Pieniądze

8 lutego 2015
...
3 704 Views

SONY DSC„… ZNACIE ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, ŻE BĘDĄC BOGATYM, STAŁ SIĘ DLA WAS UBOGIM, ABYŚCIE UBÓSTWEM JEGO UBOGACENI ZOSTALI” (2 LIST DO KORYNTIAN 8, 9) NA KRZYŻU GOLGOTY, JEZUS CHRYSTUS ZAPŁACIŁ SWOJĄ ŚMIERCIĄ ZA GRZECHY LUDZI I ZŁAMAŁ TYM SAMYM WSZELKĄ KONSEKWENCJĘ GRZECHY – DO KTÓREJ ZALICZAŁA SIĘ RÓWNIEŻ BIEDA. DZISIAJ KAŻDY ODRODZONY Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEK, MA PRAWO KORZYSTAĆ Z ZAMIANY, KTÓRA NASTĄPIŁA NA KRZYŻU. DZISIAJ KAŻDY ODRODZONY Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEK MA PRAWO ŻYĆ ŻYCIEM W MATERIALNEJ OBFITOŚCI I NIE MUSI ŻYĆ POD PRĘGIERZEM BIEDY. „CHRYSTUS WYKUPIŁ NAS OD PRZEKLEŃSTWA ZAKONU, STAWSZY SIĘ ZA NAS PRZEKLEŃSTWEM, GDYŻ NAPISANO: PRZEKLĘTY KAŻDY, KTÓRY ZAWISŁ NA DRZEWIE, ABY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ABRAHAM’ OWE PRZESZŁO NA POGAN W JEZUSIE CHRYSTUSIE …” (LIST DO GALACJAN 3, 13-14) BIEDA NIE POCHODZI OD BOGA! JEST PRZEKLEŃSTWEM I POCHODZI OD DIABŁA. ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA UWOLNIŁY NAS OD PRZEKLEŃSTWA BIEDY. DZIŚ KAŻDE DZIECKO BOŻE MA PRAWO KORZYSTAĆ Z BŁOGOSŁAWIEŃSTW, WYPOWIEDZIANYCH PRZEZ BOGA NAD ABRAHAM’ EM – BŁOGOSŁAWIEŃSTW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBFITOŚCI. ZŁODZIEJ PRZYCHODZI TYLKO PO TO, ŻEBY KRAŚĆ, ZARZYNAĆ I WYTRACAĆ. JA (JEZUS) PRZYSZEDŁEM, ABY MIAŁY (OWCE) ŻYCIE I OBFITOWAŁY ( EWANGELIA JANA 10,10 ) BÓG NICZEGO NIE UCZY PRZEZ BIEDĘ I NIE DAJE NAM BIEDY „ZA KARĘ”. GDY PORZUCAMY PROSTE DROGI PAŃSKIE, TO AUTOMATYCZNIE PAKUJEMY SIĘ POD PRZEKLEŃSTWO (RÓWNIEŻ BIEDY) I DO PUKI NIE NAWRÓCIMY SIĘ, TO DIABEŁ OKRADA NAS I CIERPIMY BIEDĘ. GDY JEDNAK TRWAMY PRZY NASZYM DOBRYM PASTERZU, TO NICZEGO NAM NIE BRAKUJE (PSALM 23). NASZYM DZIEDZICTWEM JEST OBFITOŚĆ – NIE BIEDA. „… WŁADNY JEST BÓG UDZIELIĆ WAM OBFICIE WSZELKIEJ ŁASKI „ABYŚCIE” MAJĄC ZAWSZE WSZYSTKIEGO POD DOSTATKIEM, MOGLI HOJNIE ŁOŻYĆ NA WSZELKĄ DOBRĄ SPRAWĘ …” (2 LIST DO KORYNTIAN 9, 8). Bóg chce abyś miał wszystkiego pod dostatkiem – TO JEST BOŻA WOLA. Ale Bóg nie chce, abyś jedynie ty był szczęśliwy – ON CHCE, ABY TWOJA OBFITOŚĆ USZCZĘŚLIWIAŁA INNYCH LUDZI. PIERWSZYM I NACZELNYM POWODEM POSIADANIA DÓBR MATERIALNYCH PRZEZ BOŻYCH LUDZI, JEST POSZERZANIE BOŻEGO KRÓLESTWA!!! „… NIE MOŻECIE BOGU SŁUŻYĆ I MAMONIE” (EWANGELIA MATEUSZA 6, 24) BOŻĄ WOLĄ JEST ABYŚ MIAŁ WSZYSTKIEGO POD DOSTATKIEM (TAK, ABYŚ OBFITOWAŁ TY, I ABYŚ MÓGŁ WSPOMAGAĆ INNYCH) – ALE BÓG PRZESTRZEGA CIĘ TEŻ, ABYŚ NIE ZACZĄŁ ŻYĆ DLA PIENIĘDZY – BO TO BY CIĘ ZGUBIŁO (5 KSIĘGA MOJŻESZOWA {KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA} 8, 11-17). Bogu zależy na tobie całym, więc daje ci dobra, ale równocześnie woła: DZIEL SIĘ Z INNYM I NIE ROZPALAJ SIĘ MAJĘTNOŚCIAMI – TRAKTUJ JE JAKO „MATERIAŁ ROBOCZY”. CIESZ SIĘ NIMI – ALE NIE DAJ SIĘ NIMI ZAWŁADNĄĆ. „STARSZYM, KTÓRZY SWÓJ URZĄD DOBRZE SPRAWUJĄ, NALEŻY ODDAWAĆ PODWÓJNĄ CZEŚĆ, ZWŁASZCZA TYM, KTÓRZY PODJĘLI SIĘ ZWIASTOWANIA SŁOWA I NAUCZANIA, ALBOWIEM PISMO MÓWI: MŁÓCĄCEMU WOŁOWI NIE ZAWIĄZUJ PYSKA …” (1 LIST DO TYMOTEUSZA 5, 17-18), „… MIELIŚMY TYLKO PAMIĘTAĆ O UBOGICH, CZYM SIĘ TEŻ GORLIWIE ZAJĄŁEM, I STARAŁEM SIĘ WYKONAĆ” (LIT DO GALACJAN 2, 10) Bóg chce, abyś hojnie łożył na braci i siostry, których Bóg ustanowił apostołami, prorokami, ewangelistami, pastorami i nauczycielami. Bóg chce abyś łożył na misjonarzy i każdego, kto służy w Królestwie Bożym. DAWAJ SWOJE PIENIĄDZE TAM, GDZIE SIĘ KARMISZ !!! DAWAJ PIENIĄDZE SWOJEMU PASTOROWI! DAWAJ PIENIĄDZE USŁUGUJĄCYM, ODWIEDZAJĄCYM TWOJĄ WSPÓLNOTĘ! Bóg chce również, abyś wspomagał ubogich. Słuchaj uważnie Bożego Ducha, abyś wiedział komu i ile masz dawać. Nie bój się dawać, nie zbiedniejesz – BÓG WYNAGRADZA DAWCÓW. Już Luter mawiał że – OSTATNI NAWRACA SIĘ PORTFEL – DZIESIĘCINĘ DAJE SIĘ BRUTTO, CZY NETTO gdy weźmiesz pensję, to połóż ją przed twoim hojnym Bogiem, podziękuj za nią, i zapytaj Bożego Ducha, jak masz teraz ją rozdysponować. Ukochani, wiedząc, że jesteśmy współpracownikami Boga, dokładajmy wszelkich starań, aby nasze życie było przygotowane na odbiór bożych łask. Uczmy się, kończmy szkoły i kursy. Odważnie otwierajmy biznesy i śmiało idźmy po dobrą pracę. Zdecydujmy o przyjmowaniu od Boga „skarbów Egiptu” i wykorzystujmy je na rozbudowę Bożego Królestwa. Nie przywiązujmy się do dóbr materialnych, lecz „obracajmy” nimi na Bożą chwałę. Żyjmy dostatnim życiem i nigdy nie obawiajmy się, że utracimy to, co mamy – lecz skupiajmy się na byciu z Bogiem – a wszystko inne będzie nam dodane. Nie załamujmy się, gdy nie widzimy jeszcze należytej obfitości w naszym życiu – lecz trwajmy w wierze i w dobrym wyznaniu – na wszystko przyjdzie odpowiedni czas. Bądźmy hojni, nie „chomikujmy’ – SIEJMY!!! Siejmy, a zbierzemy obfity plon. Artur Ceroński.

.

Share This