Od tego zależy Twoje życie

7 września 2015
...
2 594 Views

grzegorz Czy masz pragnienie słuchania Boga ? Komu służy Twoje ucho ? Czy nastawione jest na słuchanie Bożego Słowa czy na słuchanie plotek ? Pan Jezus wielokrotnie mówił :”kto ma uszy niechaj słucha”. To nie była prośba, ani Boża sugestia. To jest zobowiązujące. Czy masz dzisiaj zdrowe uszy ? jak wykorzystujesz ten dar ? komu służy twoje ucho ? komu jest poddane ? Czy Twoje ucho stara się wychwycić to co Bóg chce Tobie powiedzieć, czy raczej jest żądne plotek, sensacji …? Czy słuchasz Słowa wiary czy słowa ducha tego świata , który zasiewa lęk i niewiarę w tobie ? Doskonała miłość Boża polega na tym, że Bóg dał Tobie wolną wolę i dzisiaj Ty sam podejmujesz decyzję komu będziesz służyć. Bóg może przez Ducha Świętego zainspirować Cię do dobrych rzeczy, ale ostatecznie to Ty podejmujesz decyzję, którą drogą idziesz, za czyim głosem pójdziesz , czego lub kogo słuchasz … To czego słuchasz będzie chciało mieć wpływ na Twoje życie. Upadek pierwszych ludzi był spowodowany tym, że posłuchali oni głosu szatana, poszli za jego zwodzicielskim głosem , za jego kłamstwem i za jego sposobem myślenia co w efekcie przyniosło TYLKO śmierć do ich życia. Wniosek stąd jest taki : za czyim głosem pójdziesz taki spożyjesz tego owoc. Za czyim głosem dzisiaj podążasz , za głosem Żywego Boga czy za głosem ducha tego świata ? W dz.ap. 14:8-10 czytamy”: A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. SŁUCHAŁ on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził.” Tu jest zawarta ważna prawda : ten człowiek chory został uzdrowiony dlatego, że SŁUCHAŁ on przemawiającego męża Bożego pełnego Ducha Świętego. Ten człowiek chory SŁUCHAŁ I PRZYJMOWAŁ Słowo wiary , był we właściwym miejscu i o właściwej porze, był tam, gdzie było głoszone Słowo z mocą i DLATEGO mógł doświadczyć uzdrowienia i SAM zaczął chodzić. Jeśli dzisiaj potrzebujesz uzdrowienia w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia potrzebujesz karmić się żywym Słowem Bożym, być tam gdzie Słowo Boże inspiruje Twojego ducha do działania w wierze. Nie marnuj już więcej czasu na słuchaniu rzeczy, które nie mają dobrego wpływu na twojego ducha, bo od tego zależy Twoje życie – za czyim głosem podążasz. pozdrawiam i błogosławię, G.M.

.

Share This