Najnowsze Teksty
W CZYICH RĘKACH JEST WSZYSTKO? (Sierpień 15, 2019 2:03 pm)
CZŁOWIEK NIEBA kontra CZŁOWIEK ZIEMI (Sierpień 14, 2019 12:05 pm)
O WZRASTANIU I STAWANIU SIĘ MNIEJSZYM (Sierpień 14, 2019 11:50 am)
PROROK-BOŻY RENTGEN (Sierpień 13, 2019 7:28 pm)
BĄDŹ RADYKALNY I CIESZ SIĘ SZACUNKIEM (Sierpień 13, 2019 3:15 pm)
SIŁA KOŚCIOŁA (Sierpień 13, 2019 10:06 am)
POSŁUSZEŃSTWO! (Sierpień 13, 2019 10:00 am)
Z cyklu “Prorocka służba” (Sierpień 13, 2019 9:55 am)
FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY APOSTOLSKIEJ (Sierpień 13, 2019 9:50 am)
Z cyklu “Służba prorocka” (Sierpień 8, 2019 9:42 pm)


Czego Bóg dokonał dla nas w Chrystusie

6 września 2015
...
1 803 Views

Gdy narodziłeś się z Bożego Ducha , to przestałeś podlegać systemowi tego świata , ponieważ znalazłeś się ,, w Chrystusie ,, . Być w Chrystusie , oznacza BYĆ W BOŻYM KRÓLESTWIE . Jako obywatel Bożego Królestwa , musisz wiedzieć CO POSIADASZ -w innym wypadku nie będziesz mógł korzystać z przywilejów obywatelskich i całe to chrześcijaństwo będzie dla ciebie jedynie teorią ( co doprowadzi cię do frustracji , smutku , rozczarowania i wycofania ) . Chcę abyś – wraz ze mną – spojrzał w Boże Słowo i zobaczył CO BÓG UCZYNIŁ DLA CIEBIE W CHRYSTUSIE . W CHRYSTUSIE : JESTEŚ ODKUPIONY , WIĘC NIE MUSISZ JUŻ,, PŁACIĆ SWOICH RACHUNKÓW ZA GRZESZNE ŻYCIE ( LIST DO RZYMIAN 3,23-25 ) . JESTEŚ MARTWY DLA GRZECHU I ŻYJĄCY DLA BOGA ( LIST DO RZYMIAN 6,11 ) . MASZ ŻYCIE WIECZNE Z BOGIEM ( LIST DO RZYMIAN 6,11 ) . NIE MA DLA CIEBIE ŻADNEGO POTĘPIENIA ( LIST DO RZYMIAN 8,1 ) . MASZ DOSTĘP DO BOŻEGO ŻYCIA ( LIST DO RZYMIAN 8,4 ) . MASZ DOSTĘP DO BOŻEJ MIŁOŚCI ( LIST DO RZYMIAN 8,39 ) . MASZ PRAWO DO BYCIA DUMNYM Z TWOJEGO POCHODZENIA ( LIST DO RZYMIAN 15,17 ) . MASZ DOSTĘP DO WSPÓŁPRACOWNIKÓW ( LIST DO RZYMIAN 16,3 ) . MASZ DOSTĘP DO ŁASKI BOGA ( NIEZASŁUŻONEJ PRZYCHYLNOŚCI I DO BOŻYCH ZDOLNOŚCI , UDZIELONYCH TOBIE KU UŻYWANIU ) ( 1 LIST DO KORYNTIAN 1,3 ) . MASZ DOSTĘP DO BOŻEJ MĄDROŚCI ; JESTEŚ SPRAWIEDLIWY ( CZYLI ŻE BÓG PRZYPISUJE CI UCZYNKI JEZUSA , ZAMIAST ROZLICZAĆ CIĘ NA PODSTAWIE TWOICH UCZYNKÓW ) ; MASZ ZUPEŁNĄ MOŻLIWOŚĆ ŻYCIA W POŚWIĘCENIU SIĘ SPRAWOM KRÓLESTWA BOŻEGO ( 1 LIST DO KORYNTIAN 1,29 ) . MASZ NAUCZYCIELI I WZORY DO NAŚLADOWANIA ( 1 LIST DO KORYNTIAN 4,15 i 17 ) . MASZ ZDOLNOŚĆ POND ŚWIATOWEGO ROZUMIENIA I ANALIZOWANIA ( 1 LIST DO KORYNTIAN 4,10 ) . JESTEŚ NOWYM STWORZENIEM ( 2 LIST DO KORYNTIAN 5,17 ) . JESTEŚ POJEDNANY Z BOGIEM ( 2 LIST DO KORYNTIAN 5,19 ) . JESTEŚ WOLNY ( LIST DO GALACJAN 2,4 ) . NIE MA DLA CIEBIE ZNACZENIA NIC , POZA WIARĄ I MIŁOŚCIĄ ( LIST DO GALACJAN 5,6 ) . MASZ WSZELKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ( LIST DO EFEZJAN 1,3 ) . SIEDZISZ W NIEBIE NA TRONIE RAZEM Z JEZUSEM ( LIST DO EFEZJAN 2,6 ) . BÓG OKAZUJE CI TYLKO DOBROĆ ( LIST DO EFEZJAN 2,7 ) . MASZ MOC , ABY DOBRZE CZYNIĆ ( LIST DO EFEZJAN 2.10 ) . JESTEŚ BLISKI BOGU ( LIST DO EFEZJAN 2,13 ) . WSZYSTKIE BOŻE OBIETNICE ZAWARTE W PIŚMIE ŚWIĘTYM SĄ DLA CIEBIE ( LIST DO EFEZJAN 3,6 ) . BÓG ODPUŚCIŁ CI WSZYSTKIE GRZECHY ( LIST DO EFEZJAN 4,32 ) . JESTEŚ ŚWIĘTY ( CZYLI ,, INNY ,, NIŻ TEN ŚWIAT ; ODDZIELONY DLA BOGA ) ( LIST DO FILIPIAN 1,1 ) . MASZ DOSTĘP DO ZACHĘTY , POCIECHY , BLISKIEJ RELACJI Z BOŻYM DUCHEM , WSPÓŁCZUCIA I ZMIŁOWANIA ( LIST DO FILIPIAN 2,1 ) . JESTEŚ POWOŁANY DO KONKRETNYCH ZADAŃ ( JEST DOSKONAŁY PLAN BOGA DLA TWOJEGO ŻYCIA ) ( LIST DO FILIPIAN 3,14 ) . MASZ DOSTĘP DO ZUPEŁNEGO POKOJU W KAŻDEJ SYTUACJI ( LIST DO FILIPIAN 4,7 ) . WSZYSTKO MOŻESZ I MASZ DOSTĘP DO UMOCNIENIA BOŻEGO W KAŻDEJ SYTUACJI TWOJEGO ŻYCIA ( LIST DO FILIPIAN 4,13 ) . MASZ DOSTĘP DO ZASPOKOJENIA KAŻDEJ TWOJEJ POTRZEBY ( LIST DO FILIPIAN 4,19 ) . MOŻESZ BYĆ DOSKONAŁY ( LIST DO KOLOSAN 1,28 ) . MASZ DOSTĘP DO MOCY BOGA ABY ŻYĆ ŻYCIEM POBOŻNYM I WOLNYM OD GRZECHU ( 2 LIST DO TYMOTEUSZA 3,12 ) . MASZ DOSTĘP DO WSZELKICH DOBRYCH RZECZY I SPRAW ( LIST DO FILEMONA 6 ) . MASZ WŁADZĘ I AUTORYTET ( LIST DO FILEMONA 8 ) . MASZ DOSTĘP DO WSZELKIEGO , POTRZEBNEGO CI POKRZEPIENIA ( LIST DO FILEMONA 20 ) . MASZ DOSTĘP DO MOCY BOGA , KTÓRA PODTRZYMA CIĘ PODCZAS PRZEŚLADOWAŃ ( LIST DO FILEMONA 23 ) . MOŻESZ PRZEBYWAĆ W BOŻEJ CHWALE ( 1 LIST PIOTRA 5,10 ) . To tylko niektóre z rzeczy , które uczynił dla ciebie Bóg w Chrystusie . Badaj Boże Słowo i dowiaduj się coraz więcej o twojej spuściźnie . Szalom .

.

Share This