Pokuta z umierania dla siebie.

8 lutego 2015
...
3 409 Views

artur 7POKUTUJ Z ,, UMIERANIA DLA SIEBIE ,,

Nigdzie w Biblii nie znajdujemy fragmentów, mówiących o „umieraniu dla siebie”, „krzyżowaniu własnego – ja” – czy „uśmiercaniu ego”. Nowy Testament milczy o takich tematach jak „wypalanie przez Boga” czy też „bycie w trakcie łamania starego człowieka” .Znajdujemy natomiast w Słowie Bożym taki tekst: „… MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWA OGARNIA NAS, KTÓRZY DOSZLIŚMY DO TEGO PRZEKONANIA, ŻE JEDEN ZA WSZYSTKICH UMARŁ, A ZATEM WSZYSCY UMARLI” (2 LIST DO KORYNTIAN 5, 14). Znajdujemy też takie Słowa: „Z CHRYSTUSEM JESTEM UKRZYŻOWANY, ŻYJĘ WIĘC JUŻ NIE JA, ALE ŻYJE WE MNIE CHRYSTUS, A OBECNE ŻYCIE MOJE W CIELE JEST ŻYCIEM W WIERZE W SYNA BOŻEGO, KTÓRY MNIE UMIŁOWAŁ I WYDAŁ SAMEGO SIEBIE ZA MNIE. NIE ODRZUCAM ŁASKI BOŻEJ …” (LIST DO GALACJAN 2, 20-21). Jest taż taki tekst: „… UWAŻAJCIE SIEBIE ZA UMARŁYCH DLA GRZECHU, A ŻYJĄCYCH DLA BOGA, W CHRYSTUSIE JEZUSIE PANU NASZYM” (LIST DO RZYMIAN 6, 11). Te Słowa, wyraźnie nakreślają OBECNY STAN, KAŻDEGO ODRODZONEGO Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEKA, to opis STANU ŻYCIA I DOSKONAŁOŚCI. Skąd zatem doktryny o „łamaniu”, „wypalaniu” i „umieraniu dla siebie”? – Pochodzą one z diabelskiego „skarbca” zwiedzeń i manipulacji. O ile diabłu uda się wyprzeć dziecko Boga, z prostej, ewangelicznej prawdy o ŻYCIU I DOSKONAŁOŚCI W CHRYSTUSIE JEZUSIE i wprowadzić go w zamęt „DODAWANIA/ŁAMANIA EGO/DO KRZYŻA GOLGOTY”, to w życiu bożego dziecka rozpoczyna się powolny proces „WYPADANIA Z ŁASKI” (LIST DO GALACJAN 5, 4). Ukochani NAWET JEŻELI UPADAMY, TO NA NASZE UPADKI JEST TYLKO JEDEN DOSKONAŁY SPOSÓB: WIARA W DZIEŁO KRZYŻA! Bolesne doświadczenia (które przypisujemy „łamiącemu nas Bogu”, są jedynie KONSEKWENCJAMI NASZEGO ODWRACANIA SIĘ OD BOGA I PRZECHODZENIA NA STRONĘ DIABŁA – CIERPIMY NIE DLA TEGO ŻE BÓG NAS DOŚWIADCZA, ALE DLA TEGO, ŻE ZAMIAST SŁUCHAĆ BOGA, SŁUCHAMY SZATANA. To bluźnierstwo, myśleć i mówić, że „BÓG MUSI MNIE TERAZ ZŁAMAĆ”! Takie myślenie „uszczupla” dzieło krzyża. JEZUS CHRYSTUS, ZOSTAŁ DOSKONALE ZŁAMANY W ZAMIAN ZA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, I NIE MOŻNA DO TEGO NIC DODAĆ! Musimy pokutować i zmienić myślenie. Słowo Boże uczy nas że POWINNIŚMY UWAŻAĆ SIĘ ZA MARTWYCH (JUŻ TERAZ I W ZUPEŁNOŚCI), WIEDZĄC CO ZROBIŁ DLA NAS JEZUS I JAKIE TO PRZYNIOSŁO SKUTKI W DUCHOWEJ RZECZYWISTOŚCI (KTÓRA TO RZECZYWISTOŚĆ JEST FUNDAMENTALNA I KREUJE TO CO WIDZIALNE). ZAMIAST DORABIAĆ „LEWE” DOKTRYNY O „UMIERANIU DLA SIEBIE”, POWINNIŚMY WIERZYĆ W DOSKONAŁĄ OFIARĘ JEZUSA I WYZNAWAĆ TO DZIEŁO USTAWICZNIE SWOIMI USTAMI. WŁAŚNIE TAKIE DZIAŁANIE UWALNIA POTĘŻNĄ MOC ŚMIERCI WOBEC GRZECHY I POTĘŻNĄ MOC ŻYCIA WOBEC NAS! Diabeł otrzymywał będzie od nas bolesne ciosy, jeżeli zaprzestaniemy „umierać dla siebie” i zaczniemy WIERZYĆ I WYZNAWAĆ NASZĄ ŚMIERĆ WRAZ Z CHRYSTUSEM. Obyśmy przyjęli to objawienie. Szalom.

.

Share This