Z cyklu „Przeszkody w życiu opartym na wierze”Przeszkoda 5

23 kwietnia 2020
...
824 Views

Z cyklu „Przeszkody w życiu opartym na wierze”

Przeszkoda 5:

BRAK WYTRWAŁOŚCI

W sferach nieba nie istnieje czas-wszystko jest teraźniejszością a Bóg nazywa się :JA JESTEM !!! Jednak w tym świecie żyjemy w ramach czasowych, a co powie Bóg nie zawsze dzieje się od razu. Cuda nie zawsze są natychmiastowe-podobnie bywa z uzdrowieniami, ale to nie oznacza, że dane zdarzenie jest mniej ponadnaturalne.Kiedy upływa czas, a my czekamy, łatwo paść ofiarą niecierpliwości i w taki sposób diabeł zdobywa po trochu ziemię.Musimy przyjąć odpowiedź przez wiarę i uważać za faktycznie istniejącą, zanim zobaczymy ją w fizycznej rzeczywistości. Diabeł będzie atakował-sprawdzając czy rzeczywiście wierzysz w niewidzialne. Nie zaprzeczamy istnieniu rzeczy widzialnych, ale też nie przypisujemy im ostatecznego znaczenia. Przez wiarę trzymamy wzrok na danej obietnicy.List do Hebrajczyków 6, 12″ Naśladujcie tych którzy przez wiarę i cierpliwość STAJĄ się dziedzicami obietnic”CIERPLIWOŚĆ podobnie jak wiara jest siłą wewnętrznego człowieka .CIERPLIWOŚĆ i WYTRWAŁOŚĆ współpracują z wiarą. Twoją i moją siłą jest wiara. Używaj miary wiary jaką otrzymałeś od Pana. To dzięki tarczy wiary zgasisz wszystkie płonące pociski wystrzelone przez wroga.Dzięki niej utrzymasz pozycję i odeprzesz każdy atak.(1 Jana5, 4-5)”Wiara ma zdolność przezwyciężania świata”Sprzężona z cierpliwością pozwala ci iść na przód za Bogiem, pomimo różnych okoliczności. List do Hebrajczyków 10, 36 czytamy:”Potrzebujecie bowiem WYTRWAŁOŚCI, abyście spełniając Bożą wolę, dostąpili obietnicy”.

Agata Cerońska

.

Share This