DLACZEGO „SKOPALIŚMY” BIBLIĘ ???

23 kwietnia 2020
...
835 Views

DLACZEGO „SKOPALIŚMY” BIBLIĘ ???

Zniszczyliśmy publicznie biblię, aby proroczo zamanifestować rozdzielenie pomiędzy kłamstwem a Prawdą.

1.BIBLIA NIE JEST SŁOWEM BOŻYM.

2.SŁOWEM BOŻYM JEST JEZUS CHRYSTUS.

3.W BIBLII SĄ OPISANE SŁOWO BOŻE W POSTACI LITERALNEJ.

4.TAKI ZAPIS POZOSTAJE BEZUŻYTECZNY(teoretyczny), DOPÓKI CZŁOWIEK CZYTAJĄCY ÓW ZAPIS NIE WPROWADZI GO W PRAKTYKĘ.

5.PRZEZ LATA RELIGIJNYCH PRAKTYK, BIBLIA(sama w sobie)STAŁA SIĘ SWOISTYM BOŻKIEM(zaczęto ją czcić jako przedmiot)(ponieważ jej „teoretyczność” sprytnie wypełniła brak dosadnej praktyki)

6.TEN BAŁWOCHWALCZY AKT POCIĄGNĄŁ ZA SOBĄ PRZEROST FORMY NAD TREŚCIĄ(wystarczyło „kochać biblię”, zamiast praktykować opisane w niej Słowo Boże.

Jako ruch apostolsko-proroczy jasno określamy WYŻSZOŚĆ TREŚCI NAD FORMĄ – co „pieczętujemy” proroczymi poselstwami ( w słowie i czynie )Dla każdego człowieka było by lepiej, aby „spalił” swoją biblię, gdyby jej „teoretyczność” przerastała praktykowanie przez niego Słowa Boga w niej zawartego.”Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo…A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn…”( Ewangelia Jana 1.1-14 )”Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie…”( Ewangelia Jana 5.39 )”…jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle.”( Ewangelia Mateusz 5.30 )Życząc „palenia litery” i „życia za pomocą Ducha”

Artur i Agata Cerońscy ( KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN PEŁNEJ EWANGELII”OBÓZ BOŻY” { Kościół Mocy } )

.

Share This