O ODPOWIEDZIALNOŚCI

27 kwietnia 2021
...
499 Views

Ostatnio wpadł mi w oko taki tekst:
„Bądź ostrożny i uważaj, gdzie stawiasz swoje kroki” – powiedział ojciec do dziecka. W odpowiedzi usłyszał: „Ty też uważaj, bo idę po twoich śladach”.

Jeśli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to świecisz. Jezus nazwał cię światłością świata i solą tej ziemi. Chcąc czy nie, jesteś przykładem, pewnym wzorem. Twoim powołaniem jest przekazywać obraz Ojca. A to się wiąże z odpowiedzialnością. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że jesteś naśladowany, twoje życie jest na świeczniku. Wywierasz wpływ. Ktoś – świadomie, czy nie – powieli twoje kroki. Pytanie: dokąd go to zaprowadzi.

Jeśli poczułeś się już bezpiecznie w swoim zbawieniu – wiesz, że nigdy go nie utracisz – to czas, by wziąć odpowiedzialność za sprawowanie tego zbawienia. Jeśli żyjesz według słów „wszystko mi wolno” i czujesz się z tym dobrze, to wiedz, że jest druga część. Ona brzmi: „ale nie wszystko jest pożyteczne”. Ta część wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierasz na innych. Ta część wiąże się ze świadomym ograniczeniem własnej wolności – czyli wejściem w miejsce sługi.

Wolność w rozumieniu tego świata polega na tym, że robisz, co chcesz, nie patrząc na konsekwencje i swój wpływ na otoczenie. Wolność, którą przynosi życie z Duchem Świętym, prowadzi do miejsca świadomego ograniczenia się, by służyć innym. Prowadzi do miejsca odpowiedzialności, bo przecież ktoś może iść po naszych śladach.

Czy jesteś tego świadomy?

Nina Księżopolska

.

Share This