Co musisz wiedzieć aby żyć w zwycięstwie?

6 września 2015
...
3 202 Views

,, CZY NIE WIECIE … ,, ( LIST DO RZYMIAN 6,3 ) Nasza wiara opiera się na tym CO WIEMY OD BOGA . Jeżeli dowiadujemy się czegoś od Boga i zaczynamy temu ufać , to mamy murowany sukces . Przedstawię teraz 4 sprawy , które determinują nasze chodzenie z Bogiem i wiara w nie , pozwoli nam osiągnąć zamierzone cele w Królestwie naszego Ojca . Zachęcam do badania tych spraw podczas studiowania Bożego Słowa i dowiadywania się o nich jak najwięcej . 1 -KONIECZNE JEST , ABYŚMY WIEDZIELI, CZEGO BÓG DOKONAŁ DLA NAS W CHRYSTUSIE, ABYŚMY WIERZYLI W TO I WYZNAWALI TO SWOIMI USTAMI . TO WŁAŚNIE NASZE WYZNANIE DOPROWADZA DO ZAMANIFESTOWANIA SIĘ TYCH RZECZY W NASZYM ŻYCIU . 2 – POWINNIŚMY WIEDZIEĆ , CZEGO BÓG DOKONAŁ ( I DOKONUJE )  W NAS PRZEZ SWOJE SŁOWO I PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO . 3 – WAŻNE JEST , ABYŚMY WIEDZIELI , CO PAN JEZUS ROBI DLA NAS W SWOJEJ OBECNEJ SŁUŻBIE PO PRAWICY BOGA OJCA W NIEBIE . 4 – MUSIMY WIEDZIEĆ , CZEGO DOKONA BOŻE SŁOWO WYPOWIADANE NASZYMI USTAMI I CZEGO BÓG MOŻE PRZEZ NAS DOKONAĆ JEŻELI BĘDZIEMY MU POSŁUSZNYMI . Zaczynamy zatem od punktu numer 1 : CZEGO BÓG DOKONAŁ DLA NAS W CHRYSTUSIE – Gdy narodziłeś się z Bożego Ducha , to przestałeś podlegać systemowi tego świata , ponieważ znalazłeś się ,, w Chrystusie ,, . Być w Chrystusie , oznacza BYĆ W BOŻYM KRÓLESTWIE . Jako obywatel Bożego Królestwa , musisz wiedzieć CO POSIADASZ -w innym wypadku nie będziesz mógł korzystać z przywilejów obywatelskich i całe to chrześcijaństwo będzie dla ciebie jedynie teorią ( co doprowadzi cię do frustracji , smutku , rozczarowania i wycofania ) . Chcę abyś – wraz ze mną – spojrzał w Boże Słowo i zobaczył CO BÓG UCZYNIŁ DLA CIEBIE W CHRYSTUSIE . W CHRYSTUSIE : JESTEŚ ODKUPIONY , WIĘC NIE MUSISZ JUŻ,, PŁACIĆ SWOICH RACHUNKÓW ZA GRZESZNE ŻYCIE ( LIST DO RZYMIAN 3,23-25 ) . JESTEŚ MARTWY DLA GRZECHU I ŻYJĄCY DLA BOGA ( LIST DO RZYMIAN 6,11 ) . MASZ ŻYCIE WIECZNE Z BOGIEM ( LIST DO RZYMIAN 6,11 ) . NIE MA DLA CIEBIE ŻADNEGO POTĘPIENIA ( LIST DO RZYMIAN 8,1 ) . MASZ DOSTĘP DO BOŻEGO ŻYCIA ( LIST DO RZYMIAN 8,4 ) . MASZ DOSTĘP DO BOŻEJ MIŁOŚCI ( LIST DO RZYMIAN 8,39 ) . MASZ PRAWO DO BYCIA DUMNYM Z TWOJEGO POCHODZENIA ( LIST DO RZYMIAN 15,17 ) . MASZ DOSTĘP DO WSPÓŁPRACOWNIKÓW ( LIST DO RZYMIAN 16,3 ) . MASZ DOSTĘP DO ŁASKI BOGA ( NIEZASŁUŻONEJ PRZYCHYLNOŚCI I DO BOŻYCH ZDOLNOŚCI , UDZIELONYCH TOBIE KU UŻYWANIU ) ( 1 LIST DO KORYNTIAN 1,3 ) . MASZ DOSTĘP DO BOŻEJ MĄDROŚCI ; JESTEŚ SPRAWIEDLIWY ( CZYLI ŻE BÓG PRZYPISUJE CI UCZYNKI JEZUSA , ZAMIAST ROZLICZAĆ CIĘ NA PODSTAWIE TWOICH UCZYNKÓW ) ; MASZ ZUPEŁNĄ MOŻLIWOŚĆ ŻYCIA W POŚWIĘCENIU SIĘ SPRAWOM KRÓLESTWA BOŻEGO ( 1 LIST DO KORYNTIAN 1,29 ) . MASZ NAUCZYCIELI I WZORY DO NAŚLADOWANIA ( 1 LIST DO KORYNTIAN 4,15 i 17 ) . MASZ ZDOLNOŚĆ POND ŚWIATOWEGO ROZUMIENIA I ANALIZOWANIA ( 1 LIST DO KORYNTIAN 4,10 ) . JESTEŚ NOWYM STWORZENIEM ( 2 LIST DO KORYNTIAN 5,17 ) . JESTEŚ POJEDNANY Z BOGIEM ( 2 LIST DO KORYNTIAN 5,19 ) . JESTEŚ WOLNY ( LIST DO GALACJAN 2,4 ) . NIE MA DLA CIEBIE ZNACZENIA NIC , POZA WIARĄ I  MIŁOŚCIĄ ( LIST DO GALACJAN 5,6 ) . MASZ WSZELKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ( LIST DO EFEZJAN 1,3 ) . SIEDZISZ W NIEBIE NA TRONIE RAZEM Z JEZUSEM ( LIST DO EFEZJAN 2,6 ) . BÓG OKAZUJE CI TYLKO DOBROĆ ( LIST DO EFEZJAN 2,7 ) . MASZ MOC , ABY DOBRZE CZYNIĆ ( LIST DO EFEZJAN 2.10 ) . JESTEŚ BLISKI BOGU ( LIST DO EFEZJAN 2,13 ) . WSZYSTKIE BOŻE OBIETNICE ZAWARTE W PIŚMIE ŚWIĘTYM SĄ DLA CIEBIE ( LIST DO EFEZJAN 3,6 ) . BÓG ODPUŚCIŁ CI WSZYSTKIE GRZECHY ( LIST DO EFEZJAN 4,32 ) . JESTEŚ ŚWIĘTY ( CZYLI ,, INNY ,, NIŻ TEN ŚWIAT ; ODDZIELONY DLA BOGA ) ( LIST DO FILIPIAN 1,1 ) . MASZ DOSTĘP DO ZACHĘTY , POCIECHY , BLISKIEJ RELACJI Z BOŻYM DUCHEM , WSPÓŁCZUCIA I ZMIŁOWANIA ( LIST DO FILIPIAN 2,1 ) . JESTEŚ POWOŁANY DO KONKRETNYCH ZADAŃ ( JEST DOSKONAŁY PLAN BOGA DLA TWOJEGO ŻYCIA ) ( LIST DO FILIPIAN 3,14 ) . MASZ DOSTĘP DO ZUPEŁNEGO POKOJU W KAŻDEJ SYTUACJI ( LIST DO FILIPIAN 4,7 ) . WSZYSTKO MOŻESZ I MASZ DOSTĘP DO UMOCNIENIA BOŻEGO W KAŻDEJ SYTUACJI TWOJEGO ŻYCIA ( LIST DO FILIPIAN 4,13 ) . MASZ DOSTĘP DO ZASPOKOJENIA KAŻDEJ TWOJEJ POTRZEBY ( LIST DO FILIPIAN 4,19 ) . MOŻESZ BYĆ DOSKONAŁY ( LIST DO KOLOSAN 1,28 ) . MASZ DOSTĘP DO MOCY BOGA ABY ŻYĆ ŻYCIEM POBOŻNYM I WOLNYM OD GRZECHU ( 2 LIST DO TYMOTEUSZA 3,12 ) . MASZ DOSTĘP DO WSZELKICH DOBRYCH RZECZY I SPRAW ( LIST DO FILEMONA 6 ) . MASZ WŁADZĘ I AUTORYTET ( LIST DO FILEMONA 8 ) . MASZ DOSTĘP DO WSZELKIEGO , POTRZEBNEGO CI POKRZEPIENIA ( LIST DO FILEMONA 20 ) . MASZ DOSTĘP DO MOCY BOGA , KTÓRA PODTRZYMA CIĘ PODCZAS PRZEŚLADOWAŃ ( LIST DO FILEMONA 23 ) . MOŻESZ PRZEBYWAĆ W BOŻEJ CHWALE ( 1 LIST PIOTRA 5,10 ) .

To tylko niektóre z rzeczy, które uczynił dla ciebie Bóg w Chrystusie , dla tego badaj dogłębnie Boże Słowo pod tym kontem . Teraz punkt numer 2 : SŁOWO BOŻE I DUCH ŚWIĘTY -,, CZY MOJE SŁOWO NIE JEST JAK OGIEŃ – MÓWI PAN – I JAK MŁOT , KTÓRY KRUSZY SKAŁĘ ? ,, ( KSIĘGA JEREMIASZA 23,29 ) , ,, ZGODNIE Z OBIETNICĄ KTÓRA WAM DAŁEM GDY WYCHODZILIŚCIE…MÓJ DUCH JEST STALE WŚRÓD WAS , NIE BÓJCIE SIĘ ,, ( KSIĘGA AGGEUSZA 2,5 ) . Kolejną rzeczą , którą musisz wiedzieć , aby rozwijać się w Bogu , jest wiedza na na temat tego , CO BÓG ZROBIŁ I ROBI DLA CIEBIE PRZEZ JEGO SŁOWO I PRZEZ ŚWIĘTEGO DUCHA . Przyjrzyjmy się tym wersetom : ,, NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO , A SŁOWO BYŁO U BOGA , A BOGIEM BYŁO SŁOWO ,, ( EWANGELIA JANA 1,1 ) , ,, NA ŚWIECIE BYŁ, I ŚWIAT PRZEZEŃ POWSTAŁ … ,, ( EWANGELIA JANA 1,10 ) , ,, A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS , I UJRZELIŚMY CHWAŁĘ JEGO …PEŁNE ŁASKI I PRAWDY ,, ( EWANGELIA JANA 1,14 ) . Słowa Boga nie są jedynie literą, One są ŻYWE , są ORGANICZNE . To znaczy że SĄ ONE PO TO TOBIE DANE , ABY ZMATERIALIZOWAŁY SIĘ W TWOIM ŻYCIU . BOŻE SŁOWA SĄ BUDULCEM TWOJEGO ŻYCIA ! Rzecz nie polega na tym , aby czytać Biblię i usiłować dopasowywać się do Jej wytycznych , chodzi o to , aby BOŻE SŁOWA ZAISTNIAŁY W REALU W TWOIM ŻYCIU – ZMATERIALIZOWAŁY SIĘ . ,, GDYŻ JAK DESZCZ I ŚNIEG SPADA Z NIEBA , I JUŻ TAM NIE WRACA , A RACZEJ ZRASZA ZIEMIĘ I CZYNI JĄ URODZAJNĄ… TAK JEST Z MOIM SŁOWEM , KTÓRE WYCHODZI Z MOICH UST ; NIE WRACA DO MNIE PUSTE , LECZ WYKONUJE MOJĄ WOLĘ , I SPEŁNIA POMYŚLNIE TO , Z CZYM JE WYSŁAŁEM ,, ( KSIĘGA IZAJASZA 55,10-11 ) . Gdy będziesz badał Pismo Święte , to badaj je pod kątem ZROZUMIENIA , CO BÓG ZROBIŁ I ROBI DLA CIEBIE PRZEZ JEGO SŁOWO . Nie traktuj zawartych w Biblii informacji jako ,, informacji ,, , lecz jako ZESTAW ORGANICZNYCH PIERWIASTKÓW ŻYCIA . Zrozum , że Boże Słowo JEST UWOLNIONE PRZEZ BOGA DO TWOJEGO ŻYCIA JAKO ORGANICZNY BUDULEC , POKARM , LEKARSTWO , BROŃ , OCHRONNA PALISADA , ZAOPATRZENIE itp. ,, DUCH OŻYWIA … ,, ( EWANGELIA JANA 6,63 ) Duch święty ma zadania OŻYWIAĆ BOŻE SŁOWO DLA CIEBIE ! On jest wciąż w tobie i wokół Ciebie , aby MATERIALIZOWAĆ BOŻE SŁOWO W
TWOIM ŻYCIU , gdy to dostrzeżesz i zaczniesz zgłębiać to zagadnienie , to masz murowany sukces . Już dziś porzuć mentalność ,, dopasowywania się do Biblii ,, , i zacznij poznawać prawdziwy zamysł Boga – MATERIALIZACJĘ BOŻEGO SŁOWA PRZEZ BOŻEGO DUCHA. Teraz czas na punkt 3 : WYZNAWANIE BOŻEGO SŁOWA,, UKSZTAŁTOWAŁ PAN BÓG CZŁOWIEKA Z PROCHU ZIEMI I TCHNĄŁ W NOZDRZA JEGO DECH ŻYCIA . WTEDY STAŁ SIĘ CZŁOWIEK ISTOTĄ ŻYWĄ ,, ( 1 KSIĘGA MOJŻESZOWA { KSIĘGA RODZAJU } 2,7 ) , ,, … TCHNĄŁ NA NICH I POWIEDZIAŁ IM : WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO ,, ( EWANGELIA JANA 20,22 ) . Kolejnym krokiem do wrastania w bogu , jest zgłębienie wiedzy na temat tego CO BÓG ROBI , PRZEZ WYZNAWANIE PRZEZ CIEBIE JEGO SŁOWA , i wprowadzenie w życie tej praktyki . Słowo Boże mówi , że ŻYCIE I ŚMIERĆ SĄ W MOCY JĘZYKA , a
więc oznacza to , że TO CO MÓWIMY , MA KOLOSALNY WPŁYW NA NASZE ŻYCIE I NA OTACZAJĄCĄ NAS RZECZYWISTOŚĆ. Gdy badasz dogłębnie Boże Słowo , to dowiadujesz się , że Bóg STWARZA RZECZYWISTOŚĆ PRZEZ WYPOWIADANIE SŁÓW . Od momenty twojego duchowego odrodzenia jesteś MIEJSCEM PRZEBYWANIA BOGA NA ZIEMI . Gdy ty – ,, nośnik ,, Bożego Ducha zaczynasz mówić, to twoje słowa nie są już pustymi dźwiękami , ale TWORZĄCYMI RZECZYWISTOŚĆ ,, TCHNIENIAMI ,, . Jesteś duchową istotą i twój język jest narzędziem . Jeżeli poddasz swój język Bożemu Duchowi , Który jest w tobie , i będziesz wypowiadał Jego ,, tchnienia ,, , to będziesz zasiewał Jego życie , ale jeżeli będziesz poddawał twój język innemu duchowi ( a wiele duchów chce ,, dobrać,, się do twojego ,, językowego ,, narzędzia ) , to będziesz uwalniał burzące ,, tchnienia ,, z piekła rodem i będziesz siewcą śmierci ( świadomym lub nie ) . Bóg chce przez twoje wyznania kreować rzeczywistość. Jeszcze dziś powinieneś podjąć decyzję o przyjęciu łaski od Boga , do zmiany twojego myślenia na temat funkcji twojego języka i pokutować z infantylnego podejścia do sprawy tego ,co wypowiadają twoje usta . ,, Mieć dobre wyznanie ,, , to nic innego jak ,, powtarzać po Bogu ,, , zacznij po prostu MÓWIĆ TAK , JAK MÓWI BÓG ( I TO W KAŻDEJ , NAJDROBNIEJSZEJ , ŻYCIOWEJ KWESTII ) . Studiuj Słowo Boże , zmieniaj swoje poglądy na poglądy Boga , a potem operuj ( z pomocą twojego języka ) tymi poglądami wszem i wobec . Jeszcze dziś możesz stać się ,, naczyniem do celów zaszczytnych ,, , po prostu POZWÓL BOGU DZIAŁAĆ, ZA POMOCĄ TWOJEGO JĘZYKA . A oto i ostatni , 4 punkt : CO JEZUS ROBI DZIŚ DLA CIEBIE ? – Czwarty krokiem do wejścia w głęboką relację z Bogiem i prowadzenia zwycięskiego życia , jest dowiedzenie się ( a potem uwierzenie w zdobytą wiedzę i wyznawanie jej swoimi ustami ) CO JEZUS ROBI DLA CIEBIE DZISIAJ , PRZED OBLICZEM BOGA . ,, MAJĄC WIĘC WIELKIEGO ARCYKAPŁANA , KTÓRY PRZESZEDŁ PRZEZ NIEBIOSA , JEZUSA , SYNA BOŻEGO , TRZYMAJMY SIĘ MOCNO WYZNANIA . NIE MAMY BOWIEM ARCYKAPŁANA , KTÓRY BY NIE MÓGŁ WSPÓŁCZUĆ ZE SŁABOŚCIAMI NASZYMI , LECZ DOŚWIADCZONEGO WE WSZYSTKIM , Z WYJĄTKIEM GRZECHU . PRZYSTĄPMY TEDY , Z UFNĄ ODWAGĄ DO TRONU ŁASKI , ABYŚMY DOSTĄPILI MIŁOSIERDZIA I ZNALEŹLI ŁASKĘ W STOSOWNEJ PORZE ,, ( LIST DO HEBRAJCZYKÓW 4,14-16 ) . JEZUS WSTAWIA SIĘ ZA TOBĄ PRZED BOGIEM OJCEM ! Gdy modlisz się w Jego Imieniu , to Bóg Ojciec ,, odczytuje ,, twoja modlitwę jak modlitwę samego Jezusa – czyż to nie fascynujące ?Jezus doświadczył WSZELKIEGO cierpienia , On doskonale rozumie ciebie i JEST PO TWOJEJ STRONIE . O wie , co to ból , frustracja , potwarz , odrzucenie ,
zdrada , zubożenie itp. i przedstawia twoje odczucia Ojcu jako BARDZO WAŻNE . A że Ojciec NIGDY nie odmawia Synowi ( a ty jesteś ,, w Synu ,, ) – nie odmówi też nigdy tobie . Gdy przyjmiesz od Boga objawienie o tym , co Jezus robi dziś dla ciebie przed Bogiem Ojcem , to przestaniesz się ,, szczypać,, z przychodzeniem w odwadze i w pewności przed Boży tron . Nie będziesz już obawiał się o nie wysłuchane modlitwy . Nie będziesz też poddawał się diabelskim oszustwom , poddającym tobie pod rozwagę Bożą przychylność dla ciebie . Jeszcze dziś zacznij badać Biblię , pod kątem arcy kapłaństwa Jezusa i wejdź na wyższy poziom świętości . Szalom .

.

Share This