Śmierć, która przynosi życie.

25 lutego 2015
...
3 126 Views

„… BĄDŹ WIERNY AŻ DO ŚMIERCI, A DAM CI KORONĘ ŻYWOTA” (APOKALIPSA ŚWIĘTEGO JANA 2, 10) Gdy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha, to nasza stara natura umiera i to na prawdę umiera. Z ką zatem powroty do grzechu, upadki, odejścia od Boga i pobłądzenia? Otóż trzeba nam zrozumieć, że TO CO WYDARZYŁO SIĘ W DUCHU (GDY ODDALIŚMY SWOJE ŻYCIE JEZUSOWI), MUSI ZAISTNIEĆ W ŚWIECIE PSYCHO-FIZYCZNYM – A TO WYMAGA OD NAS WSPÓŁPRACY Z BOGIEM (PSALM 115, 16, 1 LIST DO KORYNTIAN 3, 9). „BĄDŹCIE WYKONAWCAMI SŁOWA, A NIE TYLKO SŁUCHACZAMI OSZUKUJĄCYMI SAMYCH SIEBIE” (LIST JAKUBA 1, 22) – ABY ŚMIERĆ KRZYŻOWA DOTARŁA DO KAŻDEGO ELEMENTU NASZEJ DUSZY I CIAŁ, MUSIMY PODJĄĆ DECYZJĘ WSPÓŁPRACY Z BOGIEM. Istnieje dziś nie zrozumienie pewnej zasady duchowej: ABY ŻYCIE BOGA (BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ) MOGŁO ZACZĄĆ MANIFESTOWAĆ SIĘ W KOLEJNYCH DZIEDZINACH NASZEGO ŻYCIA (DUSZY, CIAŁA I OTOCZENIA), TO NAJPIERW (W TYCH DZIEDZINACH) MUSI ZAMANIFESTOWAĆ SIĘ „BOŻA ŚMIERĆ” (PONIEWAŻ JEZUS NAJPIERW UMARŁ, A DOPIERO POTEM Z MARTWYCH WSTAŁ) (2 LIST DO KORYNTIAN 4, 11). Ukochani, Bożym zamysłem nie jest, ABYŚMY ŚCIGALI BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, BÓG CHCE, ABY TO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ŚCIGAŁY NAS! Ale żeby tak było, MUSIMY „ZROBIĆ MIEJSCE” DLA ŻYCIA – A TO, ROBI SIĘ JEDYNIE ZA POMOCĄ ŚMIERCI. „PATRZCIE TERAZ , ŻE TO JA, JA JESTEM, A OPRÓCZ MNIE, NIE MA BOGA. JA POZBAWIAM ŻYCIA I DARZĘ ŻYCIEM, JA RANIĘ I LECZĘ … [5 KSIĘGA MOJŻESZOWA (KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA 32, 39)] Istnieje taka herezja, która mówi, że BÓG WPROWADZA NAS W CHOROBY, KŁOPOTY I UTRAPIENIA, ŻEBY NAS CZEGOŚ NAUCZYĆ – NIC BARDZIEJ MYLNEGO! BÓG JEST TYL;KO DOBRY A DIABEŁ TYLKO ZŁY – NIGDY TEGO NIE POMYLMY! ZŁO W NASZYM ŻYCIU ZACZYNA PANOWAĆ WTEDY, KIEDY DAJEMY MU PRZYSTĘP (PRZEZ GRZECH, NIE WIARĘ I NIE WIEDZĘ). BÓG NAS NIE WPROWADZA W PROBLEMY ŻEBY NAS CZEGOŚ NAUCZYĆ – ON CHCE POMPOWAĆ W NAS SWOJE ŻYCIE, BO JEDYNIE JEGO ŻYCIE (NAMASZCZENIE) MA ZDOLNOŚĆ UCZENIA NAS (1 LIST JANA 2, 27). Żeby jednak zaczęło działać gdzieś Życie, BÓG UWALNIA NAJPIERW ŚMIERĆ W PRZESZKODY, STOJĄCE NA DRODZE ŻYCIA. Chcę, abyś się nie obawiał INGERENCJI „BOŻEJ ŚMIERCI”! Pozwól Bogu, zaingerować w twoje życie JEGO ŚMIERCIĄ, A POTEM JEGO ŻYCIEM. Przestań kurczowo trzymać się „starego”, przestań „leczyć rany starej natury” – pozwól je dobić Bogu. Stare nawyki, uprzedzenia, style, znajomości, lęki, rozumienia itp. muszą ulec śmierci ABY ŻYCIE MOGŁO WEJŚĆ I SIĘ ROZGOŚCIĆ. POZWÓL ABY BÓG ZRANIŁ STARE I STWORZYŁ MIEJSCE NA NOWE. Już dziś podejmij decyzję o PRZYJĘCIU BOŻEJ ŚMIERCI, KTÓRA NIESIE BOŻE ŻYCIE. Artur Ceroński.

.

Share This