMI LUDŹMI , GDY BAWISZ SIĘ Z DZIEĆMI , GDY PRZEBYWASZ W GRONIE PRACOWNIKÓW ITP . – ZAWSZE MÓW TAK , JAK WIERZYSZ ! WYPOWIADANE PRZEZ CIEBIE SŁOWA WIARY , BĘDĄ MATERIALIZOWAŁY BOŻE OBIETNICE I STWIERDZENIA W TWOIM ŻYCIU , W TEN SPOSÓB ZOBACZYSZ TO , W CO UWIERZYŁEŚ .

Podsumujmy : 1-dowiadujesz się , 2-wierzysz w to , co się dowiedziałeś , 3-mówisz to , w co uwierzyłeś , 4-masz to , wypowiedziałeś – OTO BOŻY SPOSÓB , DO STOSOWANIA JEGO MOCY W TWOIM CODZIENNYM ŻYCIU . Szalom .

.

Share This